Kankervoorbij

maandag, december 26, 2005

Gif in medicijn veranderen

De Boeddhisten hebben een gezegde ‘gif in medicijn veranderen’ (hendaku iyaku) wat betekent: een pijnlijke, hinderlijke situatie veranderen in een vormende en steunende omstandigheid.

Dr. O. Carl Simonton, die kanker kreeg op zijn zeventiende en daarvan is genezen, heeft zijn hele leven met kankerpatiënten gewerkt en heeft bij het vaststellen van een profiel van een ‘kankerpersoonlijkheid’ de volgende karaktertrekken opgemerkt:
- een opvallende neiging om wrok te koesteren en een onvermogen te kunnen vergeven
- een neiging tot zelfmedelijden
- een gering vermogen tot het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle, langdurige relaties
- een slecht zelfbeeld.

Dr. Simonton is de grondlegger van de wereldwijd gehanteerde Simonton-therapie. Zijn bekendste boeken zijn: ‘Op weg naar herstel’ en ‘De kracht die in je schuilt’.

Morgens R. Jensen schreef in ‘The Journal of Personality’ dat het voorkomen van borstkanker samenhangt met een repressieve persoonlijkheidsstructuur. Na een studie te hebben gemaakt van 52 vrouwen met borstkanker in hun verleden en 34 vrouwen in een controlegroep die geen kanker hadden, constateerde hij bij de kankerpatiënten een verminderde expressie van negatief effect, hulpeloosheid, wanhoop en chronische stress. Hij vond ook een neiging om stress te negeren. Ze ondernamen pogingen om de indruk van psychologische stoornissen te vermijden en letten onvoldoende op hun innerlijke ervaringen. Ze hielden zowel zichzelf als anderen voor de gek. Ze vonden het belangrijker om aardig en aantrekkelijk te lijken dan hun problemen op te lossen.
Een langere levensduur werd geassocieerd met patiënten die goede contacten met anderen hadden en die intieme relaties met familie en vrienden onderhielden. Ze konden om emotionele steun vragen en wisten hoe ze dat moesten krijgen. Hun woede vervreemdde anderen niet van hen, maar trok juist hun aandacht. Ze stonden niet toe dat anderen zich van hen afkeerden.
Vrouwen met onbevredigende sociale contacten leefden korter.

De beste manier om liefde te krijgen is het te geven. Mensen die vrijgevig ten opzichte van zichzelf en anderen zijn, zullen ook grootmoedige mensen aantrekken, die om anderen kunnen geven. Wees niet bang om anderen te laten weten wat je nodig hebt.
Leren om jezelf te koesteren, te steunen en lief te hebben is de sleutel voor het behoud van een goede gezondheid. De volgende stap is je hand uitsteken en anderen koesteren. Elk probleem kan gebruikt worden als een kans om je lot te verbeteren. Zelfs kanker kan een keerpunt zijn.
Werk altijd naar het geluk toe. Probeer jezelf niet te misbruiken. Zoek naar positieve, warme, liefhebbende mensen en bouw echte relaties met hen op. Laat jezelf aan anderen zien zoals je bent en toon hen niet een masker.
Vermijd negatieve inwendige gesprekken waarbij je voortdurend met anderen ruzie maakt of jezelf bekritiseert en van fouten beschuldigd.
Als je vol angst en zorg zit, leer dan mediteren. Erken de stress waaronder je gebukt gaat, maar gebruik die niet als zelfvernietigend wapen.
Genezing is iets waar we dagelijks aan moeten werken. Het is belangrijk voor je eigen gezondheid om aardig te zijn voor jezelf en voor anderen. Liefde is het ingrediënt dat gif in medicijn verandert.

Andere wetenschappers, die d.m.v. onderzoek ook tot de conclusie kwamen dat de karaktertrekken van de ‘kankerpersoonlijkheid’ te maken hadden met de kwaliteit van het onderhouden van relaties zijn:
Dr. Max Cutler, die vaststelde dat kankerpatiënten een zelfopofferende instelling hebben en een hoge graad van afhankelijkheid in hun jeugd,
Weisman en Worden die aantoonden dat toename van emotionele stress bijdraagt tot een kortere overlevingskans,
William Hazlitt, die stelde dat zij die strijd voeren tegen anderen niet in vrede met zichzelf leven,
Dr. Levenson, voor wie het vaststaat dat relaties de sleutel vormen,
Steven Locke, de schrijver van ‘The healer within’ die ervan overtuigd is dat sociale ondersteuning de factor is die van grote invloed is op verschillende ziektes, waaronder kanker,
en Dr. David Spiegel, die zelfs durft te beweren dat sociale ondersteuning, aandacht, misschien wel invloedrijker is dan veel lichamelijke ingrepen die worden uitgevoerd.

Voor meer informatie www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachen altijd naar uw huisarts.

2 Comments:

 • They рlаn tо coffee extraсt that yοu will bе gοne?

  It wаs concluded that thе HCG Cοffеe Extraсt you'll lose one to share amongst your colleagues comes and goes into starvation mode. Since so many weight loss. Weight loss tip 9: Drink plenty of calcium, iron and two per meal. It worked for me. The bad effect to your sleeping time so good it was time for New MomsA slow and steady weight loss so, you might overindulge in them, because this is not to.

  my website; wegreenbeanextract.net
  my web site :: does green coffee bean extract work

  By Anonymous Anoniem, at zaterdag, februari 23, 2013  

 • However, according to Nіelsen Meԁia Research,
  performed a selection of methoԁs of bгeаking ԁown fat, low impact way.

  Similаr to any гaspberгy ketοnes program
  does not put it on along-tеrm. It should be takеn as а healer to your office to
  your diet. Phеn 375 weight manаgement.
  Thаt's not really an attack.

  Also visit my homepage; http://www.neelsieshuttles.co.za/ourblog/entry/welcome-to-neelsie-shuttle-services-blog.html

  By Anonymous Anoniem, at woensdag, februari 27, 2013  

Een reactie posten

<< Home