Kankervoorbij

dinsdag, november 29, 2005

Regelmatige lichaamsbeweging

Door dagelijks te bewegen bouwt het lichaam kracht, uithoudingsvermogen, weerstand tegen het effect van kwaadaardige cellen en geneeskracht op door de bloedsomloop te stimuleren. Zieke cellen en weefsels worden van zuurstof voorzien en giftige stoffen worden uitgezweet.
Je gaat er beter door uitzien en je gaat je beter voelen. Er zal een flinke hoeveelheid energie vrijkomen, waardoor je in je baan beter kunt werken en/of er is meer energie die het lichaam kan gebruiken om beter te worden als je ziek bent. Het lichaam reageert heel goed op de aanmoedigende werking van een regelmatige, flinke lichaamsinspanning.

In een experiment heeft de Nobelprijswinnaar Dr. Otto Warburg regelmatig aangetoond hoe hij normale cellen in kankercellen kon veranderen door ze van zuurstof te beroven.

Dagelijkse lichaamsoefeningen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Een oefening waarbij de spieren weerstand ondervinden
- Een oefening die elke dag een uur lang, vijf tot zes dagen per week, met plezier gedaan kan worden
- Een oefening die het vetgehalte in het lichaam terugbrengt
- Een oefening die geestelijke rust brengt, zorgen laat vergeten en die in combinatie met visualisatietechniek kan worden gebruikt.

Voor de een is dit zwemmen, voor de ander wandelen of fitness.

Als je je een tijdlang niet lichamelijk hebt ingespannen, doe het dan rustig aan. Het is heel gevaarlijk- het kan zelfs dodelijk zijn- als je het er te dik oplegt en veel te energiek begint. Luister naar je lichaam, doe wat je kunt, maar houdt er tijdig mee op. Morgen is er weer een dag, en dan kun je je grenzen weer wat verleggen.
De heilzame effecten van lichaamsbeweging zijn cumulatief en als je elke dag een beetje doet is dat op de lange duur veel beter dan wanneer je je af en toe enorm uitslooft.
Terwijl je lichaam sterker wordt bouwt het elke dag meer weerstand op. Als je al een gezwel hebt, dat misschien zelfs kwaadaardig is, heb dan geduld. Lichaamsbeweging zal je lichaam het waardevolle hulpmiddel geven dat het nodig heeft omweer gezonde cellen aan te maken en kwaadaardige cellen te vernietigen.
Dit heeft tijd nodig.
Wees er gerust opdat je lichaam er aan werkt om weer gezond te worden. Hoe beter jij meewerkt, hoe meer wapens geef je het in handen om zichzelf te genezen.
Het is om die reden dus belangrijk om het soort oefeningen te doen die jij leuk vindt.

Deze oefeningen dienen gecombineerd te worden met een dieet met weinig vetten, veel vezels en een laag proteïnegehalte. Het is niet de bedoeling dat je ’s ochtends flink traint en dan gaat lunchen in een hamburgertent met een dubbele cheeseburger, patat en een grote milkshake. Daarmee kan het gunstige effect weer teniet worden gedaan.

Uit een onderzoek bij vrouwen die in hun schooltijd aan atletiek deden en daar mee doorgingen toen ze van school af gingen, bleek dat deze gedurende hun leven minder kanker aan de voortplantingsorganen kregen dan vrouwen die minder actief waren.
Ook werd door onderzoek bij dieren ontdekt dat gezwellen langzamer groeiden of zelfs spontaan genazen wanneer ze werden ingeënt met een extract afkomstig van gezonde dieren die veel lichamelijk inspanning hadden gehad.
Er wordt verondersteld dat hieruit blijkt dat spieren die flink gebruikt of vermoeid zijn een stof kunnen produceren die de groei van tumoren tegengaat.
Spieren die regelmatig worden gebruikt zijn sterker en soepeler en kunnen een invasie door kankercellen die hun kans proberen te grijpen, afslaan.

James Ewing deed al in 1920 onderzoek naar kankerpatiënten. Hij deed een studie bij 86.000 patiënten, waarbij aan het licht kwam dat de sterftecijfers het hoogst waren bij hen die de minste lichaamsbeweging hadden.

Stress en spanningen vinden een uitweg door fysieke activiteit. Door met sport de zinnen te verzetten kunnen patiënten hun eigen genezingsproces beïnvloeden.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

maandag, november 28, 2005

Giftige stoffen en kanker

Wat is het verband tussen giftige stoffen en kanker?
De mens staat constant bloot aan een stortbui van mogelijk kankerverwekkende stoffen. Er is een grote verscheidenheid aan fysieke en chemische stoffen die echter één ding gemeen hebben: de mogelijkheid om een interactie aan te gaan met het genetische materiaal van levende cellen en dat te beschadigen.
Die schade kan, met een kans van één op de miljoen, het genetisch materiaal zodanig aantasten dat die gemuteerde cel kan voortleven en zich kan reproduceren, waarbij die nieuwe cellen ook kwaadaardige eigenschappen krijgen.

Er zijn artsen die gekant zijn tegen symptomatische behandeling (zoals een gezwel operatief verwijderen of een borst afzetten). Kanker kan gezien worden als een ziekte van het hele metabolisme, voornamelijk geconcentreerd op de lever die de opeenhoping van giftige stoffen niet kwijt kan raken in een periode dat, door inademing of opname door het spijsverteringssysteem, het effect daarvan verpletterend is. Naarmate het lichaam meer vergiftigd raakt, kan het zich ook minder gemakkelijk verdedigen en vermindert het zelfgenezend vermogen.
Kanker is een chronische ontaardingsziekte, die alle belangrijke organen aantast en waarbij het lichaam zo vergiftigd raakt dat het geen rijpe cellen meer kan produceren, maar alleen maar cellen in het embryonale stadium, die niets anders kunnen dan zichzelf reproduceren.

Kanker is een degeneratieproces. Regeneratie is alleen mogelijk door het metabolisme zelf. Het is zwaar werk om dit te herstellen, maar het is noodzakelijk en vormt de laatste kans voor vergevorderde ziektegevallen. Op zo’n manier komt het voor dat er sprake is van genezing van kanker in gevallen waarbij de medische macht hen al had opgegeven nadat de reguliere behandeling gefaald had.

De bedoeling van een kankerdieet is ontslakking van het lichaam waardoor een ontstekingsreactie wordt opgewekt die de kankercellen doodt. Een normaal, niet-vergiftigd lichaam kan deze reactie zelf opwekken, maar kankerpatiënten kunnen dat niet omdat hun lichamen vergiftigd zijn. Deze ontstekingsreactie heeft hetzelfde effect als koorts en lost de tumor op. Deze reactie is het bewijs dat het lichaam zichzelf van kanker kan genezen.

Om een belangrijke bijdrage te leveren om kanker te vermijden moeten we als consument heel waakzaam zijn. Als we chemisch, kunstmatig voedsel eten, vol met additieven en resten van het besproeien met bestrijdingsmiddelen, voedsel dat gekweekt is op synthetische grond, gebaseerd op olieproducten, zonder de vitaminen en mineralen die we zo nodig hebben, dan zullen onze lichamen ziek worden, instorten en kanker krijgen.
Lees de tekst op de etiketten en de verpakkingen en onderzoek het voedsel dat je koopt goed.
Je bewijst je gezondheid er een goede dienst mee.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Bealngrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

zondag, november 27, 2005

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Om gezonde lichaamscellen te produceren hebben we zuurstof nodig uit schone lucht, schoon helder water en enzymen, vitaminen en mineralen uit vers, onbewerkt, ongeraffineerd en niet-vergiftigd voedsel.
In de hedendaagse, commercieel georiënteerde maatschappij die op winst uit is, lijkt dit een hele opgave. Het doel is het verkopen van veel chemische stoffen en aardolieproducten. Als resultaat daarvan raken mensen hun gezondheid kwijt en krijgen kanker. Dit leidt weer tot operaties en behandelingen met nog meer giftige chemicaliën en bestralingen: giftige stoffen om ziektes te bestrijden die in eerste instantie juist door giftige stoffen werden veroorzaakt. Het lijkt een absurde logica.

Het gebruik van hormonen in rundvlees en kippenvlees en ter bevordering van de melkproductie bij melkkoeien is een probleem van grote omvang. Koeien die bij wijze van experiment werden behandeld met een nieuw groeihormoon kregen mastitis, uierontsteking. Daarna kregen ze weer antibiotica om de ontsteking die door het hormoon werd veroorzaakt, tegen te gaan. Daarna worden de hormonen en antibiotica aan de consument doorgegeven in het vlees en in de melk. Als een hormoon de uier van een koe irriteert en ontsteekt, wat doet dit dan bij de consument die de melk drinkt en het vlees eet?
Ook de moderne supermarkt is geen veilige plek meer, maar een leverancier van vele soorten gif en kankerverwekkende stoffen in wat vroeger gewoon ‘eten’ was.

Kunstmest, dat in de landbouw wordt gebruikt, geeft geen nieuw leven aan de grond, wat natuurlijke mest en compost wel doen. Het leidt tot een op olieproducten gebaseerde landbouw, die planten kweekt op slechte, futloze grond die smakeloze producten aflevert.
De aarde houdt de plant eigenlijk alleen maar rechtop, zonder de vitaminen en mineralen te geven die hij nodig heeft om gezond te worden. Deze miezerige, zieke planten zijn hun natuurlijke immuniteit tegen insecten kwijtgeraakt en worden aangevallen. Natuurlijk worden er weer andere chemische stoffen gebruikt als bestrijdingsmiddelen om de insecten en schimmels te doden. De producten van deze zwakke planten, die door toedoen van de moderne chemische mogelijkheden toch gezond lijken, worden daarna met ‘plastic’ nog mooier gemaakt, zodat ze prachtig glimmen. Uiteindelijk worden ze dan naar de supermarkt vervoerd ten behoeve van de argeloze consument: wij allemaal.

Er bevinden zich miljoenen ponden aan synthetische stoffen in ons milieu. Het zit in ons voedsel, in onze lucht, in onze wereldzeeën en in ons drinkwater.
Hoewel onze lichamen in feite niet zijn veranderd sinds het Pleistoceen, bevinden we ons nu in het ‘Plastic Tijdperk’. Lichamelijk zijn we niet gemaakt om olieproducten en kunststoffen in te ademen of ze in ons lichaam ingebracht te krijgen.

Hoe zijn we in zo’n meelijwekkende situatie verzeild geraakt, dat de commerciële belangen van het verkopen van chemische stoffen de overhand krijgen boven het belang dat voeding voor ons allen heeft?
En intussen stijgen de kankerpercentages gestaag en worden onze kostbare gezondheid en ons leven vernietigd.
Wanneer dringt het tot ons door welk een stupide leefwijze wij ons eigen gemaakt hebben?
En wanneer houden we op onze verwachtingen, hoop en vertrouwen bij mensen of instanties buiten onszelf te leggen?
Geen leider, geen land, geen leger, geen regering, geen bondgenootschap en zeker geen industrie zal ons ooit vrede en gezondheid brengen.
De kracht die dat zal realiseren ligt in onszelf, in ieder van ons. En wij zullen de verantwoordelijkheid daarvan weer moeten leren dragen.

Lees meer op
www.kankervoorbij.com, www.denieuwedokters.nl en www.innovatieplatformnoordnederland.nl

donderdag, november 24, 2005

Vet is de vijand!

‘Vet is de vijand’: dit is gedeeltelijk waar. We hebben een bepaalde hoeveelheid vetten nodig. Toch is het belangrijk er achter te komen of het lichaam wel het juiste percentage vet bevat.

Bij vrouwen is het zo dat borsten, naarmate ze ouder worden, van samenstelling veranderen.
Als we jong zijn bestaan ze voor 100 % uit borstweefsel, als we tussen de 30 en 40 zijn is de helft vet en de helft borstweefsel, en uiteindelijk bestaan de borsten geheel uit vet.
Als we ouder worden zorgt die combinatie van steeds meer vet, opeenhoping van oestrogeen en gif, afkomstig van omgevingsfactoren, op die plaatsen die voornamelijk uit vet bestaan en waar we irriterende stoffen niet kwijt kunnen raken, voor problemen.
Als je het vetgehalte van je lichaam reduceert tot het aanbevolen percentage zal een vrouw dat op heel wat manier tegen borstkanker beschermen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het immuunsysteem van het lichaam beter gaat functioneren naarmate het vetgehalte omlaag gaat. Bovendien tonen studies aan dat het oestrogeengehalte omlaag gaat als het lichaamsvet afneemt. Vrouwen die te zwaar zijn hebben een veel hoger oestrogeengehalte in hun lichaam en zijn vatbaarder voor borstkanker.

Hoe ouder we worden, hoe meer weefsel we verliezen, en hoe meer ons lichaam ‘vervet’.
Met de jaren zullen we dus steeds harder moeten gaan trainen en steeds meer vet uit ons dieet moeten weren om gezond te blijven.
Bij verschillende fitnesscentra kan men het lichaamsvetpercentage laten meten. Dit zou elk half jaar herhaald kunnen worden.

Toen Japanse vrouwen in Amerika anders gingen eten, en Amerikaans-Europese eetgewoonten aannamen, is het borstkankerpercentage onder hen met 58 % gestegen. Ze vervingen vis, rijst, sojabonen en zeewier door gebraden kip, ijs en gebak!
Mannen hebben veel minder lichaamsvet dan een vrouw, tussen de 12 en 21 procent voor een normale, gezonde man. Het vetpercentage bij vrouwen varieert tussen de 20 en 30 %.

Behalve bijzonder weinig vet eten is aangetoond dat meer vezels eten erg heilzaam kan zijn. Het lichaam raakt er oestrogeen door kwijt. Vezels helpen ook de spijsvertering te bevorderen door het vetgehalte dat door het lichaam wordt geabsorbeerd laag te houden.

Kijk voor meer informatie op www.kankervoorbij.com.

dinsdag, november 22, 2005

Wortelsap

In veel diëten voor kankerpatiënten wordt gebruik gemaakt van wortelsap.
De wetenschap is bekend met het gebruik van vitamine A bij het bestrijden van gezwellen.
In grote doseringen is vitamine A echter giftig en richt schade aan de nieren aan omdat het in vet oplosbaar is. Maar er zijn twee moleculen van beta-caroteen, wat in water oplosbaar is, die door het lichaam kunnen worden omgezet in vitamine A.
Met andere woorden, als je veel wortelsap drinkt, loop je weinig risico dat je een te hoge dosis beta-caroteen krijgt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je een oranje kleurtje krijgt.
Wortelen worden al heel lang voor medische doeleinden gebruikt. In de Middeleeuwen werden ze niet als voedsel gegeten, maar alleen als geneesmiddel gebruikt bij uiteenlopende ziekten als het effect van slangenbeten, duizeligheid en ontstekingen.

In dierexperimenten is aangetoond dat geëmulgeerde vitamine A dramatische resultaten opleverde bij borstgezwellen in muizen.
Na 6 – 8 dagen verscheen er op de plek van het gezwel een zwerende wond. In die zweer was een pusachtige vloeistof te zien. Bij onderzoek van deze vloeistof kwamen dode, kwaadaardige cellen aan het licht. Bij 75 van de proefdieren ondergingen de gezwellen geleidelijk aan volledige regressie. Dit aantal was 89 % van de totale groep.

In geval van kanker zou dagelijks wortelsap van een stuk of acht grote wortelen, elke avond vers te maken, genomen kunnen worden. Als het sap direct na het maken gedronken wordt, vormt het als het ware een vitamine A bad, dat over de cellen heen spoelt en hen direct bescherming geeft tegen gezwellen.
Deze kuur kan gecombineerd worden met visualisatie. Je ‘ziet’ als het ware hoe het sap de cellen versterkt. Je kunt je ook voorstellen hoe het drinken van dit sap borstgezwellen ‘oplost’.
Een van de laatste ontdekkingen die is gedaan is dat vitamine A het gen dat tumoren onderdrukt activeert. Onder een recente studie van mensen van 60 jaar en ouder werd ook aangetoond dat diegenen die voldoende caroteen in hun lichaam hadden, geestelijk beter presteerden.

Van wortelen is bovendien bekend dat ze het gezichtsvermogen verbeteren. Carotenoide, een stof die voorkomt in wortelen en spinazie, zouden zelfs grauwe star kunnen voorkomen.
Wortelsap zou dus wel eens een krachtig ‘supermedicijn’ kunnen zijn in de strijd tegen verschillende vormen van kanker. Het heeft actieve preventieve eigenschappen.
Het dagelijks ritueel, het drinken van vers klaargemaakt wortelsap, kan een waardevolle bijdrage zijn voor het bewaren van de gezondheid.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

maandag, november 21, 2005

Terug in de tijd.

Er wordt wel beweerd dat bij borstkanker de rechterborst in verbinding staat met gebeurtenissen van buitenaf. Problemen daar geven aan dat je uit je evenwicht bent en vol zit met frustratie, angst en wrevel.
De linkerborst staat meer in verbinding met vrouwelijke emoties en liefdesproblemen. Een vrouw kan die gevoelens van vijandelijkheid en woede op zichzelf laten terugslaan, en dat kan het ontstaan van een knobbeltje ten gevolge hebben.

Fysieke symptomen zijn wellicht gemakkelijker te behandelen dan de bron van kanker zelf. Maar het behandelen van die lichamelijke symptomen alleen zal niet in alle gevallen genoeg zijn. De geestelijke en emotionele oorzaken moeten worden behandeld, anders zou de kanker zich ondanks lichamelijke behandeling weer kunnen uitbreiden.
Dat proces moet door je geest tot stilstand worden gebracht, en je moet daarbij als het ware terug gaan in de tijd. Wat was de oorzaak van het gezwel? Welke emotionele problemen, welke frustraties van buitenaf sloegen naar binnen? Welke woede of andere emotie als reactie op welke gebeurtenis heeft het probleem op gang gebracht?
Je geest moet aan het werk, en dat vraagt tijd, discipline en volledige concentratie. Daarbij moet je je ook positief opstellen. Als je je hopeloos voelt en niet meer wilt leven, hoe kun je dan een genezingsproces op gang brengen? Als je je machteloos voelt zal de kanker de overhand krijgen. Je moet geloven.

Misschien is kanker wel de noodklok van de natuur. Het is tijd om de redenen om in leven te willen blijven eens op een rijtje te zetten. Maar bovenal is het tijd voor verandering. Het is tijd om voor jezelf te zorgen en om jezelf belangrijk genoeg te vinden.

Het verhaal van gister toont aan hoe door eigen wilskracht en zonder verminkende operaties of giftige stoffen gezondheid kan worden hervonden.
Als je het proces van zelfgenezing hebt doorgemaakt, en je dus gedwongen werd om na te gaan hoe deze ziekte tot stand werd gebracht, heb je ook geleerd hoe je dat proces kunt omkeren, op een langzame, systematische, gedisciplineerde manier.
Dan heb je ontdekt wat de oorzaak en de remedie is.
Het proces van zelfgenezing is zwaar, maar bijzonder voldoeninggevend.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

zondag, november 20, 2005

Herstellen van borstkanker door zelfgenezing.

Vandaag het verhaal van een vrouw, die zichzelf van borstkanker genas.
Het gaat om een levendige, elegante vrouw met een drukke baan. Toen ze 42 jaar oud was ging ze naar de vrouwenarts voor haar jaarlijkse controle. Bij die gelegenheid werd er een knobbeltje in haar borst gevonden. De arts raadde haar dringend aan een mammogram te laten maken.

Ze had het als ontwerpster van kleding op dat moment erg druk en had afspraken met grote warenhuizen. Toch liet ze uiteindelijk een mammogram maken, en het bleek inderdaad om kanker te gaan.Het zag er ernstig uit. De volgende dag belde haar dokter die een afspraak wilde maken voor een operatie.

Maar de vrouw, haar naam is Diedre Morgan, ging eerst op zakenreis, en daarna hoorde ze dat haar moeder kanker had aan de galblaas. Diedre bleef een maand bij haar moeder om haar te helpen. Haar dokter belde elke dag dat ze nu toch echt een afspraak voor een operatie moest maken, maar haar antwoord was: “Ik doe aan zelfgenezing”.

Ze ging opnieuw naar haar moeder om voor haar te zorgen, en stelde tegelijkertijd haar eigen zelfgenezingsprogramma op.
Elke ochtend als ze wakker werd bleef ze nog twintig tot dertig minuten in bed en deed aan visualisatie. Ze concentreerde zich op het zogenaamde derde oog, het oog in het midden van het voorhoofd. Ze ‘zag’ dan een wit licht vanuit dit oog komen, en trok dat als het ware door haar lichaam heen en liet het rondgaan door haar borst, totdat ze een vredige, zuivere staat bereikte.
Ze hanteerde een strikt vegetarisch dieet, bande alle cafeïne uit, en nam meer vitamine A en E.
Het nemen van voedingssupplementen hielp haar zich sterker te voelen, maar ze ervoer toch dat het genezingsproces niet van buitenaf kwam. Ze zag zelf de genezing als een uitsluitend inwendig proces. Ze omschreef het als het zoeken naar haar eigen golflengte en die vervolgens aanvaarden als de bron van haar genezing.
De borstkanker motiveerde haar enorm. Ze moest er vanaf zien te komen.

Diedre gelooft dat mensen hun heil zoeken in dieet en oefeningen omdat we nu eenmaal op het lichaam geconcentreerde schepsels zijn, maar ze is ervan overtuigd dat we, als we er maar sterk genoeg in zouden geloven, onze spirituele kracht zouden kunnen gebruiken om onszelf van elke ziekte te genezen.
We hebben geloof en vertrouwen in onze eigen mogelijkheid tot zelfgenezing nodig. We leggen die kracht in een dieet, maar in wezen heeft dat er niets mee te maken. Mensen willen die genezing nu eenmaal bereiken met behulp van dat flesje of potje. Maar eigenlijk moeten we ons eigen ik trouw blijven en het geloof hebben dat we onszelf kunnen genezen. De kracht om ons lichaam te genezen is in onszelf te vinden.

Op het moment dat het knobbeltje in haar borst werd gevonden, waren er veel spanningen in haar leven. Ook in de drie of vier jaar daarvoor had ze genoeg spanningen meegemaakt om overspannen te raken. De ontwerpwereld waarin ze werkte was keihard. Door frustratie, boosheid en wrevel was ze totaal uit haar evenwicht geweest. Ze denkt dat haar gezwel voortkwam uit die negatieve emoties en frustraties.
Om zichzelf van kanker te kunnen genezen moest ze eerst haar emoties weer onder controle krijgen. Het doel wat haar voor ogen stond, was kalm te worden en haarzelf te bevrijden van allerlei verwarde gevoelens.

Ze vermoedde dat ze door haar moeder te helpen ook haar eigen genezing had bevorderd. Ze voelde daardoor een genezende energie, die veel krachtiger was dan wat ze had gevoeld toen ze in haar eentje haar spirituele rituelen deed.
Uit het ‘anderen helpen genezen’ vloeit blijkbaar iets extra’s voort, dat genezende energie voor onszelf genereert.
Ze had nooit zelf borstonderzoek gedaan. Gedurende de maand dat ze haar moeder hielp, concentreerde ze zich op zelfgenezing, zonder er over te piekeren of de knobbel er nog was of niet.
“Er zat een belemmering” zei ze, “en daar moest ik vanaf zien te komen, dat was alles”.

Een maand later kwam ze terug, en liet weer een mammografie maken. De chirurg hing de röntgenfoto’s op en begon zijn onderzoek. Hij bevoelde haar borst en bekeek de foto’s, keek verbaasd, en keek weer naar de foto’s.
“Foto’s liegen niet” zei hij, “u mankeert niets. Ik weet niet hoe u dit gedaan heeft gekregen, maar wat het ook is, ik raad u aan ermee door te gaan”.

Dit is nu tien jaar geleden. Diedre heeft nooit meer ergens last van gehad.
Ze doet nu genezend werk voor anderen.


Lees meer op www.kankervoorbij.com en www.denieuwedokters.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

vrijdag, november 18, 2005

Spirituele rituelen

Het zingen van rituele chanten, visualisatie en gebed:
er bestaat zoiets als een mystieke kracht die voortvloeit uit het samenbundelen van spirituele energie, die het lichaam als het ware reinigt. In een half-hypnotische toestand wordt het onderbewustzijn beïnvloedbaar.
Geluidstrillingen kunnen door een gezwel worden gestuurd, en een gevoel van kalmte en puurheid trekt door de lichaamscellen en brengt ze tot rust. Ook de endorfine die dan vrij komt in de hersenen draagt daar zijn steentje aan bij.
Gespannen gedachten en bezorgde reacties verdwijnen.

Spirituele rituelen zijn van levensbevestigende aard. Ze schijnen een verbinding te kunnen maken met het onderbewuste en daardoor een positieve bevestiging te kunnen veroorzaken.
Zo kan een verbinding met het Universum gevoeld worden.
Door hard te zingen of te schreeuwen wordt de genezende energie eruit gegooid.
Onderdrukte energie en woede kunnen op deze manier met kracht uit de ziel worden verwijderd. Men vermoedt dat onderdrukte woede kwaadaardige en andere gezwellen kan veroorzaken.

De typische kankerpersoonlijkheid heeft moeite met woede of kan die niet uiten.
Deze mensen onderdrukken negatieve gevoelens uit angst dat anderen van hen vervreemd zullen raken en dat ze hun vriendschap zullen verliezen. Als deze woede en frustratie door het lichaam wordt vastgehouden, vreet dat energie.
Deze spanningen verdwijnen door ritueel gezang. Er ontstaat daardoor een vredig gevoel dat geest en ziel doordringt en een gevoel van welbehagen met zich meebrengt. Het vult het jachtige lichaam, kalmeert het en stelt het gerust.
Dan voelt een mens zich vredig, en vooral: thuis, bij zichzelf.
Lees meer over kanker op
www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klaachten altijd uw huisarts.

donderdag, november 17, 2005

Laetrile (Vitamine B 17)

De basis van het persoonlijke gezondheidsprogramma is een algehele ontslakking, ontstressing en opbouwen van het lichaam.
Wat eten betreft wordt het lichaam volgeladen met vitaminen, versgeperste groente- en vruchtensappen, ongepelde granen, groenten en fruit.
Een goede graansoort om te eten is gerst. Het werkt als een stofzuiger: het lichaam wordt erdoor bevrijd van een teveel aan cholesterol, stresshormonen en kankerverwekkende stoffen.
Gerst is een van de voedingsmiddelen die laetrile bevatten, een voedingsstof waarvan wordt beweerd dat hij kanker tegen gaat en gezwellen doet verdwijnen.

Laetrile is echter geen mysterieus alternatief medicijn, maar gewoon vitamine B 17, wat in twaalfhonderd verschillende soorten voedsel aanwezig is. Het bevat natuurlijke cyanide, een stof die door normale cellen wordt gebruikt om kankercellen te doden.

Parelgerst is een troostrijk voedingsmiddel, met veel vezels en weinig vetten.
Gort is lekker in de soep en ook als pudding. Ook dit zit vol met laetrile. Gort is waarschijnlijk de oudst bekende graansoort, en werd al 2.000 jaar geleden in China gekweekt. Het eten ervan geeft een voldaan gevoel.
Andere voedingsmiddelen die laetrile bevatten zijn kikkererwten, linzen, lima bonen, mung boontjes, cashews, alfalfa, gort, bruine rijst, gierst, abrikozenpitten, perzikpitten, en amandelen.
Uit pitten werden in het oude China middeltjes tegen gezwellen gemaakt.

Abrikozenpitten zijn ‘de chemotherapie van de natuur’ .
Een gewone dagelijkse portie voor volwassenen bedraagt 5 à 15 pitten verdeeld over de dag (als preventie).
Laat u informeren als u abrikozenpitten wilt gebruiken als kankerbestrijding. De pitten (kernen) moeten gekauwd worden en zo lang mogelijk in de mond gehouden worden, waardoor ze goed door het lichaam kunnen worden opgenomen.
Ook chemotherapie of bestraling kan samen gaan met het eten van abrikozenpitten. Ze verlagen de bloeddruk, versterken de slagaders en het hart.

Wel moet men alert zijn op de signalen van het lichaam.
Drie signalen van vergiftiging door het eten van te veel pitten zijn duizeligheid, vaag zien en misselijkheid. Uiteraard dient er dan onmiddellijk geminderd te worden. Als de signalen aanhouden, dient een arts geraadpleegd te worden.

Het innemen van laetrile is geen garantie voor het genezen van kanker. Uiteraard is het hele voedingspatroon van invloed.
En het voedingspatroon is slechts één van de aspecten van het persoonlijk gezondheidsprogramma .

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kankervoorbij.com.

Raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

vrijdag, november 11, 2005

Persoonlijk gezondheidsprogramma

Eigenlijk zou iedereen die de diagnose kanker krijgt, een persoonlijk gezondheidsprogramma moeten samenstellen.
Ieder mens moet zelf de beslissing nemen welke behandeling hij of zij wil volgen: reguliere kankerbestrijding, natuurlijke behandeling, of een combinatie van beide.
De grootste kans van slagen lijkt het opstellen van een gezondheidsprogramma dat alle terreinen van het leven bestrijkt te hebben.

Misschien is het wel zo dat kanker nauw samenhangt met de persoonlijkheid van de patiënt. Iemands instelling en houding is tevens belangrijk in het doorstaan van de ziekte.
Wilskracht en vindingrijkheid zijn misschien wel de belangrijkste elementen die een mens met kanker moet aanspreken om vorm te geven aan een persoonlijk genezingsproces.
Maar actief vechten voor je leven is een stuk beter dan de beslissing over de behandeling over te laten aan een of andere arts.
Vertrouwen in het eigen strijdplan en het immuunsysteem en de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen zijn de eerste stapen op weg naar herstel, en ongetwijfeld de belangrijkste.
De eigen rol is het lichaam aan te sporen en te steunen bij zijn pogingen weer gezond te worden. Men moet sterk staan tegenover de ziekte, tegenstand bieden en overwinnen in plaats van er aan toe te geven.

Een gezondheidsprogramma dat alle facetten van het leven omvat zou er als volgt uit kunnen zien:

- Visualisering en/of gebed twee maal daags
- Een vrijwel vegetarisch dieet, met extreem weinig vetten, weinig vis, geen melkproducten, geen eieren
- Net niet genoeg eten. Een maand lang weinig calorieën, maar wel voldoende voedingsstoffen
- Vers geperst wortelsap van 8 wortelen en vers geperst sinaasappelsap van 4 sinaasappels per dag
- Vijf of zes keer per week een uur lang flink bewegen
- Regelmatig een saunabad
- Bij borstkanker met een doorgesneden halve citroen elke dag de tumor twee maal inwrijven om plaatselijk vitamine C aan te brengen. Dit kan worden afgewisseld met lijnzaadolie
- Acht uur per nacht slapen en indien wenselijk overdag een dutje
- Afhankelijk van de eigen beslissing medicatie
- Geen cafeïne en geen alcohol
- Groepstherapie
- Anderen bewust helpen en aanmoedigen
- Anderen en jezelf liefdevol tegemoet treden
- Zoveel mogelijk lachen
- Zorgen voor een gevoel van welbehagen, onder welke omstandigheden je je ook bevindt
- Het besluit nemen je lichaam niet te laten lijden onder de spanningen waaronder je leeft
- Extra vitaminen A, B, C, E, calcium en zink
- Anderen om hulp en steun vragen als je daar behoefte aan hebt, en het niet alleen willen doen
- Erop vertrouwen dat je persoonlijk strijdplan werkt voor je
- De vaste wil om te overleven, en je ervaringen te delen met anderen

De wilskracht is de basis om een inspannend programma te volgen en de discipline op te brengen om het vol te houden.

Voor meer informatie kunt u lezen op www.kankervoorbij.com

donderdag, november 10, 2005

De lever en Mariadistel

Naast een goede voeding zou men ook kunnen overwegen twee maal per jaar een kuur met kruidencapsules te nemen om de lever te reinigen en beschadigde levercellen te herstellen.

Het medicinale gebruik van kruiden is al zo oud als de mensheid zelf. Tot de 18e eeuw vormde kruidengeneeskunde de gebruikelijke medische behandelwijze in het westen.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat kruidengeneeskunde nu over de hele wereld drie tot vier maal vaker wordt beoefend dan de reguliere geneeskunde.
Ook reguliere artsen schrijven veel medicijnen voor, waarvan de basis plantaardig is.

Bij een gevoelige lever kan Mariadistel wellicht een goede dienst bewijzen.
Mariadistel is een plant met purperen bloemetjes en stekelige bladen en hij groeide oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa. Via braakliggende terreinen en bermen wist hij echter ook Noord-Europa te bereiken. De plant dankt zijn naam aan de witte vlekken langs de bladnerven. Volgens de overlevering zouden dit sporen zijn van de melkdruppels, afkomstig uit de boezem van Maria toen zij met Jezus op de vlucht moest voor Herodus
De plant werd in de oudheid reeds gebruikt als voedsel voor mens en dier. De zaden van de Mariadistel zijn rijk aan silymarine, een stof die gunstig werkt bij leverkwalen. Ook de belasting van de lever door alcoholisme kan hierdoor verminderen.

Veel kruidencapsules kunnen bij een reformzaak worden gekocht en er zijn meerdere goede merken op de markt.
Bij het ene merk wordt ruw materiaal van de plant gebruikt, terwijl bij een ander merk 100 % werkbare stof is verwerkt. Uiteraard is de laatste versie duurder in aanschaf. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de inhoud van de portemonnee kan een keus worden gemaakt.

Aangezien de lever een ingewikkeld orgaan is, zijn er ook verschillende stoornissen mogelijk.
De lever is de grootste klier in het lichaam en heeft meer dan 500 functies. In de lever wordt gal gemaakt, die nodig is voor de vetvertering. Ook helpt de lever het bloedsuikergehalte op peil te houden, slaat de lever vetten op en produceert hij cholesterol. Een van de belangrijkste taken van de lever is het afvoeren van geneesmiddelen, giften en oude rode bloedcellen uit het bloed.
Juist omdat de lever zo’n belangrijke functie heeft, is het belangrijk dat als u meent een leverziekte te hebben, u eerst uw arts raadpleegt, voordat u aan een alternatieve behandeling begint.
Kijkt u ook eens op
www.kankervoorbij.com

woensdag, november 09, 2005

Symboliek van de lever

De lever ontvangt en zuivert het bloed; zij heeft een ontgiftende functie.
In het stofwisselingsproces worden voedingsstoffen hier omgezet in voor het lichaam bruikbare elementen.

Opname, verwerking, afbraak, zuivering en uitscheiding.

De lever vertegenwoordigt dan ook het voortdurende psychische veranderingsproces: het omzetten en verwerken tot groei, tot geestelijke evolutie, van nieuwe ervaringen en emoties.
De lever toont ons in hoeverre wij onze primitieve emoties, ook zwaardrukkende gevoelens, verwerken, uitzuiveren en als nieuwe bouwstenen hanteren om weer in harmonie en vreugde te kunnen leven.

De lever staat voor de kracht van een mens om zich meester te maken over het onbewuste, over zijn emoties, door juist te vertrouwen op die veranderingsprocessen. Actief bouwen aan een vredig bestaan.
De lever staat voor het geloof en het vertrouwen in ons zelf, voor onze verwerking van ervaringen. Tot inzicht komen leidt dan weer tot begrip en loslaten.
Symbool voor jezelf de kans geven te groeien naar vreugde, vrede en vrolijkheid. Je taken met plezier en liefde waarnemen. Het rustig achterlaten van zaken die in je leven beter niet meer aan bod kunnen komen, omdat ze je afremmen in je groei.

Bij aandoeningen van de lever worden krachten, emoties, productieve energieën onderdrukt. Er is sprake van diepe angsten, een gevoel van onvermogen, stilstand.
Er is geen vertrouwen in de eigen bron, waardoor bepaalde mensen en situaties worden vastgehouden. Hierdoor wordt een mens afgesneden van het diepste Zelf.
De angsten zijn een signaal dat een mens op een verkeerd spoor zit. Omdat emoties als woede, haat, wrok, worden vastgehouden, wordt het verleden niet verwerkt en is er sprake van verstikking.

In een dergelijke situatie is de weg om in actie te komen en te zoeken naar creatieve zelfontplooiing. Geniet van de natuur, van de zon, van het leven. Bezie alles veel lichter, en bouw actief aan een nieuw leven met vrolijke, optimistische activiteiten.
Een mens is niet machteloos. Door je meester over jezelf te maken groei je in zachtheid en vrede tot jezelf en kun je een nieuwe wending in je leven toestaan.

Wilt u meer informatie over veranderingsprocessen, dan kun u kijken op www.kankervoorbij.com.

dinsdag, november 08, 2005

Zorg voor uw lever!

We zagen dus, dat een goed functionerende lever van levensbelang is voor uw gezondheid.
Als de lever gezond is, krijgt kanker geen kans.
Tijd dus om ons nader te verdiepen in dit belangrijke orgaan.

Het is kenmerkend voor leverstoornissen dat ze zich vrij laat melden. Daarom is het belangrijk de oorzaken van leverkwalen te kennen, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.
De helft van de mensen in de welvaartsstaten is ziek omdat ze teveel en verkeerd eten. Moderne leefgewoonten zijn slecht voor de lever.
Een teken dat onze lever hierdoor is aangedaan , is de afkeer van in vet gebakken spijzen.Het is echter niet de bedoeling om vet volledig te vermijden, want de lever heeft nu eenmaal onverzadigde vetzuren nodig. In olie gebakken gerechten zijn voor de lever lichter verteerbaar en wel toegestaan. Koudgeperste olie, zoals zonnebloemolie, sesamolie of olijfolie zijn het beste.

Ook heeft de lever behoefte aan goede eiwitten. Leveranciers hiervan zijn erwten, bonen en linzen. Ook vette vis is goed, mits vers en zorgvuldig klaargemaakt. Sojabonen zijn ook een goede eiwitbron.

Een ander teken dat de lever niet in goeden doen is, is een zekere weerzin tegen fruit. Als sinaasappels of sinaasappelsap tegen gaan staan, is dat een signaal dat de lever het vruchtzuur niet meer kan verwerken.
Leverpatiënten hebben ook vaak last van psychische klachten. Mensen zijn terneergeslagen en zien alles van de sombere kant zonder te weten waarom. Werken aan een evenwichtige emotionele gesteldheid levert een bijdrage aan herstel.

Wie bij wijze van voorzorg aandacht aan de lever wil besteden, doet er goed aan sesamzaad te gebruiken. Dit natuurproduct is uitstekend voor de gezondheid.
Door de neutrale smaak van sesamzaad is het te gebruiken in veel gerechten, bijvoorbeeld in vruchtengerechten, salades, groentegerechten of gewoon op brood.
Sesamzaad heeft overigens ook een goede invloed op de darmfunctie.

Waarom zijn wij veel gevoeliger voor leverkwalen dan onze voorouders?
Snel op elkaar volgende conflicten in de wereld en de snelle ontwikkeling van de techniek zijn de reden dat ons leven onrustiger en onzekerder is geworden. De luchtverontreiniging en de verhoogde radioactiviteit hebben daarnaast ook een slechte uitwerking op onze gezondheid.
We hebben meer zorgen dan ooit. We hebben nergens tijd voor, ofschoon de techniek ons het zware werk uit handen neemt. We gunnen ons vaak niet eens meer de tijd om rustig te eten, laat staan om tijd te nemen om van natuurproducten onze maaltijd te bereiden.
Wie constant in spanning en angst leeft, krijgt op den duur een leverkwaal.
Om een gevoelige lever te behandelen, moeten we ons in verschillende voedingsaspecten verdiepen. Ook als de lever weer in balans is, is het het beste om een verstandig dieet te blijven volgen.

Want het kan niet genoeg gezegd worden: bij een gezonde lever heeft kanker geen kans!
Lees meer over kanker op
www.kankervoorbij.com.

Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

vrijdag, november 04, 2005

Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen

Kanker eist steeds meer slachtoffers, en dreigt in de nabije toekomst zelfs doodsoorzaak nummer 1 te worden.
Het is dus meer dan ooit nodig om de vele oorzaken tot op de bodem na te speuren.
Zeker vanaf ons veertigste levensjaar is het belangrijk zo weinig mogelijk met kankerverwekkende stoffen in aanraking te komen. Er zijn tegenwoordig al risico’s genoeg om deze ernstige ziekte op te lopen. Het is niet erg verstandig dit gevaar onnodig te vergroten.

Het is nuttig de volgende zeven regels voortdurend voor ogen te houden. Ze geven enig inzicht in de maatregelen die we kunnen nemen om ons in belangrijke mate tegen kanker te beschermen.


Regel 1: Leef evenwichtig.
We leven in een onrustige, rumoerige tijd, die veel ellende en frustraties met zich meebrengt. In plaats van het accent te leggen op de moeilijkheden die ons kunnen overkomen, is het belangrijk het innerlijk evenwicht te bewaren. Als we ons laten beheersen door zorgen en ergernissen, tast dit onze gezondheid aan. Aanhoudende psychische druk werkt als gif. Drukkende zorgen leiden rechtstreeks tot het optreden van kramptoestanden. Dit kan na verloop van tijd in belangrijke mate bijdragen tot het ontstaan van kanker.

Regel 2: Eet gezond.
Het is belangrijk zoveel mogelijk natuurlijk voedsel te eten. Het is een vaststaand feit dat verschraalde voedingsmiddelen met toevoegingen van kleur- en smaakstoffen en resten van bespuitingsmiddelen, met een tekort aan vitaminen en mineralen, een fundamentele bijdrage leveren tot het ontstaan van kanker.

Regel 3: Vermijd kankerverwekkende stoffen.
Onze lichaamscellen moeten niet vergiftigd worden met chemicaliën. Om dit te bereiken moeten alle synthetische (genees)middelen zoveel mogelijk van de hand gewezen te worden. Vooral middelen die van fenol (teer) zijn afgeleid vallen hieronder.
Verslaafdheid aan verdovende middelen verstoort het biologisch evenwicht, zowel lichamelijk als psychisch.
Want wie betaalt uiteindelijk het gelag?

Regel 4: Neem voldoende lichaamsbeweging.
Als we te weinig bewegen, onthouden we het lichaam een belangrijke krachtbron: zuurstof. Wandelen dwingt ons tot flink ademhalen. Hierdoor nemen we voldoende zuurstof op en juist daaraan heeft de cel behoefte om gezond en veerkrachtig te blijven. Een tekort aan zuurstof is een van de voornaamste oorzaken van celdegeneratie.Tank daarom geregeld zuurstof!

Regel 5: Verzorg uw lever.
Aan de lever moet de grootste aandacht geschonken worden. We moeten dit orgaan zelfs zorgvuldiger verzorgen dan alle andere organen. Als de lever goed en zonder stoornissen functioneert, kan er namelijk geen kanker ontstaan! De lever vormt de belangrijkste barrière in de strijd tegen ziekte. Zolang dit prachtige laboratorium goed werkt, kan er geen kwaadaardige ontaarding van de cellen plaatsvinden.

6. Vermijd radioactieve straling.
We weten tegenwoordig hoe schadeling bepaalde stralen voor ons kunnen zijn. Het is dus duidelijk dat we onze lichaamscellen daar tegen dienen te beschermen. Niet alleen radium – en röntgenstralen zijn schadelijk, ook de steeds meer toenemende radioactiviteit speelt bij de ontaarding van de cel een belangrijke rol. We moeten deze mogelijkheden zoveel mogelijk uit de weg gaan.

Regel 7: Streef naar een harmonisch huwelijksleven en/of goede relaties.
Het juiste evenwicht in relaties voorkomt onnodige klachten. Niet iedereen is even evenwichtig, maar als relaties niet voedend en inspirerend zijn, is het beter los te laten en nieuwe vriendschappen te sluiten. Overmatige prikkels en spanningen bevorderen op den duur kwaadaardige ontaarding van de cellen.
Wees gelukkig!

Een gezonde leefwijze is een stap in de goede richting. Wie zijn best doet om deze zeven gezondheidsregels in acht te nemen, zal er zelf alles aan gedaan hebben om kanker te voorkomen. Zelfs iemand met een ongunstige erfelijke aanleg zal zijn gezondheid aanzienlijk kunnen verbeteren door deze regels op te volgen.
Het is misschien niet altijd eenvoudig om deze discipline aan de dag te leggen, maar als u bedenkt hoeveel leed u zichzelf en uw omgeving kunt besparen, loont het beslist de moeite.

Lees meer op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

donderdag, november 03, 2005

Vijanden van de menselijke cel

Een groot aantal oorzaken vormen samen een te grote belasting voor gezonde menselijke cellen. Sommige cellen moeten het daardoor opgeven en worden buiten de harmonieuze wetmatigheid geplaatst, waarna ze zich van kwaad tot erger ontwikkelen.
Een aantal oorzaken:

1.De aanleg speelt vaak een grote rol bij het ziek worden van de cel. Deze aanleg kan erfelijk zijn. Bij een zorgvuldige leefwijze behoeft ze echter niet noodzakelijk tot het ontstaan van kanker te leiden.


2.Fouten die bij de bereiding en het consumeren van het zogenaamde welvaartsvoedsel aan de lopende band worden gemaakt, verstoren het biologisch evenwicht in het lichaam en schaden daardoor de gehele celorganisatie in hoge mate.

3.Door ongezonde voeding spelen een teveel aan minderwaardige eiwitten een rol.

4.Vetten hebben een groot aandeel in het kankerproces, vooral de dierlijke vetten en die welke weinig onverzadigde vetzuren bevatten.

5.Stoornissen in de minerale stofwisseling als gevolg van het verschraalde voedsel zijn mede schuldig aan het ontstaan van kanker.

6.Vitaminetekort, alsmede een tekort aan vitale stoffen, schijnen eveneens een grote rol te spelen bij het ontstaan van kanker.

7.Stofwisselingsstoornissen, zoals chronische obstipatie en voortdurende gistingsprocessen in de darm als gevolg van een verstoord bacterie-evenwicht zijn ook zeer schadelijk.

8.Gebrek aan zuurstof speelt bij het ontstaan van kanker een wezenlijke rol. De ervaring heeft geleerd dat mensen die veel beweging hebben in de gezonde lucht, minder gevaar lopen dan degenen die overwegend geestelijke arbeid verrichten of in afgesloten ruimten moeten werken.

9.Giftige gassen, waarmee onze lucht is bezoedeld, alsmede radioactieve straling waaraan wij zijn blootgesteld, zijn eveneens sterke kankerverwekkende factoren.

10.Chemische stoffen die aan onze voedingsmiddelen zijn toegevoegd, kunnen kankerverwekkend werken. Kleurstoffen, aromatische stoffen en conserveringsmiddelen zijn soms zwaardere vergiften voor de cel dan tot nu toe werd aangenomen.

11.Medicamenten zoals die in de chemotherapie helaas nog veel worden gebruikt, spelen ook een belangrijke rol.

12.Giftige stoffen als bestrijdingsmiddelen worden vaak onzorgvuldig toegepast.Ze blijven aan de onderste delen van de gewassen hangen en worden zo zonder erg ingenomen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben, want lood, arsenicum en koper zijn zwaardere vergiften dan men over het algemeen voor mogelijk houdt.

13.Schade door overbemesting verstoort het biologisch evenwicht in de planten. Mensen die deze producten geruime tijd gebruiken, kunnen daardoor ook hun eigen biologisch evenwicht verstoren.

14.Verkrampingen en verhardingen verstoren en vertragen de stofwisseling van de cel en dragen in sterke mate bij tot het ontstaan van kanker. Geregeld ontspanningsoefeningen doen zijn daarom heel goed als preventieve therapie.

Een van de sterkste kankerverwekkende invloeden wordt echter uitgeoefend door zorgen en ergernissen, door negatief in plaats van positief te denken. Een depressieve toestand werkt namelijk nadelig op de lever en heeft er al bij ontelbare mensen toe bijgedragen dat zij kanker kregen. Een aanhoudende psychische druk remt het leven van de cel sterker dan wat ook. Hij vergiftigt de levenssappen en schept slechtere levensvoorwaarden voor de cel dan alle zojuist genoemde oorzaken bij elkaar.


Zie voor meer informatie www.kankervoorbij.comwoensdag, november 02, 2005

Kankerindustrie

Meestal horen we over kanker omdat we geconfronteerd worden met de diagnose van deze ziekte, bij onszelf of bij iemand in onze naaste omgeving.
De ziekte is immers doodsoorzaak nummer 2. Iedereen heeft wel een bekende aan kanker verloren. We zien dan de paniek, de angst of de wanhoop die de ziekte met zich meebrengt. We zien wat kanker teweegbrengt in een mensenleven en in een gezin of familie.
We horen over de behandeling met operatie, bestraling, chemokuren en andere medicijnen.
We zien hoe door deze behandeling mensen hun haar kwijt raken, we horen over de misselijkheid, het vernielen van het immuunsysteem, het optreden van verbrandde huid of artritis in de gewrichten.
We zien hoe een mens met een gezond uiterlijk door toedoen van de behandeling verandert in een mat, grijs, ingevallen slachtoffer.
Dat is het beeld dat bij de meeste mensen naar voren komt als je het hebt over kanker.
En gelukkig, sommige mensen herstellen door toedoen van deze geneeswijze en kunnen, na kortere of langere tijd, hun leven weer oppakken.

De medaille heeft natuurlijk ook een keerzijde.
Er zit ook een economische kant aan de ziekte ‘kanker’.
Jaarlijks worden er een paar miljoen kankeroperaties uitgevoerd door chirurgen. Zeventig procent van die patiënten zorgen voor inkomsten van assistenten bij bestralingsbehandelingen. De honderden miljoenen die jaarlijks besteed worden aan chemotherapie maken ook deel uit van die industrie. Geneesmiddelenfabrikanten behoren tot de grootste bedrijven in Amerika en Europa. Kanker houdt deze industrie draaiende.
Daarnaast betalen verzekeringsmaatschappijen ook alleen maar voor de gebruikelijke behandelingen als operatie, bestraling en chemo. ‘Experimentele’ behandelingen worden meestal niet vergoed.

In de oorlog tegen kanker zijn de afgelopen twintig jaar miljarden besteed aan onderzoek. Toch kunnen we nog steeds geen antwoord geven op de belangrijkste vragen:
a) wat veroorzaakt kanker?
b) hoe kunnen we het voorkomen?
c) hoe kunnen we het genezen?

De kosten van behandeling van de ‘mannelijke’ reguliere behandelingsmanier van kanker kan echter oplopen tot driehonderdduizend euro per geval of meer. Die enorm hoge rekening omvat de bijzonder gevaarlijke implantaten in geval van borstkanker, de giftige chemotherapie en de bestraling die het risico heeft van later nog eens kanker.

Een natuurlijke manier van kankerbehandeling wordt onderdrukt, onwettig verklaard en van de stempels ‘onbewezen’ en ‘verdacht’ voorzien.
Er lijken weinig tot geen fondsen beschikbaar te zijn voor onderzoek naar alternatieve behandelingen.
Een wetenschapper zal bovendien onderzoek naar kanker minder aantrekkelijk vinden dan Aids- onderzoek, waar wel ruime fondsen voor beschikbaar zijn.

In het boek “The Cancer Industrie” van Ralph Moss wordt aangetoond dat in Amerika de oorlog tegen kanker in feite een oorlog is om de verkoop van geneesmiddelen die bij chemotherapie worden gebruikt te bevorderen, en om de behandeling van kanker met natuurlijke middelen de kop in te drukken.

Misschien moeten we met het onderzoek naar kanker wel een heel andere kant op. Misschien moeten we, na al het onderzoek dat in de afgelopen jaren al is gedaan, veel meer de nadruk leggen op het voorkomen van kanker en niet zozeer op de behandeling ervan.

Het is essentiëel om als mens de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid te nemen.
Het is ons lichaam en wij kennen dat het beste.
Kunnen onze problemen worden opgelost met pillen of operaties?
Heeft de dokter wel de juiste diagnose gesteld?
Kunnen we een verblijf in het ziekenhuis misschien vermijden?
Zou een alternatieve benadering met zelfgenezing misschien betere, langdurige resultaten te zien geven?
We huren de dokter tenslotte alleen maar in om ons advies te geven.
Beslissen doen we zelf.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

Op mijn website www.kankervoorbij.com
kunt u gratis het boek ‘Kanker voorbij – met gedachtekracht en innerlijke leiding door het ziekteproces’ opvragen.

dinsdag, november 01, 2005

Mannelijke en vrouwelijke geneeskunde

Van oudsher deden vrouwelijke genezers het meeste bij het helpen van zieken en ze kregen veel waardering voor hun kennis en kunde. Ze stelden hun hulp bijna voor niets ter beschikking.
In de 15e en 16e eeuw werden ze in Europa echter als heksen beschouwd en duizenden van hen werden op de brandstapel gedood. Dit gebeurde in de tijd dat de Middeleeuwse Kerk de medische opleidingen onder haar beheer had. De heksenjachten hadden tot gevolg dat de mannelijke artsen in zowel moreel als intellectueel opzicht als superieur werden beschouwd aan de vrouwen.
Deze onderdrukking van vrouwen en van ‘alternatieve’ geneeswijzen ging in het 19e-eeuwse Amerika door, nu door middel van economische onderdrukking.

Geneesmiddelen werden een handelsartikel , een manier voor een mannelijke arts om grote rijkdom te verwerven, terwijl vrouwelijke kennis vrij werd doorgegeven en bij wijze van een vriendendienst beschikbaar werd gesteld aan buren en bekenden , zonder dat er iets voor in rekening werd gebracht. Niet lang hierna werden vrouwelijke genezers en alternatieve methoden met wettelijke middelen onderdrukt.
Eveneens in de 19e eeuw vond men dat er wetten moesten worden uitgevaardigd om vroedvrouwen te verbieden hun praktijk uit te oefenen . Zo begon men geboorte ook als iets te zien dat alleen door de mannelijke gevestigde orde kon worden begeleid en gecontroleerd.

De huidige dokter - patiënt relatie heeft dus een lange geschiedenis van sociale en economische strijd achter de rug.
Tegenwoordig heeft de moderne geneeskunde een groot economisch monopolie, waarbij de nadruk sterk op medicijnen en operaties ligt. Dit is een typisch mannelijke benadering, gebaseerd op wetenschap, technische behandelmethoden en een onpersoonlijke ‘objectieve’ behandeling van de patiënt.

Bij de behandeling van kanker staan twee ideeën tegenover elkaar: de conventionele mening die wordt aangehangen door de medische stand, tegenover het holistische, alternatieve denkbeeld.
De reguliere geneeskunst is van mening dat tegen kanker moet worden opgetreden door erin te snijden, het te verbranden en het met giftige chemische middelen uit te roken: operatie , bestraling, chemotherapie en soms beenmergtransplantatie. Met bijkomende risico’s van een hartkwaal, gebroken botten, beschadigde huid en het risico van later nog eens kanker.

Het andere ‘vrouwelijke’ model gaat ervan uit dat kanker een degeneratieziekte is. Omdat het immuunsysteem niet goed functioneert kan het niet zijn gebruikelijke taak, het vernietigen van afwijkende cellen, verrichten. De behandeling bestaat dan uit het ontgiften van het lichaam en het weer opbouwen van het immuunsysteem door de geneeskrachtige capaciteit van het lichaam weer te herstellen. Als de vitaliteit van het lichaam weer wordt hersteld door positieve, ondersteunende methoden zoals gezonde voeding, vitaminen, rust, groepstherapie, lichaamsbeweging, lachen, spirituele activiteiten en liefde, dan zijn de ideale omstandigheden geschapen om de genezende lichaamsmechanismen weer in werking te laten treden. Het lichaam kan dan de taak van wederopbouw en genezing weer op zich nemen.

Een Amerikaanse vrouwelijke chirurg, gespecialiseerd in borstoperaties verwoordde het als volgt: ‘ Als je kijkt naar hoe we in de loop van de geschiedenis met ziekten zijn omgegaan, zul je zien dat we alleen maar gaan snijden als we iets niet goed hebben begrepen.’

Voor meer informatie: www.kankervoorbij.com