Kankervoorbij

maandag, januari 02, 2006

Volledige inzet

Kanker zien als een plaatselijke ziekte waar alleen het gezwel bij betrokken is, is een misvatting. Mensen kunnen zich niet veroorloven dat te geloven, want het kan hun het leven kosten.
Een gezwel in het lichaam is niets meer of minder dan een symptoom, een teken van verval van het hele lichaam. Het degeneratieproces dat kanker is, omvat vele organen. Het alleen maar operatief verwijderen van een tumor zal niet voldoende helpen om het lichaam weer in een gezonde staat te krijgen.

Het is uitermate belangrijk dat mensen zich als medische consumenten goed laten voorlichten. Doe dit als u gezond bent, zodat er een leefstijl ontwikkeld kan worden waarbij goed voor het lichaam gezorgd wordt.
Een persoonlijk gezondheidsprogramma vraagt moed en discipline: een uur per dag flink bewegen, een voornamelijk vegetarisch dieet, dus geen vlees of zuivelproducten, wat graan betreft alleen volkoren producten, niet omgaan met mensen die je gebruiken, en het gezelschap van negatieve mensen in het algemeen vermijden. Twee maal per dag mediteren, moeite doen om positieve relaties aan te gaan en anderen zoveel mogelijk helpen. Inwendige negatieve commentaren op jezelf direct in de kiem smoren. En houden van je werk.

Dat is de manier waarop de opwaartse spiraal van de kankerstatistieken kan worden teruggedrongen. Heden ten dage loopt een mens veel meer risico om met deze ziekte geconfronteerd te worden dan in het midden van de vorige eeuw.
We kunnen zelf een grote bijdrage leveren om het aantal sterfgevallen aan deze slopende ziekte terug te dringen, andere mensen te waarschuwen tegen zelfvernietigende manieren van leven , en een natuurlijke genezingsmethode op te zetten.

Of iemand bezwijkt aan kanker, of ‘spontaan beter wordt’, of goed door de behandelingen heen komt, lijkt inderdaad samen te hangen met de wilskracht en vechtlust van die persoon. Vastberadenheid en een positief geloof zijn van fundamenteel belang in de genezingsprocessen van het lichaam.
‘Genezing is een dynamisch proces, waarbij men de schepping zelf toestaat het eigen ritme te volgen’, volgens de visionair Michael Glock.
Er is ervaring, moed en enorm veel zelfvertrouwen nodig om al je eigen krachten hiervoor in te zetten. Je moet van een volledige inzet blijk geven.
Een inschikkelijke persoonlijkheid, die de dokter een ‘onbeperkte volmacht’geeft , bereid is alles te doen wat de dokter zegt en zich maar aanpast aan de situatie, zal een ander ziekteproces hebben.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.