Kankervoorbij

zondag, december 11, 2005

Hoe zorgt stress voor gezwellen?

Wat is precies stress en hoe draagt het bij tot de vorming van gezwellen?
Er werd ooit door iemand onderscheid maakt tussen de begrippen ‘stress’ en ‘distress’. In ons dagelijks leven is stress altijd aanwezig, maar distress (een begrip dat zorg, verdriet en tegenspoed kan omvatten) is slecht voor onze gezondheid. De stress waaraan we dagelijks blootstaan is niet schadelijk, maar maakt gewoon datgene uit wat het leven kleur en smaak geeft, en wat ook heel nodig is voor onze groei als mens.

Elke ingrijpende verandering in ons leven veroorzaakt stress. De voornaamste veranderingen in het leven , die de meeste stress opleveren, zijn geheel van emotionele aard. Het overlijden van een huwelijkspartner staat bovenaan,echtscheiding is nummer twee, en scheiding van tafel en bed nummer drie.
Een gezond lichaam is goed in staat om stress gedurende korte tijd het hoofd te kunnen bieden, maar chronische en langdurige stress is wat ons uiteindelijk tot ziek zijn brengt. Het lichaam reageert op een stereotiepe manier op alle hoge eisen die er aan worden gesteld.
Deze reactie bestaat uit drie fasen:
1) een schrikreactie
2) een periode van verzet
3) een stadium van uitputting

De adrenalineklieren produceren adrenaline. De thymusklier, de voornaamste immuunklier die in verband staat met de lymfeklieren, gaat minder goed functioneren. Het lichaam maakt meer hormonen aan om zich voor te bereiden op de ‘vecht-of-vlucht’reactie die ervan verwacht wordt. Angst stimuleert tot een noodreactie. Je lichaam bereidt zich voor om snel op de bedreiging te kunnen reageren, zodat je jezelf kunt beschermen en je leven daarna weer normaal kunt voortzetten. Maar als die angstige dreiging gedurende een langere periode aanhoudt, zelfs al is het alleen maar in je verbeelding, dan zal het teveel aan adrenaline, noradrenaline, cortisol, en andere hormonen en steroïden zorgen dat het lichaam het op zijn zwakste plek begeeft. Voor vrouwen, vooral als ze ouder worden, is de zwakste plek de borst, ook een doelwit voor oestrogeen.

Een krachtig immuunsysteem zal afwijkende cellen opsporen en direct vernietigen. Lymfocyten brengen zelfs een soort gif in de kankercellen in, B-cellen vernietigen tumoren, macrofagen zuigen als het ware vreemde cellen weg en de zogenaamde killercellen gaan de strijd daarmee aan. Maar als het lichaam langdurig onder druk staat neemt het aantal killercellen en de lymfocyten af, waarna afwijkende cellen hun gang kunnen gaan, zich kunnen vermenigvuldigen en een tumor vormen. Daarna worden nog andere verdedigingsmechanismen van het lichaam te hulp geroepen. Het gezwel wordt afgeschermd door een soort eiwitlaag en cytokinen, die rond zoemen als boze bijen, kunnen de tumor aanvallen.

Maar al die wapens die het lichaam tot zijn beschikking heeft, kunnen hun werk niet doen als langdurige stress ons onder spanning houdt. Er is een flinke kans dat zij hun strijd verliezen, tenzij we in onszelf een gevoel van kalmte en welbehagen kunnen oproepen.


Lees ook op www.kankervoorbij.com.

1 Comments:

Een reactie posten

<< Home