Kankervoorbij

vrijdag, december 02, 2005

De mens als spiritueel wezen

Boeddhisme is gebaseerd op ‘oorzaak en gevolg’. Je karma is de optelsom van alle ‘oorzaken’ in je leven. Als je ziek bent, wat is dan de ‘oorzaak’ geweest van het feit dat je je gezondheid hebt opgegeven? Welke ‘oorzaken' hebben je in deze levensbedreigende situatie gebracht en je lichaam verzwakt?

Als je vastberaden genoeg bent, als je heilig gelooft in je eigen geneeskracht, dan zullen mettertijd door heel hard te werken het verval van je lichaam, de gezwellen en de pijnen, plaats maken voor blakende gezondheid en een gevoel van volledig welbehagen, lijkt het Boeddhisme te zeggen.
Bij de Boeddhistische chanten is het gebed gebaseerd op de ‘verwachting’ dat datgene waar je voor bidt, wat het ook is, werkelijkheid zal worden. Boeddhisme leert dat je krijgt waar je voor zingt vanwege de’oorzaken’ die je kiest en de ‘mystieke wet’, die op de een of andere manier onafhankelijk daarvan werkt om je ‘geluk’ te brengen.

Welke spirituele routine ook gekozen wordt, het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn van nature spirituele wezens, hoewel we in materiële vorm worden geboren. Onze energie is met het spirituele verbonden en als deze vibratie wordt geblokkeerd of ontkend, lijden we.

Toen we in onze westerse cultuur het geloof en de godsdienst opgaven, verloren we een waardevolle geneeswijze. Een ziekenhuis is tegenwoordig een steriele omgeving, gebaseerd op wetenschap, apparaten en onderzoeken. We weten niet eens meer dat Hippocrates een priester was en zijn ‘ziekenhuis’ een tempel. Genezing was in de oudheid geen wetenschappelijk, mechanisch proces van medicijnen en operaties, maar vond ergens plaats waar spirituele genezing kon plaatsvinden, ondersteund door hete minerale bronnen en tempelslaap met droomduiding.

Bij de Mormonen en de Zevendedagsadventisten in de Verenigde Staten zijn de borstkankercijfers het laagst. Wat doen ze anders dan wij? Behalve dat ze vegetariër zijn, vormen ze een hechte gemeenschap, waar men regelmatig samenkomt voor gebed en spirituele activiteiten. Ze ondersteunen elkaar op allerlei manieren en helpen elkaar zelfs op financieel gebied. Hun geloof vormt de basis van hun leven.

Ze wijden hun bestaan aan een Hogere Macht: ze stellen zich nederig op ten opzichte van het Opperwezen. De nadruk wordt gelegd op afzien van ‘wereldse verlangens’. In plaats daarvan worden deugden als moed, eerlijkheid, loyaliteit en betrouwbaarheid benadrukt. Geloof, toewijding en familiezin bepalen hun levenswijze. Mormonen vormen een hechte gemeenschap. Hun leefstijl wordt bepaald door devotie, spirituele activiteiten en het geven van een tiende deel van hun inkomen aan de gemeenschap. Geloof en gebed geven hen steun in het dagelijks leven.

Wat kunnen we uit dit alles opmaken dat ons kan helpen kanker te vermijden?
Twee maal per dag gedurende vijf minuten, of beter nog twintig minuten, een of andere spirituele oefening doen: bidden, mediteren of rituele chanten zingen, zal een beschermende factor tegen kanker vormen. Een of andere groep vinden om daarmee eens per week te bidden of te zingen lijkt ook een therapeutisch of preventief effect op te leveren.
Als je op dit moment vecht tegen kanker of wilt voorkomen dat het opnieuw toeslaat, dan is een spirituele routine de sleutel tot mentale en fysieke gezondheid.
Boeddhisten geloven dat lichaam en geest één zijn. Ze denken dat geloof ziekte kan voorkomen en genezen. Hun geschriften zijn vol voorbeelden van mensen die chronische ziekten te boven kwamen met behulp van rituele gezangen en door anderen te helpen bij de uitoefening van hun geloof.

Als geloof of godsdienst voor jou niet haalbaar is, dan is mediteren het op één na beste wat je kunt doen. Als je het combineert met visualisatie kan het helpen kanker tot stilstand te brengen of om het te helpen voorkomen.

Via mijn website www.kankervoorbij is mijn boek 'Kanker Voorbij - met gedachtenkracht en innerlijke leiding door het ziekteproces' gratis op te vragen.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.