Kankervoorbij

maandag, december 26, 2005

Gif in medicijn veranderen

De Boeddhisten hebben een gezegde ‘gif in medicijn veranderen’ (hendaku iyaku) wat betekent: een pijnlijke, hinderlijke situatie veranderen in een vormende en steunende omstandigheid.

Dr. O. Carl Simonton, die kanker kreeg op zijn zeventiende en daarvan is genezen, heeft zijn hele leven met kankerpatiënten gewerkt en heeft bij het vaststellen van een profiel van een ‘kankerpersoonlijkheid’ de volgende karaktertrekken opgemerkt:
- een opvallende neiging om wrok te koesteren en een onvermogen te kunnen vergeven
- een neiging tot zelfmedelijden
- een gering vermogen tot het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle, langdurige relaties
- een slecht zelfbeeld.

Dr. Simonton is de grondlegger van de wereldwijd gehanteerde Simonton-therapie. Zijn bekendste boeken zijn: ‘Op weg naar herstel’ en ‘De kracht die in je schuilt’.

Morgens R. Jensen schreef in ‘The Journal of Personality’ dat het voorkomen van borstkanker samenhangt met een repressieve persoonlijkheidsstructuur. Na een studie te hebben gemaakt van 52 vrouwen met borstkanker in hun verleden en 34 vrouwen in een controlegroep die geen kanker hadden, constateerde hij bij de kankerpatiënten een verminderde expressie van negatief effect, hulpeloosheid, wanhoop en chronische stress. Hij vond ook een neiging om stress te negeren. Ze ondernamen pogingen om de indruk van psychologische stoornissen te vermijden en letten onvoldoende op hun innerlijke ervaringen. Ze hielden zowel zichzelf als anderen voor de gek. Ze vonden het belangrijker om aardig en aantrekkelijk te lijken dan hun problemen op te lossen.
Een langere levensduur werd geassocieerd met patiënten die goede contacten met anderen hadden en die intieme relaties met familie en vrienden onderhielden. Ze konden om emotionele steun vragen en wisten hoe ze dat moesten krijgen. Hun woede vervreemdde anderen niet van hen, maar trok juist hun aandacht. Ze stonden niet toe dat anderen zich van hen afkeerden.
Vrouwen met onbevredigende sociale contacten leefden korter.

De beste manier om liefde te krijgen is het te geven. Mensen die vrijgevig ten opzichte van zichzelf en anderen zijn, zullen ook grootmoedige mensen aantrekken, die om anderen kunnen geven. Wees niet bang om anderen te laten weten wat je nodig hebt.
Leren om jezelf te koesteren, te steunen en lief te hebben is de sleutel voor het behoud van een goede gezondheid. De volgende stap is je hand uitsteken en anderen koesteren. Elk probleem kan gebruikt worden als een kans om je lot te verbeteren. Zelfs kanker kan een keerpunt zijn.
Werk altijd naar het geluk toe. Probeer jezelf niet te misbruiken. Zoek naar positieve, warme, liefhebbende mensen en bouw echte relaties met hen op. Laat jezelf aan anderen zien zoals je bent en toon hen niet een masker.
Vermijd negatieve inwendige gesprekken waarbij je voortdurend met anderen ruzie maakt of jezelf bekritiseert en van fouten beschuldigd.
Als je vol angst en zorg zit, leer dan mediteren. Erken de stress waaronder je gebukt gaat, maar gebruik die niet als zelfvernietigend wapen.
Genezing is iets waar we dagelijks aan moeten werken. Het is belangrijk voor je eigen gezondheid om aardig te zijn voor jezelf en voor anderen. Liefde is het ingrediënt dat gif in medicijn verandert.

Andere wetenschappers, die d.m.v. onderzoek ook tot de conclusie kwamen dat de karaktertrekken van de ‘kankerpersoonlijkheid’ te maken hadden met de kwaliteit van het onderhouden van relaties zijn:
Dr. Max Cutler, die vaststelde dat kankerpatiënten een zelfopofferende instelling hebben en een hoge graad van afhankelijkheid in hun jeugd,
Weisman en Worden die aantoonden dat toename van emotionele stress bijdraagt tot een kortere overlevingskans,
William Hazlitt, die stelde dat zij die strijd voeren tegen anderen niet in vrede met zichzelf leven,
Dr. Levenson, voor wie het vaststaat dat relaties de sleutel vormen,
Steven Locke, de schrijver van ‘The healer within’ die ervan overtuigd is dat sociale ondersteuning de factor is die van grote invloed is op verschillende ziektes, waaronder kanker,
en Dr. David Spiegel, die zelfs durft te beweren dat sociale ondersteuning, aandacht, misschien wel invloedrijker is dan veel lichamelijke ingrepen die worden uitgevoerd.

Voor meer informatie www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachen altijd naar uw huisarts.

zaterdag, december 24, 2005

De kankerpersoonlijkheid

Als aan de emotionele behoeften van het kind als zuigeling niet tegemoet wordt gekomen en hij leert zijn gevoelens niet te uiten maar het leven te zien als iets onaangenaams, dan vergroot dat de vatbaarheid voor kanker in het latere leven.
We weten dat kanker veroorzaakt wordt door een of andere prikkel, of dat nu een externe carcinogene faxtor is of een interne, een teveel aan stresshormonen of andere stoffen die het lichaam niet tijdig genoeg kan kwijtraken om schade aan de cellen te voorkomen. Als we ons vastklampen aan stress of aan negatieve gevoelens, dan kunnen chemische reacties in het lichaam leiden tot ongeremde groei van cellen.

Sommige mensen slagen erin consequent de rol van slachtoffer te spelen. Ze blijven maar geven, maar vragen er nooit iets voor terug. Voortdurend zichzelf en het lichaam misbruikend, vastberaden aan te tonen dat ze niet waard zijn om van te houden, zijn ze er onbewust op uit dat ten opzichte van zichzelf en anderen te bewijzen.
Een kindertijd die gekenmerkt werd door gevoelens van eenzaamheid en depressie maakt ons vatbaarder voor kanker. Iemand die zo’n jeugd heeft meegemaakt moet juist relaties opzoeken waarin hij of zij zich beloond, geliefd en gewenst voelt in plaats van genegeerd, gefrustreerd of tegengewerkt.
Van jezelf houden is een fundamenteel begrip voor gezondheid. Soms hebben we hulp nodig om dit te leren doen. De behoefte aan zelfvernietiging is vaak de bron van veel ziekten.

Bij onderzoek werd aangetoond dat het met manlijke kankerpatiënten beter ging als ze getrouwd waren, terwijl vrouwen langer leefden als ze innige banden hadden met hun vriendinnen.
Het belangrijkste verschil tussen kankerpatiënten en andere mensen is de manier waarop ze met de medemens omgaan: relaties vormen de sleutel.
Kankerpatiënten zijn niet altijd in staat met nemen en geven op een liefdevolle manier met anderen om te gaan. Ze hebben moeite met onvoorwaardelijke liefde.
Kankercellen hebben ook geen goede relaties met andere cellen. Het zijn als het ware afvalligen, een soort buiten de wet gestelde cellen die zich niet voegen in de orde van de normale cellen, die over anderen heen lopen, overal in het systeem rondzwerven en andere cellen leegzuigen en gebruiken, waarbij het lichaam wordt vernietigd.

Misschien is er wel een overeenkomst tussen deze zelfzuchtige en zelfvernietigende cellen en een egocentrische of binnenwaarts gekeerde manier van leven, die het lichaam met gevoelens van angst en isolement belast. Misschien heeft de ‘ik-generatie’ die goed voor zichzelf zorgt maar daarbij over anderen heenloopt, een rol gespeeld in de gestage toename van kanker. Het toenemende isolement van mensen die in grote steden wonen zonder mogelijkheden tot communicatie en die hun leven niet met anderen kunnen delen kan ook een rol spelen.

Het voorkomen of het terugdringen van kanker kan in beslissende mate afhangen van hoe wij onze mogelijkheden tot het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde ontwikkelen, met positieve mensen om ons heen en zonder negatieve en gesloten mensen in ons leven.
Door hierop te oefenen en ons niet vast te klampen aan woede en wrok die onze gezondheid ondermijnen, kunnen we vermijden dat we in een zelfvernietigende val tuimelen.


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

dinsdag, december 20, 2005

Zorg voor stressbestrijders

Als je in een ernstige stresstoestand verkeert, is het belangrijk om positieve actie te ondernemen.
Het belangrijkste is om het besluit te nemen om, hoeveel stress er ook wordt ondervonden, hoeveel slecht nieuws het leven ook geeft, je lichaam er niet onder te laten lijden.
Maak een duidelijke scheiding tussen een stressvolle situatie en jezelf. Houd als het ware de stress ‘buiten’ en op afstand.
Dwing jezelf een gevoel van welbehagen bij jezelf op te roepen. Dat zou je ook kunnen doen door middel van het visualiseren van een injectiespuit, waarmee je jezelf met welbehagen injecteert.

Hieronder een opsomming van stressbestrijders die je nodig hebt om kanker te voorkomen en tegen te gaan:


1.Neem van tijd tot tijd je leven eens onder de loep. Doe je wat je altijd wilde doen? Zo niet, welke stappen kun je dan nemen om een nieuwe richting in te slaan?


2.Zijn de relaties met anderen gezond en geven ze je steun? Als je veel met negatieve of terneergeslagen mensen omgaat, kan dat jezelf ook in de put brengen.

3.Als je een aanzienlijk emotioneel trauma hebt meegemaakt, ga dan in therapie. We zijn kwetsbaar voor ziekte en dood als we een partner door de dood hebben verloren of een echtscheiding hebben moeten doormaken. Het kan ons leven redden als we gedurende een of twee jaar na een ernstige stresssituatie in ons leven in groepstherapie of individuele therapie gaan.

4.Neem regelmatig lichaamsbeweging. Beweging, een uur per dag, vijf tot zes dagen per week, zal helpen om een te veel aan zorg en stress weg te ‘branden’, de bloedsomloop bevorderen en over het algemeen onze gezondheid en ons humeur ten goede komen.

5.Zorg voor genoeg slaap.

6.Wees niet al te veel op jezelf. We hebben allemaal andere mensen nodig. Betrek andere mensen bij je plannen. Hoe meer liefde je geeft, hoe meer je terug krijgt.

7.Zorg ervoor dat je genoeg lacht. Dat is belangrijk in de richting van lichaamsontspanning.

8.Besteed elke ochtend en avond een korte periode aan meditatie of gebed (al is het maar vijf minuten).

9.Geef het toe als je terneergeslagen bent, als je teveel hooi op je vork genomen hebt, of als je leven niet lekker loopt. Ga die depressie tegen door positieve stappen te ondernemen zodat je leven kan veranderen.

Een tijd van tegenslag is een tijd om nieuwe energie op te bouwen; dat is de eerste stap naar de overwinningen die zullen volgen. Dit te kunnen is het geheim van het leven.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

donderdag, december 15, 2005

Positieve en negatieve stress

Er vindt een ononderbroken communicatie plaats tussen de hersenen en het immuunsysteem.
Immuuncellen zoals lymfocyten hebben neurotransmitters en neuro-receptoren, waarmee ze boodschappen van en naar het brein overbrengen. Het immuunsysteem heeft als het ware een eigen zenuwstelsel.
Dit verklaart waarom een kankerpatiënt die van de dokter te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is en nog maar twee jaar te leven heeft, vaak precies op de gestelde tijd sterft. Andersom heeft de positieve boodschap die je zelf overbrengt ook tot gevolg dat het immuunsysteem daarop reageert. Dit is van vitaal belang voor artsen die kankerpatiënten behandelen. De negatieve of positieve boodschap die zij aan hun patiënten brengen, maakt zichzelf waar.

Tumoren zijn voor hun groei afhankelijk van ofwel een hormoon als oestrogeen ofwel een groeifactor; ze hebben daar zelfs receptoren voor. Beide komen bij langdurige, chronische stress in verhoogde mate in ons bloed voor. Dit kan emotionele, financiële of lichamelijke stress zijn, of de stress die wordt veroorzaakt door een of meer belangrijke veranderingen in ons leven, die extreme eisen stellen aan de reserves van ons lichaam. Zelfs een positieve gebeurtenis die veel stress veroorzaakt kan een vernietigende uitwerking op ons lichaam hebben.

De moderne geneeskunde die gebaseerd is op wetenschap en die wondermedicijnen zoekt, negeert zowel de oorzaken van de ziekte als de zelfgenezende eigenschappen van de mens bij die doelbewuste zoektocht naar de 'magische pil'. Maar elke genezing is zelfgenezing: het moet allemaal van binnenuit komen.
Technologie is iets prachtigs. Maar het blijft een feit dat onze hersenen een betere computer zijn dan wat ook, en onze eigen helingsmechanismen, als we ze de kans geven en ze behoorlijk ondersteunen, elke chirurgische ingreep of elk medicijn, elke bestraling of elke genetische wondertechniek in de schaduw kunnen stellen.
Onze cellen kunnen niets meer of minder zijn dan een weerspiegeling van onszelf, de gebeurtenissen in ons leven, en hoe we daarmee omgaan. Als we ons wanhopig voelen, als ons leven voortdurend chaotisch en ongecontroleerd is, als onze geestesgesteldheid dagelijks wordt gekenmerkt door extreme angst, depressie, pessimisme, somberheid en twijfel, hoe kunnen we dan van onze cellen verwachten dat ze rustig en gezond zijn en zich op een fatsoenlijke manier reproduceren? Als we onze lichamen met angst en negatieve gedachten belasten en oppervlakkig gaan ademhalen, zullen onze cellen niet de zuurstof en de bewegingsruimte krijgen die ze nodig hebben. Overstroomd door chemische stoffen, die door die stress worden veroorzaakt, raken ze verstopt met als resultaat een mogelijk gezwel. Het organisme begint de dood te verkiezen boven het leven.

Lees verder op www.kankervoorbij.com.

zondag, december 11, 2005

Hoe zorgt stress voor gezwellen?

Wat is precies stress en hoe draagt het bij tot de vorming van gezwellen?
Er werd ooit door iemand onderscheid maakt tussen de begrippen ‘stress’ en ‘distress’. In ons dagelijks leven is stress altijd aanwezig, maar distress (een begrip dat zorg, verdriet en tegenspoed kan omvatten) is slecht voor onze gezondheid. De stress waaraan we dagelijks blootstaan is niet schadelijk, maar maakt gewoon datgene uit wat het leven kleur en smaak geeft, en wat ook heel nodig is voor onze groei als mens.

Elke ingrijpende verandering in ons leven veroorzaakt stress. De voornaamste veranderingen in het leven , die de meeste stress opleveren, zijn geheel van emotionele aard. Het overlijden van een huwelijkspartner staat bovenaan,echtscheiding is nummer twee, en scheiding van tafel en bed nummer drie.
Een gezond lichaam is goed in staat om stress gedurende korte tijd het hoofd te kunnen bieden, maar chronische en langdurige stress is wat ons uiteindelijk tot ziek zijn brengt. Het lichaam reageert op een stereotiepe manier op alle hoge eisen die er aan worden gesteld.
Deze reactie bestaat uit drie fasen:
1) een schrikreactie
2) een periode van verzet
3) een stadium van uitputting

De adrenalineklieren produceren adrenaline. De thymusklier, de voornaamste immuunklier die in verband staat met de lymfeklieren, gaat minder goed functioneren. Het lichaam maakt meer hormonen aan om zich voor te bereiden op de ‘vecht-of-vlucht’reactie die ervan verwacht wordt. Angst stimuleert tot een noodreactie. Je lichaam bereidt zich voor om snel op de bedreiging te kunnen reageren, zodat je jezelf kunt beschermen en je leven daarna weer normaal kunt voortzetten. Maar als die angstige dreiging gedurende een langere periode aanhoudt, zelfs al is het alleen maar in je verbeelding, dan zal het teveel aan adrenaline, noradrenaline, cortisol, en andere hormonen en steroïden zorgen dat het lichaam het op zijn zwakste plek begeeft. Voor vrouwen, vooral als ze ouder worden, is de zwakste plek de borst, ook een doelwit voor oestrogeen.

Een krachtig immuunsysteem zal afwijkende cellen opsporen en direct vernietigen. Lymfocyten brengen zelfs een soort gif in de kankercellen in, B-cellen vernietigen tumoren, macrofagen zuigen als het ware vreemde cellen weg en de zogenaamde killercellen gaan de strijd daarmee aan. Maar als het lichaam langdurig onder druk staat neemt het aantal killercellen en de lymfocyten af, waarna afwijkende cellen hun gang kunnen gaan, zich kunnen vermenigvuldigen en een tumor vormen. Daarna worden nog andere verdedigingsmechanismen van het lichaam te hulp geroepen. Het gezwel wordt afgeschermd door een soort eiwitlaag en cytokinen, die rond zoemen als boze bijen, kunnen de tumor aanvallen.

Maar al die wapens die het lichaam tot zijn beschikking heeft, kunnen hun werk niet doen als langdurige stress ons onder spanning houdt. Er is een flinke kans dat zij hun strijd verliezen, tenzij we in onszelf een gevoel van kalmte en welbehagen kunnen oproepen.


Lees ook op www.kankervoorbij.com.

vrijdag, december 09, 2005

Lieg nooit tegen je lichaam

Op het moment dat u dit weblog leest, krijgt er alweer iemand in ons land de diagnose ‘kanker’.
Steeds meer mensen krijgen deze akelige ziekte, en nog steeds is er geen bekende oorzaak.
In de lange geschiedenis van de ziekte heeft het besteden van grote bedragen bij het zoeken naar een externe oorzaak van kanker nog nooit geleid tot duidelijke antwoorden of geneeswijzen. Hoe harder we ergens buiten onszelf zoeken naar het geneesmiddel voor kanker, hoe minder kans we maken het te vinden, lijkt het wel.
Misschien wordt het tijd om de blik naar binnen te richten.

Ligt de ‘schuld’ van de ziekte in het erfelijk materiaal? Of door het meedragen van zorgen en verdriet?
Als we externe factoren of redenen proberen te vinden voor de verontrustende toename van het aantal kankerpatiënten, kunnen we genoeg mogelijke verdachte factoren vinden. Maar niet iedereen die blootgesteld is aan kankerverwekkende stoffen – wat in onze moderne samenleving niet te vermijden is – krijgt ook inderdaad kanker. Dit feit moet bijna wel tot de conclusie leiden dat die externe spanningen waaraan we dagelijks worden blootgesteld minder belangrijk zijn dan de manier waarop we ze verwerken.
Telkens als we tegen het lichaam liegen, het manipuleren of anderszins in de war brengen, raakt het evenwicht verstoord en komt ziekte om de hoek kijken.
Wat uitwendige ziekteverwekkers betreft: onze lichamen zijn in staat tot een overweldigende respons op de uitdaging van bacillen, virussen, afwijkende cellen en allerlei ziekten.
Maar onze immuunsystemen en zelfgenezende mogelijkheden raken in de problemen als we langdurig aan spanningen worden blootgesteld. Dit lijkt toch wel de doorslaggevende factor te zijn die de weegschaal naar de kant van ziekte doet doorslaan.

Lees meer op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

dinsdag, december 06, 2005

Omgaan met verandering

Ons leven heeft positieve en negatieve aspecten. Het verandert voortdurend van het ene moment op het andere. Door spirituele oefening is het mogelijk de wijsheid en de macht te verwerven die nodig is om ons leven naar een hoger plan te tillen.
Spirituele oefeningen worden uitgevoerd om een ‘onwankelbare hoge conditie’te bereiken, zodat we niet zo heen en weer geslagen worden door de voor- en tegenslagen van het leven.
Als we in het dagelijks leven wanhopig zijn over onze omstandigheden en helemaal in beslag worden genomen door onze woede en onze kwellingen, dan leven we in de wereld van de Hel.
Het is het voortdurende leven in deze wereld, eigenlijk een levende dood, die maakt dat ons immuunsysteem het opgeeft. Deze lage vorm van leven geeft kankercellen de kans om te groeien en de macht over te nemen.
In deze overspannen toestand is de wil om te leven eenvoudigweg niet sterk genoeg en overheerst niet. Het kan dan niet schelen of we leven of sterven.
In een wetenschappelijk experiment werd een groep kankerpatiënten onder hypnose gebracht en werd gevraagd of ze wilden leven. Zeventig procent van hen zei nee!

Door de geest te leren beheersen door een toestand van meditatie of trance kunnen we onze levensomstandigheden verbeteren. We kunnen ons erop concentreren gelukkig te worden. We kunnen andere mensen een helpende hand toesteken. Onze eigen gezondheid en ons levensgeluk kunnen worden verbeterd door anderen gelukkig te maken.
Het uiterste doel is gelukkig te worden.
Gelukkige mensen krijgen geen kanker. Dit schijnt de Gouden Regel te zijn die als een rode draad door de wetenschappelijke, medische literatuur heenloopt.

Door geloof een plaats te geven in het dagelijks leven, of het nu religie is, meditatie of gebed, het zal helpen om kanker te vermijden.
Mocht ergens een gezwel ontdekt worden, dan is een spiritueel ritueel een van de elementen die een steun kunnen zijn om er weer vanaf te komen.

Wat ook belangrijk is: stel een deadline. Stel jezelf een deadline en werk met een persoonlijk gezondheidsprogramma , met gebed en visualisatie, om op die dag kanker kwijt te zijn.
Als je dit kunt gebruiken om kanker te voorkomen, is het de spirituele overtuiging dat je gezond zult blijven.
Als je ziek bent, dan zul je je eigen sterke geneeskracht bundelen en op de ziekte loslaten in de overtuiging dat je gezond zult worden.


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

maandag, december 05, 2005

Meditatie tegen kanker

‘Ontspan je.
Ontspan je lichaam.
Concentreer je op je ademhaling, waarbij je IN zegt als je inademt en UIT als je uitademt.
Het geeft een enorme kracht en het is heel heilzaam als je je kunt ontspannen in het aangezicht van het gevaar.
Ontspan je nog wat meer, een diepe ontspanning.
Denk heel rustig aan kanker, heel kalm, en concentreer je op het feit dat een kankercel een zwakke, verwarde, vervormde cel is. En omdat er energie voor nodig is om je geloof in die richting te dwingen, maak je een vuist en denk je aan kanker als een zwakke ziekte die samengesteld is uit even zwakke, vervormde cellen. Daarna ontspan je je vuist weer.

Denk nu aan de witte bloedlichaampjes in je lichaam. Die vertegenwoordigen jezelf – en denk aan hoe die bloedlichaampjes aan het werk gaan en het karwei opknappen. Zoals een golf doet wat hij moet doen, namelijk datgene wat hij al miljoenen jaren lang doet, zo doen je witte bloedlichaampjes wat ze behoren te doen, een activiteit die als het ware voorgeprogrammeerd is om te doen. Je moet hen energie geven, dus haal je hen voor de geest terwijl ze in je lichaam rondgaan en het verzorgen. Wees je dat bewust.
Als ze kankercellen opmerken, dan vernietigen ze die. Dat is gemakkelijk voor hen, want daar zijn ze voor gemaakt, en op dit moment maak je een vuist en geef je hen er de energie voor.
Dat hebben ze nodig, en die geef je dus zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Je moet hen alleen goede energie geven. Denk aan die witte bloedlichaampjes, zoals ze daar heel energiek en heel bekwaam hun werk aan het doen zijn en laat dan je vuist weer los.

Denk nu aan je leven en hoe het de kant op gaat die jij wilt. Haal je gewoon dat beeld voor de geest en zie het heelal dat je daarbij helpt, dat je helpt te leven. Je hoeft niet uit te zoeken hoe. Jij doet wat je logisch voorkomt en je stelt je daarbij open voor hulp. De golf gaat niet zitten nadenken over hoe het verder moet. Jij hoeft de richting waarin je leven gaat niet uit te zoeken. Je doet datgene dat je kunt bevatten en je stelt je open voor hulp. Het heelal wil dat je gezond en gelukkig bent. Je stelt je open voor hulp, en dan zal die ook komen.Da is iets wat je moet leren. En dat gebeurt alleen maar door je open te stellen voor steun, er om te vragen en er op te wachten terwijl je zelf gewoon doet wat je kunt.’


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

vrijdag, december 02, 2005

De mens als spiritueel wezen

Boeddhisme is gebaseerd op ‘oorzaak en gevolg’. Je karma is de optelsom van alle ‘oorzaken’ in je leven. Als je ziek bent, wat is dan de ‘oorzaak’ geweest van het feit dat je je gezondheid hebt opgegeven? Welke ‘oorzaken' hebben je in deze levensbedreigende situatie gebracht en je lichaam verzwakt?

Als je vastberaden genoeg bent, als je heilig gelooft in je eigen geneeskracht, dan zullen mettertijd door heel hard te werken het verval van je lichaam, de gezwellen en de pijnen, plaats maken voor blakende gezondheid en een gevoel van volledig welbehagen, lijkt het Boeddhisme te zeggen.
Bij de Boeddhistische chanten is het gebed gebaseerd op de ‘verwachting’ dat datgene waar je voor bidt, wat het ook is, werkelijkheid zal worden. Boeddhisme leert dat je krijgt waar je voor zingt vanwege de’oorzaken’ die je kiest en de ‘mystieke wet’, die op de een of andere manier onafhankelijk daarvan werkt om je ‘geluk’ te brengen.

Welke spirituele routine ook gekozen wordt, het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn van nature spirituele wezens, hoewel we in materiële vorm worden geboren. Onze energie is met het spirituele verbonden en als deze vibratie wordt geblokkeerd of ontkend, lijden we.

Toen we in onze westerse cultuur het geloof en de godsdienst opgaven, verloren we een waardevolle geneeswijze. Een ziekenhuis is tegenwoordig een steriele omgeving, gebaseerd op wetenschap, apparaten en onderzoeken. We weten niet eens meer dat Hippocrates een priester was en zijn ‘ziekenhuis’ een tempel. Genezing was in de oudheid geen wetenschappelijk, mechanisch proces van medicijnen en operaties, maar vond ergens plaats waar spirituele genezing kon plaatsvinden, ondersteund door hete minerale bronnen en tempelslaap met droomduiding.

Bij de Mormonen en de Zevendedagsadventisten in de Verenigde Staten zijn de borstkankercijfers het laagst. Wat doen ze anders dan wij? Behalve dat ze vegetariër zijn, vormen ze een hechte gemeenschap, waar men regelmatig samenkomt voor gebed en spirituele activiteiten. Ze ondersteunen elkaar op allerlei manieren en helpen elkaar zelfs op financieel gebied. Hun geloof vormt de basis van hun leven.

Ze wijden hun bestaan aan een Hogere Macht: ze stellen zich nederig op ten opzichte van het Opperwezen. De nadruk wordt gelegd op afzien van ‘wereldse verlangens’. In plaats daarvan worden deugden als moed, eerlijkheid, loyaliteit en betrouwbaarheid benadrukt. Geloof, toewijding en familiezin bepalen hun levenswijze. Mormonen vormen een hechte gemeenschap. Hun leefstijl wordt bepaald door devotie, spirituele activiteiten en het geven van een tiende deel van hun inkomen aan de gemeenschap. Geloof en gebed geven hen steun in het dagelijks leven.

Wat kunnen we uit dit alles opmaken dat ons kan helpen kanker te vermijden?
Twee maal per dag gedurende vijf minuten, of beter nog twintig minuten, een of andere spirituele oefening doen: bidden, mediteren of rituele chanten zingen, zal een beschermende factor tegen kanker vormen. Een of andere groep vinden om daarmee eens per week te bidden of te zingen lijkt ook een therapeutisch of preventief effect op te leveren.
Als je op dit moment vecht tegen kanker of wilt voorkomen dat het opnieuw toeslaat, dan is een spirituele routine de sleutel tot mentale en fysieke gezondheid.
Boeddhisten geloven dat lichaam en geest één zijn. Ze denken dat geloof ziekte kan voorkomen en genezen. Hun geschriften zijn vol voorbeelden van mensen die chronische ziekten te boven kwamen met behulp van rituele gezangen en door anderen te helpen bij de uitoefening van hun geloof.

Als geloof of godsdienst voor jou niet haalbaar is, dan is mediteren het op één na beste wat je kunt doen. Als je het combineert met visualisatie kan het helpen kanker tot stilstand te brengen of om het te helpen voorkomen.

Via mijn website www.kankervoorbij is mijn boek 'Kanker Voorbij - met gedachtenkracht en innerlijke leiding door het ziekteproces' gratis op te vragen.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

donderdag, december 01, 2005

Geef het lichaam zuurstof

Lichaamsbeweging dat je aan het hijgen en zweten brengt, heeft als positief effect dat het immuunsysteem wordt gestimuleerd, de organen tot activiteit worden aangezet, de bloedcirculatie wordt bevorderd, het metabolisme omhoog gaat zodat giftige stoffen sneller worden verwijderd, het bloed meer zuurstof krijgt, en het vetgehalte van het lichaam daalt.
Er is een rechtstreeks verband tussen zuurstofopname en lichamelijke activiteit.

Waarom is deze zuurstoftoevoer zo belangrijk voor het lichaam?
Normale lichaamscellen delen zich door mitose, dat wil zeggen dat ze precies doormidden splijten. Ze hebben 46 chromosomen en die worden verdeeld over twee cellen met elk 23 chromosomen. Deze cellen gedijen bij zuurstof.
Kankercellen kunnen zich niet normaal door midden delen. Ze hebben vaak mismaakte chromosomen en delen zich ongeremd.
Tumorcellen laten een enzym ontstaan waar deze cellen goed bij gedijen en dat het hen mogelijk maakt dwars door eventuele obstakels op hun pad, zoals normale gezonde cellen en weefsel, heen te ‘eten’.
Normale structuren vallen uiteen als dit enzym hen aanvalt, maar de tumor groeit en gedijt bij het voedsel van de normale weefsels, terwijl de patiënt steeds meer uitgemergeld raakt.

In tegenstelling tot normale cellen hebben kankercellen een hekel aan zuurstof. Ze kunnen niet leven en doorgroeien in een zuurstofrijke omgeving.
Stevige lichamelijke inspanning kan een manier zijn om de controle over het lichaam terug te krijgen en om zwakke weefsels en afstervende cellen af te stoten en die door gezonde, volbloedige cellen te vervangen.

Oefeningen zijn ook goed voor je houding. Je houding hangt samen met je zelfrespect. Oefen in rechtop staan en lopen, met je borst vooruit en je schouders naar achteren.
Je veroorzaakt blokkades in je lichaam als je voorover loopt, waardoor de spanningen worden vastgehouden. Dan krijgen de cellen niet voldoende zuurstof en kunnen wellicht kwaadaardig worden.
Oefeningen zorgen dat die spanningen verdwijnen en zuurstof maakt je schoon van binnen. Als je oefent worden er stoffen als endorfine door je lichaam aangemaakt, die een algemeen gevoel van plezier, energie en welbehagen veroorzaken. Stress verdwijnt spoorloos en maakt plaats voor rustig zelfvertrouwen, energie en kracht. Er vindt een versterking van je innerlijke kracht plaats.

Verwacht niet, als je al ziek bent, dat je van de ene op de andere dag succesvol zult zijn. Het heeft tijd gekost om ziek te worden; het zal nu heel wat tijd kosten voordat de situatie weer teruggedraaid is en je weer beter bent. Maar lichaamsbeweging vormt wel het kompas om het lichaam in de goede richting te wijzen. Het harde dagelijkse werken zal je lichaam het sein geven dat gezondheid iets haalbars is. Dode, vernietigende en onrijpe cellen zullen worden vervangen door gezonde nieuwe cellen, vol zuurstof.
Als je elke dag hard werkt om dit doel te bereiken zul je beetje voor beetje en cel voor cel je kracht terugkrijgen en langzamerhand je gezondheid ook. Het nieuw opgebouwde spierweefsel kan weerstand bieden aan destructieve enzymen. Je bleke, gelige gezicht zal geleidelijk weer roze worden, je huid zal gaan gloeien doordat al het gif eruit wordt gezweet en het bloed zuurstofrijk wordt.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.