Kankervoorbij

donderdag, april 13, 2006

De grote bewustzijnsverandering

Het komt voor dat mensen met onbegrip en boosheid reageren op het woord ‘zelfgenezing’. Zeker in relatie tot de soms ongeneeslijke ziekte kanker is dit, vanuit de huidige heersende denkbeelden, te begrijpen en te verklaren.
Helaas is het ziekteproces van kanker soms onomkeerbaar en sterven velen aan deze vreselijke ziekte.
Ook ik heb gekozen als behandeling voor de methode van bestraling, omdat ik het gevoel had dat dit in mijn omstandigheden de keuze was die me de grootste kans op genezing gaf. Een mens dobbelt niet als het om leven en dood gaat.
Ik realiseerde me wel, dat er ook een andere weg moest zijn, maar was me ervan bewust dat ik daar als mens (nog) niet aan toe was.

Zelfgenezing gaat over de potentie, die ieder mens in wezen in zich draagt, maar die we niet geleerd hebben te gebruiken. Het is de kracht en de perfectie van het leven zelf, die we momenteel nog lang niet optimaal benutten.
Op dit moment zijn slechts weinigen in staat tot zelfgenezing, en die mensen weten het ook van zichzelf, omdat ze weten wie zij wezenlijk zijn als mens.
Jezelf genezen heeft te maken met een grote bewustzijnsverandering, die momenteel gaande is in de wereld, en waar steeds meer mensen over nadenken en spreken.

Genezen van kanker door de technische mogelijkheden van de medische wetenschap is een belangrijke ontwikkeling van de 20e eeuw geweest en heeft ongetwijfeld vele levens gered. Dat is iets om dankbaar voor te zijn .
Zelfgenezing is een ontwikkeling die in de 21e eeuw steeds meer zal worden besproken en ook zal gaan plaatsvinden.
We zullen leren onszelf te genezen door onszelf te leren kennen. Als we gaan begrijpen dat een mens een multidimensioneel wezen is, zullen we in staat zijn een drie-dimensioneel ziektebeeld te vervangen door een vier-dimensionele diagnose. We zullen dan op een andere manier met ziekte en genezing omgaan en de bron van onze innerlijke leiding kunnen aanspreken.


Waarom zouden we onszelf niet de kans geven om te leren wie we werkelijk zijn, en zo op aarde kunnen zijn vanuit onze eigen levensbron, die vreugde en gezondheid waarborgt? Misschien durft u het aan uw vaste denkpatronen eens los te laten en zonder oordeel te kijken bij de informatie van de website www.denieuwedokters.nl.

Op deze site kunt u ook gratis het boek ‘De nieuwe dokters’ bestellen, waarin veel meer geschreven wordt over zelfgenezing.

Voor meer informatie over kanker kunt u kijken op www.kankervoorbij.com

N.B. Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

donderdag, april 06, 2006

Wetenswaardigheden over kanker

- Emotionele stress en zorgen kunnen maken dat er gezwellen in een lichaam gaan groeien.

- Gedurende extreme stress krimpen de organen die met het immuunsysteem samen hangen, letterlijk in en ook dit kan tot de ontwikkeling van tumoren leiden

- Gezwellen in een lichaam kunnen een teken zijn dat alle interne systemen over de hele linie bezig zijn achteruit te gaan

- Het onderdrukken van woede kan tot tumoren in het lichaam leiden

- Een korte tijd te weinig eten geeft een nieuwe impuls aan het immuunsysteem

- Regelmatig te veel eten maakt ons vatbaar voor ziekten, ook voor kanker

- Religieuze fanatici krijgen minder vaak kanker

- Vrouwen in derdewereld landen die op jeugdige leeftijd kinderen krijgen, borstvoeding geven, mager zijn en niet te veel eten, krijgen minder vaak borstkanker

- Vitamine C is een goed wapen in de strijd tegen kanker

- Bestraling kan kanker veroorzaken. Zo kan de medische macht een ziekte veroorzaken die men hoopt te genezen

- Hippocrates verbood operaties bij kankerpatiënten, omdat die schadelijk zouden zijn

- Operaties worden vaak aangewend als redmiddel als men de ziekte die men probeert te genezen, niet begrijpt

- Kanker hoeft niet een rechte lijn te zijn van tumor naar dood, maar kan een omkeerbaar proces zijn

- Onze eigen opvattingen zijn voor ons lichaam een belangrijke bepalende factor of we ziek worden, ziek blijven of beter worden

- Kanker kan al in onze vroege kindertijd beginnen, als onze moeder niet reageert op onze behoeften en we daardoor leren onze irritaties te onderdrukken

- Passieve mensen overleven korter dan mensen die het gevecht met kanker aan gaan

- Kankerpatiënten die een sterk sociaal netwerk van familie en vrienden hebben en die door hun omgeving worden gesteund, overleven langer

- Groepstherapie kan een kankerpatiënt die dodelijk ziek is in staat stellen nog jaren te leven

- Als het lichaam maar voldoende ondersteund wordt heeft het een bijna onbegrensde capaciteit tot zelfgenezing

- De mechanismen tot zelfgenezing bevinden zich in je eigen lichaam.Het immuunsysteem kan worden aangemoedigd harder te werken

- Beter worden kan een diepgaande spirituele ervaring zijn en een keerpunt vormen, waarbij iemands leven volkomen kan veranderen en verbeteren
Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.
Lees meer op www.kankervoorbij.com

vrijdag, januari 06, 2006

Zelfgenezing

Het lichaam heeft prachtige mogelijkheden om zichzelf te genezen.
Tot het moment dat wetenschappers de werking van het lichaam beter zullen begrijpen, kan het vertrouwen in je lichaam en de ondersteuning die je het kunt geven om zichzelf op een natuurlijke manier te genezen tot genezing leiden.

Als er sprake is van gezwellen, is er een reden waarom het lichaam deze heeft gevormd. Het is de manier van het lichaam om te vertellen dat het de stress, de negatieve gevoelens en verkeerde eetgewoontes niet langer kon verdragen.
Het verwijderen van een gezwel neemt de onderliggende oorzaken niet weg. Wellicht zijn er ernstige emotionele en spirituele problemen die om aandacht vragen.

Het pad naar gezondheid is vol vreugde en blijheid, die samen gaan met het vinden van diepe innerlijke kracht. Als we ons diepste innerlijk kunnen bereiken en volledig eerlijk tegenover onszelf zijn, dan vormt dat eigenlijk al voldoende beloning. Voor hen die zichzelf willen ontdekken ligt er als het ware een goudmijn te wachten, die van zelfgenezing.
Je kunt er zo binnenlopen. Het enige wat je nodig hebt is geloof, volharding en geduld. Als we zelfvertrouwen hebben, als we ons lichaam durven te vertrouwen en het de ondersteuning geven die het nodig heeft, dan zullen de genezingssystemen in werking treden.
Vanuit dit standpunt bekeken ligt gezondheid om de hoek. We hoeven alleen maar onze eigen betrokkenheid te tonen.

Bewust de beslissing nemen dat je kanker wilt overwinnen is een test van het leven zelf. Uit dit proces kun je een grotere kennis over zelfgenezing en hoe ons lichaam werkt meenemen. Er huist een ongelofelijke kracht in deze kennis. Het geeft een hernieuwd respect voor het menselijk lichaam en de wijsheid die er in huist. Het lichaam zal, als het maar voldoende steun en aanmoediging krijgt, er naar streven om beter te worden en zichzelf van bijna alles te genezen.
Je kunt werkelijk voor je leven vechten. En winnen.
Ik ben ervan overtuigd dat er ooit een tijd komt waarin we zullen weten en begrijpen dat de hele apotheek om kanker te genezen in het menselijk lichaam en onze geest te vinden is.


Lees meer op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

maandag, januari 02, 2006

Volledige inzet

Kanker zien als een plaatselijke ziekte waar alleen het gezwel bij betrokken is, is een misvatting. Mensen kunnen zich niet veroorloven dat te geloven, want het kan hun het leven kosten.
Een gezwel in het lichaam is niets meer of minder dan een symptoom, een teken van verval van het hele lichaam. Het degeneratieproces dat kanker is, omvat vele organen. Het alleen maar operatief verwijderen van een tumor zal niet voldoende helpen om het lichaam weer in een gezonde staat te krijgen.

Het is uitermate belangrijk dat mensen zich als medische consumenten goed laten voorlichten. Doe dit als u gezond bent, zodat er een leefstijl ontwikkeld kan worden waarbij goed voor het lichaam gezorgd wordt.
Een persoonlijk gezondheidsprogramma vraagt moed en discipline: een uur per dag flink bewegen, een voornamelijk vegetarisch dieet, dus geen vlees of zuivelproducten, wat graan betreft alleen volkoren producten, niet omgaan met mensen die je gebruiken, en het gezelschap van negatieve mensen in het algemeen vermijden. Twee maal per dag mediteren, moeite doen om positieve relaties aan te gaan en anderen zoveel mogelijk helpen. Inwendige negatieve commentaren op jezelf direct in de kiem smoren. En houden van je werk.

Dat is de manier waarop de opwaartse spiraal van de kankerstatistieken kan worden teruggedrongen. Heden ten dage loopt een mens veel meer risico om met deze ziekte geconfronteerd te worden dan in het midden van de vorige eeuw.
We kunnen zelf een grote bijdrage leveren om het aantal sterfgevallen aan deze slopende ziekte terug te dringen, andere mensen te waarschuwen tegen zelfvernietigende manieren van leven , en een natuurlijke genezingsmethode op te zetten.

Of iemand bezwijkt aan kanker, of ‘spontaan beter wordt’, of goed door de behandelingen heen komt, lijkt inderdaad samen te hangen met de wilskracht en vechtlust van die persoon. Vastberadenheid en een positief geloof zijn van fundamenteel belang in de genezingsprocessen van het lichaam.
‘Genezing is een dynamisch proces, waarbij men de schepping zelf toestaat het eigen ritme te volgen’, volgens de visionair Michael Glock.
Er is ervaring, moed en enorm veel zelfvertrouwen nodig om al je eigen krachten hiervoor in te zetten. Je moet van een volledige inzet blijk geven.
Een inschikkelijke persoonlijkheid, die de dokter een ‘onbeperkte volmacht’geeft , bereid is alles te doen wat de dokter zegt en zich maar aanpast aan de situatie, zal een ander ziekteproces hebben.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

maandag, december 26, 2005

Gif in medicijn veranderen

De Boeddhisten hebben een gezegde ‘gif in medicijn veranderen’ (hendaku iyaku) wat betekent: een pijnlijke, hinderlijke situatie veranderen in een vormende en steunende omstandigheid.

Dr. O. Carl Simonton, die kanker kreeg op zijn zeventiende en daarvan is genezen, heeft zijn hele leven met kankerpatiënten gewerkt en heeft bij het vaststellen van een profiel van een ‘kankerpersoonlijkheid’ de volgende karaktertrekken opgemerkt:
- een opvallende neiging om wrok te koesteren en een onvermogen te kunnen vergeven
- een neiging tot zelfmedelijden
- een gering vermogen tot het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle, langdurige relaties
- een slecht zelfbeeld.

Dr. Simonton is de grondlegger van de wereldwijd gehanteerde Simonton-therapie. Zijn bekendste boeken zijn: ‘Op weg naar herstel’ en ‘De kracht die in je schuilt’.

Morgens R. Jensen schreef in ‘The Journal of Personality’ dat het voorkomen van borstkanker samenhangt met een repressieve persoonlijkheidsstructuur. Na een studie te hebben gemaakt van 52 vrouwen met borstkanker in hun verleden en 34 vrouwen in een controlegroep die geen kanker hadden, constateerde hij bij de kankerpatiënten een verminderde expressie van negatief effect, hulpeloosheid, wanhoop en chronische stress. Hij vond ook een neiging om stress te negeren. Ze ondernamen pogingen om de indruk van psychologische stoornissen te vermijden en letten onvoldoende op hun innerlijke ervaringen. Ze hielden zowel zichzelf als anderen voor de gek. Ze vonden het belangrijker om aardig en aantrekkelijk te lijken dan hun problemen op te lossen.
Een langere levensduur werd geassocieerd met patiënten die goede contacten met anderen hadden en die intieme relaties met familie en vrienden onderhielden. Ze konden om emotionele steun vragen en wisten hoe ze dat moesten krijgen. Hun woede vervreemdde anderen niet van hen, maar trok juist hun aandacht. Ze stonden niet toe dat anderen zich van hen afkeerden.
Vrouwen met onbevredigende sociale contacten leefden korter.

De beste manier om liefde te krijgen is het te geven. Mensen die vrijgevig ten opzichte van zichzelf en anderen zijn, zullen ook grootmoedige mensen aantrekken, die om anderen kunnen geven. Wees niet bang om anderen te laten weten wat je nodig hebt.
Leren om jezelf te koesteren, te steunen en lief te hebben is de sleutel voor het behoud van een goede gezondheid. De volgende stap is je hand uitsteken en anderen koesteren. Elk probleem kan gebruikt worden als een kans om je lot te verbeteren. Zelfs kanker kan een keerpunt zijn.
Werk altijd naar het geluk toe. Probeer jezelf niet te misbruiken. Zoek naar positieve, warme, liefhebbende mensen en bouw echte relaties met hen op. Laat jezelf aan anderen zien zoals je bent en toon hen niet een masker.
Vermijd negatieve inwendige gesprekken waarbij je voortdurend met anderen ruzie maakt of jezelf bekritiseert en van fouten beschuldigd.
Als je vol angst en zorg zit, leer dan mediteren. Erken de stress waaronder je gebukt gaat, maar gebruik die niet als zelfvernietigend wapen.
Genezing is iets waar we dagelijks aan moeten werken. Het is belangrijk voor je eigen gezondheid om aardig te zijn voor jezelf en voor anderen. Liefde is het ingrediënt dat gif in medicijn verandert.

Andere wetenschappers, die d.m.v. onderzoek ook tot de conclusie kwamen dat de karaktertrekken van de ‘kankerpersoonlijkheid’ te maken hadden met de kwaliteit van het onderhouden van relaties zijn:
Dr. Max Cutler, die vaststelde dat kankerpatiënten een zelfopofferende instelling hebben en een hoge graad van afhankelijkheid in hun jeugd,
Weisman en Worden die aantoonden dat toename van emotionele stress bijdraagt tot een kortere overlevingskans,
William Hazlitt, die stelde dat zij die strijd voeren tegen anderen niet in vrede met zichzelf leven,
Dr. Levenson, voor wie het vaststaat dat relaties de sleutel vormen,
Steven Locke, de schrijver van ‘The healer within’ die ervan overtuigd is dat sociale ondersteuning de factor is die van grote invloed is op verschillende ziektes, waaronder kanker,
en Dr. David Spiegel, die zelfs durft te beweren dat sociale ondersteuning, aandacht, misschien wel invloedrijker is dan veel lichamelijke ingrepen die worden uitgevoerd.

Voor meer informatie www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachen altijd naar uw huisarts.

zaterdag, december 24, 2005

De kankerpersoonlijkheid

Als aan de emotionele behoeften van het kind als zuigeling niet tegemoet wordt gekomen en hij leert zijn gevoelens niet te uiten maar het leven te zien als iets onaangenaams, dan vergroot dat de vatbaarheid voor kanker in het latere leven.
We weten dat kanker veroorzaakt wordt door een of andere prikkel, of dat nu een externe carcinogene faxtor is of een interne, een teveel aan stresshormonen of andere stoffen die het lichaam niet tijdig genoeg kan kwijtraken om schade aan de cellen te voorkomen. Als we ons vastklampen aan stress of aan negatieve gevoelens, dan kunnen chemische reacties in het lichaam leiden tot ongeremde groei van cellen.

Sommige mensen slagen erin consequent de rol van slachtoffer te spelen. Ze blijven maar geven, maar vragen er nooit iets voor terug. Voortdurend zichzelf en het lichaam misbruikend, vastberaden aan te tonen dat ze niet waard zijn om van te houden, zijn ze er onbewust op uit dat ten opzichte van zichzelf en anderen te bewijzen.
Een kindertijd die gekenmerkt werd door gevoelens van eenzaamheid en depressie maakt ons vatbaarder voor kanker. Iemand die zo’n jeugd heeft meegemaakt moet juist relaties opzoeken waarin hij of zij zich beloond, geliefd en gewenst voelt in plaats van genegeerd, gefrustreerd of tegengewerkt.
Van jezelf houden is een fundamenteel begrip voor gezondheid. Soms hebben we hulp nodig om dit te leren doen. De behoefte aan zelfvernietiging is vaak de bron van veel ziekten.

Bij onderzoek werd aangetoond dat het met manlijke kankerpatiënten beter ging als ze getrouwd waren, terwijl vrouwen langer leefden als ze innige banden hadden met hun vriendinnen.
Het belangrijkste verschil tussen kankerpatiënten en andere mensen is de manier waarop ze met de medemens omgaan: relaties vormen de sleutel.
Kankerpatiënten zijn niet altijd in staat met nemen en geven op een liefdevolle manier met anderen om te gaan. Ze hebben moeite met onvoorwaardelijke liefde.
Kankercellen hebben ook geen goede relaties met andere cellen. Het zijn als het ware afvalligen, een soort buiten de wet gestelde cellen die zich niet voegen in de orde van de normale cellen, die over anderen heen lopen, overal in het systeem rondzwerven en andere cellen leegzuigen en gebruiken, waarbij het lichaam wordt vernietigd.

Misschien is er wel een overeenkomst tussen deze zelfzuchtige en zelfvernietigende cellen en een egocentrische of binnenwaarts gekeerde manier van leven, die het lichaam met gevoelens van angst en isolement belast. Misschien heeft de ‘ik-generatie’ die goed voor zichzelf zorgt maar daarbij over anderen heenloopt, een rol gespeeld in de gestage toename van kanker. Het toenemende isolement van mensen die in grote steden wonen zonder mogelijkheden tot communicatie en die hun leven niet met anderen kunnen delen kan ook een rol spelen.

Het voorkomen of het terugdringen van kanker kan in beslissende mate afhangen van hoe wij onze mogelijkheden tot het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde ontwikkelen, met positieve mensen om ons heen en zonder negatieve en gesloten mensen in ons leven.
Door hierop te oefenen en ons niet vast te klampen aan woede en wrok die onze gezondheid ondermijnen, kunnen we vermijden dat we in een zelfvernietigende val tuimelen.


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

dinsdag, december 20, 2005

Zorg voor stressbestrijders

Als je in een ernstige stresstoestand verkeert, is het belangrijk om positieve actie te ondernemen.
Het belangrijkste is om het besluit te nemen om, hoeveel stress er ook wordt ondervonden, hoeveel slecht nieuws het leven ook geeft, je lichaam er niet onder te laten lijden.
Maak een duidelijke scheiding tussen een stressvolle situatie en jezelf. Houd als het ware de stress ‘buiten’ en op afstand.
Dwing jezelf een gevoel van welbehagen bij jezelf op te roepen. Dat zou je ook kunnen doen door middel van het visualiseren van een injectiespuit, waarmee je jezelf met welbehagen injecteert.

Hieronder een opsomming van stressbestrijders die je nodig hebt om kanker te voorkomen en tegen te gaan:


1.Neem van tijd tot tijd je leven eens onder de loep. Doe je wat je altijd wilde doen? Zo niet, welke stappen kun je dan nemen om een nieuwe richting in te slaan?


2.Zijn de relaties met anderen gezond en geven ze je steun? Als je veel met negatieve of terneergeslagen mensen omgaat, kan dat jezelf ook in de put brengen.

3.Als je een aanzienlijk emotioneel trauma hebt meegemaakt, ga dan in therapie. We zijn kwetsbaar voor ziekte en dood als we een partner door de dood hebben verloren of een echtscheiding hebben moeten doormaken. Het kan ons leven redden als we gedurende een of twee jaar na een ernstige stresssituatie in ons leven in groepstherapie of individuele therapie gaan.

4.Neem regelmatig lichaamsbeweging. Beweging, een uur per dag, vijf tot zes dagen per week, zal helpen om een te veel aan zorg en stress weg te ‘branden’, de bloedsomloop bevorderen en over het algemeen onze gezondheid en ons humeur ten goede komen.

5.Zorg voor genoeg slaap.

6.Wees niet al te veel op jezelf. We hebben allemaal andere mensen nodig. Betrek andere mensen bij je plannen. Hoe meer liefde je geeft, hoe meer je terug krijgt.

7.Zorg ervoor dat je genoeg lacht. Dat is belangrijk in de richting van lichaamsontspanning.

8.Besteed elke ochtend en avond een korte periode aan meditatie of gebed (al is het maar vijf minuten).

9.Geef het toe als je terneergeslagen bent, als je teveel hooi op je vork genomen hebt, of als je leven niet lekker loopt. Ga die depressie tegen door positieve stappen te ondernemen zodat je leven kan veranderen.

Een tijd van tegenslag is een tijd om nieuwe energie op te bouwen; dat is de eerste stap naar de overwinningen die zullen volgen. Dit te kunnen is het geheim van het leven.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

donderdag, december 15, 2005

Positieve en negatieve stress

Er vindt een ononderbroken communicatie plaats tussen de hersenen en het immuunsysteem.
Immuuncellen zoals lymfocyten hebben neurotransmitters en neuro-receptoren, waarmee ze boodschappen van en naar het brein overbrengen. Het immuunsysteem heeft als het ware een eigen zenuwstelsel.
Dit verklaart waarom een kankerpatiënt die van de dokter te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is en nog maar twee jaar te leven heeft, vaak precies op de gestelde tijd sterft. Andersom heeft de positieve boodschap die je zelf overbrengt ook tot gevolg dat het immuunsysteem daarop reageert. Dit is van vitaal belang voor artsen die kankerpatiënten behandelen. De negatieve of positieve boodschap die zij aan hun patiënten brengen, maakt zichzelf waar.

Tumoren zijn voor hun groei afhankelijk van ofwel een hormoon als oestrogeen ofwel een groeifactor; ze hebben daar zelfs receptoren voor. Beide komen bij langdurige, chronische stress in verhoogde mate in ons bloed voor. Dit kan emotionele, financiële of lichamelijke stress zijn, of de stress die wordt veroorzaakt door een of meer belangrijke veranderingen in ons leven, die extreme eisen stellen aan de reserves van ons lichaam. Zelfs een positieve gebeurtenis die veel stress veroorzaakt kan een vernietigende uitwerking op ons lichaam hebben.

De moderne geneeskunde die gebaseerd is op wetenschap en die wondermedicijnen zoekt, negeert zowel de oorzaken van de ziekte als de zelfgenezende eigenschappen van de mens bij die doelbewuste zoektocht naar de 'magische pil'. Maar elke genezing is zelfgenezing: het moet allemaal van binnenuit komen.
Technologie is iets prachtigs. Maar het blijft een feit dat onze hersenen een betere computer zijn dan wat ook, en onze eigen helingsmechanismen, als we ze de kans geven en ze behoorlijk ondersteunen, elke chirurgische ingreep of elk medicijn, elke bestraling of elke genetische wondertechniek in de schaduw kunnen stellen.
Onze cellen kunnen niets meer of minder zijn dan een weerspiegeling van onszelf, de gebeurtenissen in ons leven, en hoe we daarmee omgaan. Als we ons wanhopig voelen, als ons leven voortdurend chaotisch en ongecontroleerd is, als onze geestesgesteldheid dagelijks wordt gekenmerkt door extreme angst, depressie, pessimisme, somberheid en twijfel, hoe kunnen we dan van onze cellen verwachten dat ze rustig en gezond zijn en zich op een fatsoenlijke manier reproduceren? Als we onze lichamen met angst en negatieve gedachten belasten en oppervlakkig gaan ademhalen, zullen onze cellen niet de zuurstof en de bewegingsruimte krijgen die ze nodig hebben. Overstroomd door chemische stoffen, die door die stress worden veroorzaakt, raken ze verstopt met als resultaat een mogelijk gezwel. Het organisme begint de dood te verkiezen boven het leven.

Lees verder op www.kankervoorbij.com.

zondag, december 11, 2005

Hoe zorgt stress voor gezwellen?

Wat is precies stress en hoe draagt het bij tot de vorming van gezwellen?
Er werd ooit door iemand onderscheid maakt tussen de begrippen ‘stress’ en ‘distress’. In ons dagelijks leven is stress altijd aanwezig, maar distress (een begrip dat zorg, verdriet en tegenspoed kan omvatten) is slecht voor onze gezondheid. De stress waaraan we dagelijks blootstaan is niet schadelijk, maar maakt gewoon datgene uit wat het leven kleur en smaak geeft, en wat ook heel nodig is voor onze groei als mens.

Elke ingrijpende verandering in ons leven veroorzaakt stress. De voornaamste veranderingen in het leven , die de meeste stress opleveren, zijn geheel van emotionele aard. Het overlijden van een huwelijkspartner staat bovenaan,echtscheiding is nummer twee, en scheiding van tafel en bed nummer drie.
Een gezond lichaam is goed in staat om stress gedurende korte tijd het hoofd te kunnen bieden, maar chronische en langdurige stress is wat ons uiteindelijk tot ziek zijn brengt. Het lichaam reageert op een stereotiepe manier op alle hoge eisen die er aan worden gesteld.
Deze reactie bestaat uit drie fasen:
1) een schrikreactie
2) een periode van verzet
3) een stadium van uitputting

De adrenalineklieren produceren adrenaline. De thymusklier, de voornaamste immuunklier die in verband staat met de lymfeklieren, gaat minder goed functioneren. Het lichaam maakt meer hormonen aan om zich voor te bereiden op de ‘vecht-of-vlucht’reactie die ervan verwacht wordt. Angst stimuleert tot een noodreactie. Je lichaam bereidt zich voor om snel op de bedreiging te kunnen reageren, zodat je jezelf kunt beschermen en je leven daarna weer normaal kunt voortzetten. Maar als die angstige dreiging gedurende een langere periode aanhoudt, zelfs al is het alleen maar in je verbeelding, dan zal het teveel aan adrenaline, noradrenaline, cortisol, en andere hormonen en steroïden zorgen dat het lichaam het op zijn zwakste plek begeeft. Voor vrouwen, vooral als ze ouder worden, is de zwakste plek de borst, ook een doelwit voor oestrogeen.

Een krachtig immuunsysteem zal afwijkende cellen opsporen en direct vernietigen. Lymfocyten brengen zelfs een soort gif in de kankercellen in, B-cellen vernietigen tumoren, macrofagen zuigen als het ware vreemde cellen weg en de zogenaamde killercellen gaan de strijd daarmee aan. Maar als het lichaam langdurig onder druk staat neemt het aantal killercellen en de lymfocyten af, waarna afwijkende cellen hun gang kunnen gaan, zich kunnen vermenigvuldigen en een tumor vormen. Daarna worden nog andere verdedigingsmechanismen van het lichaam te hulp geroepen. Het gezwel wordt afgeschermd door een soort eiwitlaag en cytokinen, die rond zoemen als boze bijen, kunnen de tumor aanvallen.

Maar al die wapens die het lichaam tot zijn beschikking heeft, kunnen hun werk niet doen als langdurige stress ons onder spanning houdt. Er is een flinke kans dat zij hun strijd verliezen, tenzij we in onszelf een gevoel van kalmte en welbehagen kunnen oproepen.


Lees ook op www.kankervoorbij.com.

vrijdag, december 09, 2005

Lieg nooit tegen je lichaam

Op het moment dat u dit weblog leest, krijgt er alweer iemand in ons land de diagnose ‘kanker’.
Steeds meer mensen krijgen deze akelige ziekte, en nog steeds is er geen bekende oorzaak.
In de lange geschiedenis van de ziekte heeft het besteden van grote bedragen bij het zoeken naar een externe oorzaak van kanker nog nooit geleid tot duidelijke antwoorden of geneeswijzen. Hoe harder we ergens buiten onszelf zoeken naar het geneesmiddel voor kanker, hoe minder kans we maken het te vinden, lijkt het wel.
Misschien wordt het tijd om de blik naar binnen te richten.

Ligt de ‘schuld’ van de ziekte in het erfelijk materiaal? Of door het meedragen van zorgen en verdriet?
Als we externe factoren of redenen proberen te vinden voor de verontrustende toename van het aantal kankerpatiënten, kunnen we genoeg mogelijke verdachte factoren vinden. Maar niet iedereen die blootgesteld is aan kankerverwekkende stoffen – wat in onze moderne samenleving niet te vermijden is – krijgt ook inderdaad kanker. Dit feit moet bijna wel tot de conclusie leiden dat die externe spanningen waaraan we dagelijks worden blootgesteld minder belangrijk zijn dan de manier waarop we ze verwerken.
Telkens als we tegen het lichaam liegen, het manipuleren of anderszins in de war brengen, raakt het evenwicht verstoord en komt ziekte om de hoek kijken.
Wat uitwendige ziekteverwekkers betreft: onze lichamen zijn in staat tot een overweldigende respons op de uitdaging van bacillen, virussen, afwijkende cellen en allerlei ziekten.
Maar onze immuunsystemen en zelfgenezende mogelijkheden raken in de problemen als we langdurig aan spanningen worden blootgesteld. Dit lijkt toch wel de doorslaggevende factor te zijn die de weegschaal naar de kant van ziekte doet doorslaan.

Lees meer op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

dinsdag, december 06, 2005

Omgaan met verandering

Ons leven heeft positieve en negatieve aspecten. Het verandert voortdurend van het ene moment op het andere. Door spirituele oefening is het mogelijk de wijsheid en de macht te verwerven die nodig is om ons leven naar een hoger plan te tillen.
Spirituele oefeningen worden uitgevoerd om een ‘onwankelbare hoge conditie’te bereiken, zodat we niet zo heen en weer geslagen worden door de voor- en tegenslagen van het leven.
Als we in het dagelijks leven wanhopig zijn over onze omstandigheden en helemaal in beslag worden genomen door onze woede en onze kwellingen, dan leven we in de wereld van de Hel.
Het is het voortdurende leven in deze wereld, eigenlijk een levende dood, die maakt dat ons immuunsysteem het opgeeft. Deze lage vorm van leven geeft kankercellen de kans om te groeien en de macht over te nemen.
In deze overspannen toestand is de wil om te leven eenvoudigweg niet sterk genoeg en overheerst niet. Het kan dan niet schelen of we leven of sterven.
In een wetenschappelijk experiment werd een groep kankerpatiënten onder hypnose gebracht en werd gevraagd of ze wilden leven. Zeventig procent van hen zei nee!

Door de geest te leren beheersen door een toestand van meditatie of trance kunnen we onze levensomstandigheden verbeteren. We kunnen ons erop concentreren gelukkig te worden. We kunnen andere mensen een helpende hand toesteken. Onze eigen gezondheid en ons levensgeluk kunnen worden verbeterd door anderen gelukkig te maken.
Het uiterste doel is gelukkig te worden.
Gelukkige mensen krijgen geen kanker. Dit schijnt de Gouden Regel te zijn die als een rode draad door de wetenschappelijke, medische literatuur heenloopt.

Door geloof een plaats te geven in het dagelijks leven, of het nu religie is, meditatie of gebed, het zal helpen om kanker te vermijden.
Mocht ergens een gezwel ontdekt worden, dan is een spiritueel ritueel een van de elementen die een steun kunnen zijn om er weer vanaf te komen.

Wat ook belangrijk is: stel een deadline. Stel jezelf een deadline en werk met een persoonlijk gezondheidsprogramma , met gebed en visualisatie, om op die dag kanker kwijt te zijn.
Als je dit kunt gebruiken om kanker te voorkomen, is het de spirituele overtuiging dat je gezond zult blijven.
Als je ziek bent, dan zul je je eigen sterke geneeskracht bundelen en op de ziekte loslaten in de overtuiging dat je gezond zult worden.


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

maandag, december 05, 2005

Meditatie tegen kanker

‘Ontspan je.
Ontspan je lichaam.
Concentreer je op je ademhaling, waarbij je IN zegt als je inademt en UIT als je uitademt.
Het geeft een enorme kracht en het is heel heilzaam als je je kunt ontspannen in het aangezicht van het gevaar.
Ontspan je nog wat meer, een diepe ontspanning.
Denk heel rustig aan kanker, heel kalm, en concentreer je op het feit dat een kankercel een zwakke, verwarde, vervormde cel is. En omdat er energie voor nodig is om je geloof in die richting te dwingen, maak je een vuist en denk je aan kanker als een zwakke ziekte die samengesteld is uit even zwakke, vervormde cellen. Daarna ontspan je je vuist weer.

Denk nu aan de witte bloedlichaampjes in je lichaam. Die vertegenwoordigen jezelf – en denk aan hoe die bloedlichaampjes aan het werk gaan en het karwei opknappen. Zoals een golf doet wat hij moet doen, namelijk datgene wat hij al miljoenen jaren lang doet, zo doen je witte bloedlichaampjes wat ze behoren te doen, een activiteit die als het ware voorgeprogrammeerd is om te doen. Je moet hen energie geven, dus haal je hen voor de geest terwijl ze in je lichaam rondgaan en het verzorgen. Wees je dat bewust.
Als ze kankercellen opmerken, dan vernietigen ze die. Dat is gemakkelijk voor hen, want daar zijn ze voor gemaakt, en op dit moment maak je een vuist en geef je hen er de energie voor.
Dat hebben ze nodig, en die geef je dus zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Je moet hen alleen goede energie geven. Denk aan die witte bloedlichaampjes, zoals ze daar heel energiek en heel bekwaam hun werk aan het doen zijn en laat dan je vuist weer los.

Denk nu aan je leven en hoe het de kant op gaat die jij wilt. Haal je gewoon dat beeld voor de geest en zie het heelal dat je daarbij helpt, dat je helpt te leven. Je hoeft niet uit te zoeken hoe. Jij doet wat je logisch voorkomt en je stelt je daarbij open voor hulp. De golf gaat niet zitten nadenken over hoe het verder moet. Jij hoeft de richting waarin je leven gaat niet uit te zoeken. Je doet datgene dat je kunt bevatten en je stelt je open voor hulp. Het heelal wil dat je gezond en gelukkig bent. Je stelt je open voor hulp, en dan zal die ook komen.Da is iets wat je moet leren. En dat gebeurt alleen maar door je open te stellen voor steun, er om te vragen en er op te wachten terwijl je zelf gewoon doet wat je kunt.’


Lees meer op www.kankervoorbij.com.

vrijdag, december 02, 2005

De mens als spiritueel wezen

Boeddhisme is gebaseerd op ‘oorzaak en gevolg’. Je karma is de optelsom van alle ‘oorzaken’ in je leven. Als je ziek bent, wat is dan de ‘oorzaak’ geweest van het feit dat je je gezondheid hebt opgegeven? Welke ‘oorzaken' hebben je in deze levensbedreigende situatie gebracht en je lichaam verzwakt?

Als je vastberaden genoeg bent, als je heilig gelooft in je eigen geneeskracht, dan zullen mettertijd door heel hard te werken het verval van je lichaam, de gezwellen en de pijnen, plaats maken voor blakende gezondheid en een gevoel van volledig welbehagen, lijkt het Boeddhisme te zeggen.
Bij de Boeddhistische chanten is het gebed gebaseerd op de ‘verwachting’ dat datgene waar je voor bidt, wat het ook is, werkelijkheid zal worden. Boeddhisme leert dat je krijgt waar je voor zingt vanwege de’oorzaken’ die je kiest en de ‘mystieke wet’, die op de een of andere manier onafhankelijk daarvan werkt om je ‘geluk’ te brengen.

Welke spirituele routine ook gekozen wordt, het belang daarvan kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn van nature spirituele wezens, hoewel we in materiële vorm worden geboren. Onze energie is met het spirituele verbonden en als deze vibratie wordt geblokkeerd of ontkend, lijden we.

Toen we in onze westerse cultuur het geloof en de godsdienst opgaven, verloren we een waardevolle geneeswijze. Een ziekenhuis is tegenwoordig een steriele omgeving, gebaseerd op wetenschap, apparaten en onderzoeken. We weten niet eens meer dat Hippocrates een priester was en zijn ‘ziekenhuis’ een tempel. Genezing was in de oudheid geen wetenschappelijk, mechanisch proces van medicijnen en operaties, maar vond ergens plaats waar spirituele genezing kon plaatsvinden, ondersteund door hete minerale bronnen en tempelslaap met droomduiding.

Bij de Mormonen en de Zevendedagsadventisten in de Verenigde Staten zijn de borstkankercijfers het laagst. Wat doen ze anders dan wij? Behalve dat ze vegetariër zijn, vormen ze een hechte gemeenschap, waar men regelmatig samenkomt voor gebed en spirituele activiteiten. Ze ondersteunen elkaar op allerlei manieren en helpen elkaar zelfs op financieel gebied. Hun geloof vormt de basis van hun leven.

Ze wijden hun bestaan aan een Hogere Macht: ze stellen zich nederig op ten opzichte van het Opperwezen. De nadruk wordt gelegd op afzien van ‘wereldse verlangens’. In plaats daarvan worden deugden als moed, eerlijkheid, loyaliteit en betrouwbaarheid benadrukt. Geloof, toewijding en familiezin bepalen hun levenswijze. Mormonen vormen een hechte gemeenschap. Hun leefstijl wordt bepaald door devotie, spirituele activiteiten en het geven van een tiende deel van hun inkomen aan de gemeenschap. Geloof en gebed geven hen steun in het dagelijks leven.

Wat kunnen we uit dit alles opmaken dat ons kan helpen kanker te vermijden?
Twee maal per dag gedurende vijf minuten, of beter nog twintig minuten, een of andere spirituele oefening doen: bidden, mediteren of rituele chanten zingen, zal een beschermende factor tegen kanker vormen. Een of andere groep vinden om daarmee eens per week te bidden of te zingen lijkt ook een therapeutisch of preventief effect op te leveren.
Als je op dit moment vecht tegen kanker of wilt voorkomen dat het opnieuw toeslaat, dan is een spirituele routine de sleutel tot mentale en fysieke gezondheid.
Boeddhisten geloven dat lichaam en geest één zijn. Ze denken dat geloof ziekte kan voorkomen en genezen. Hun geschriften zijn vol voorbeelden van mensen die chronische ziekten te boven kwamen met behulp van rituele gezangen en door anderen te helpen bij de uitoefening van hun geloof.

Als geloof of godsdienst voor jou niet haalbaar is, dan is mediteren het op één na beste wat je kunt doen. Als je het combineert met visualisatie kan het helpen kanker tot stilstand te brengen of om het te helpen voorkomen.

Via mijn website www.kankervoorbij is mijn boek 'Kanker Voorbij - met gedachtenkracht en innerlijke leiding door het ziekteproces' gratis op te vragen.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

donderdag, december 01, 2005

Geef het lichaam zuurstof

Lichaamsbeweging dat je aan het hijgen en zweten brengt, heeft als positief effect dat het immuunsysteem wordt gestimuleerd, de organen tot activiteit worden aangezet, de bloedcirculatie wordt bevorderd, het metabolisme omhoog gaat zodat giftige stoffen sneller worden verwijderd, het bloed meer zuurstof krijgt, en het vetgehalte van het lichaam daalt.
Er is een rechtstreeks verband tussen zuurstofopname en lichamelijke activiteit.

Waarom is deze zuurstoftoevoer zo belangrijk voor het lichaam?
Normale lichaamscellen delen zich door mitose, dat wil zeggen dat ze precies doormidden splijten. Ze hebben 46 chromosomen en die worden verdeeld over twee cellen met elk 23 chromosomen. Deze cellen gedijen bij zuurstof.
Kankercellen kunnen zich niet normaal door midden delen. Ze hebben vaak mismaakte chromosomen en delen zich ongeremd.
Tumorcellen laten een enzym ontstaan waar deze cellen goed bij gedijen en dat het hen mogelijk maakt dwars door eventuele obstakels op hun pad, zoals normale gezonde cellen en weefsel, heen te ‘eten’.
Normale structuren vallen uiteen als dit enzym hen aanvalt, maar de tumor groeit en gedijt bij het voedsel van de normale weefsels, terwijl de patiënt steeds meer uitgemergeld raakt.

In tegenstelling tot normale cellen hebben kankercellen een hekel aan zuurstof. Ze kunnen niet leven en doorgroeien in een zuurstofrijke omgeving.
Stevige lichamelijke inspanning kan een manier zijn om de controle over het lichaam terug te krijgen en om zwakke weefsels en afstervende cellen af te stoten en die door gezonde, volbloedige cellen te vervangen.

Oefeningen zijn ook goed voor je houding. Je houding hangt samen met je zelfrespect. Oefen in rechtop staan en lopen, met je borst vooruit en je schouders naar achteren.
Je veroorzaakt blokkades in je lichaam als je voorover loopt, waardoor de spanningen worden vastgehouden. Dan krijgen de cellen niet voldoende zuurstof en kunnen wellicht kwaadaardig worden.
Oefeningen zorgen dat die spanningen verdwijnen en zuurstof maakt je schoon van binnen. Als je oefent worden er stoffen als endorfine door je lichaam aangemaakt, die een algemeen gevoel van plezier, energie en welbehagen veroorzaken. Stress verdwijnt spoorloos en maakt plaats voor rustig zelfvertrouwen, energie en kracht. Er vindt een versterking van je innerlijke kracht plaats.

Verwacht niet, als je al ziek bent, dat je van de ene op de andere dag succesvol zult zijn. Het heeft tijd gekost om ziek te worden; het zal nu heel wat tijd kosten voordat de situatie weer teruggedraaid is en je weer beter bent. Maar lichaamsbeweging vormt wel het kompas om het lichaam in de goede richting te wijzen. Het harde dagelijkse werken zal je lichaam het sein geven dat gezondheid iets haalbars is. Dode, vernietigende en onrijpe cellen zullen worden vervangen door gezonde nieuwe cellen, vol zuurstof.
Als je elke dag hard werkt om dit doel te bereiken zul je beetje voor beetje en cel voor cel je kracht terugkrijgen en langzamerhand je gezondheid ook. Het nieuw opgebouwde spierweefsel kan weerstand bieden aan destructieve enzymen. Je bleke, gelige gezicht zal geleidelijk weer roze worden, je huid zal gaan gloeien doordat al het gif eruit wordt gezweet en het bloed zuurstofrijk wordt.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

dinsdag, november 29, 2005

Regelmatige lichaamsbeweging

Door dagelijks te bewegen bouwt het lichaam kracht, uithoudingsvermogen, weerstand tegen het effect van kwaadaardige cellen en geneeskracht op door de bloedsomloop te stimuleren. Zieke cellen en weefsels worden van zuurstof voorzien en giftige stoffen worden uitgezweet.
Je gaat er beter door uitzien en je gaat je beter voelen. Er zal een flinke hoeveelheid energie vrijkomen, waardoor je in je baan beter kunt werken en/of er is meer energie die het lichaam kan gebruiken om beter te worden als je ziek bent. Het lichaam reageert heel goed op de aanmoedigende werking van een regelmatige, flinke lichaamsinspanning.

In een experiment heeft de Nobelprijswinnaar Dr. Otto Warburg regelmatig aangetoond hoe hij normale cellen in kankercellen kon veranderen door ze van zuurstof te beroven.

Dagelijkse lichaamsoefeningen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Een oefening waarbij de spieren weerstand ondervinden
- Een oefening die elke dag een uur lang, vijf tot zes dagen per week, met plezier gedaan kan worden
- Een oefening die het vetgehalte in het lichaam terugbrengt
- Een oefening die geestelijke rust brengt, zorgen laat vergeten en die in combinatie met visualisatietechniek kan worden gebruikt.

Voor de een is dit zwemmen, voor de ander wandelen of fitness.

Als je je een tijdlang niet lichamelijk hebt ingespannen, doe het dan rustig aan. Het is heel gevaarlijk- het kan zelfs dodelijk zijn- als je het er te dik oplegt en veel te energiek begint. Luister naar je lichaam, doe wat je kunt, maar houdt er tijdig mee op. Morgen is er weer een dag, en dan kun je je grenzen weer wat verleggen.
De heilzame effecten van lichaamsbeweging zijn cumulatief en als je elke dag een beetje doet is dat op de lange duur veel beter dan wanneer je je af en toe enorm uitslooft.
Terwijl je lichaam sterker wordt bouwt het elke dag meer weerstand op. Als je al een gezwel hebt, dat misschien zelfs kwaadaardig is, heb dan geduld. Lichaamsbeweging zal je lichaam het waardevolle hulpmiddel geven dat het nodig heeft omweer gezonde cellen aan te maken en kwaadaardige cellen te vernietigen.
Dit heeft tijd nodig.
Wees er gerust opdat je lichaam er aan werkt om weer gezond te worden. Hoe beter jij meewerkt, hoe meer wapens geef je het in handen om zichzelf te genezen.
Het is om die reden dus belangrijk om het soort oefeningen te doen die jij leuk vindt.

Deze oefeningen dienen gecombineerd te worden met een dieet met weinig vetten, veel vezels en een laag proteïnegehalte. Het is niet de bedoeling dat je ’s ochtends flink traint en dan gaat lunchen in een hamburgertent met een dubbele cheeseburger, patat en een grote milkshake. Daarmee kan het gunstige effect weer teniet worden gedaan.

Uit een onderzoek bij vrouwen die in hun schooltijd aan atletiek deden en daar mee doorgingen toen ze van school af gingen, bleek dat deze gedurende hun leven minder kanker aan de voortplantingsorganen kregen dan vrouwen die minder actief waren.
Ook werd door onderzoek bij dieren ontdekt dat gezwellen langzamer groeiden of zelfs spontaan genazen wanneer ze werden ingeënt met een extract afkomstig van gezonde dieren die veel lichamelijk inspanning hadden gehad.
Er wordt verondersteld dat hieruit blijkt dat spieren die flink gebruikt of vermoeid zijn een stof kunnen produceren die de groei van tumoren tegengaat.
Spieren die regelmatig worden gebruikt zijn sterker en soepeler en kunnen een invasie door kankercellen die hun kans proberen te grijpen, afslaan.

James Ewing deed al in 1920 onderzoek naar kankerpatiënten. Hij deed een studie bij 86.000 patiënten, waarbij aan het licht kwam dat de sterftecijfers het hoogst waren bij hen die de minste lichaamsbeweging hadden.

Stress en spanningen vinden een uitweg door fysieke activiteit. Door met sport de zinnen te verzetten kunnen patiënten hun eigen genezingsproces beïnvloeden.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

maandag, november 28, 2005

Giftige stoffen en kanker

Wat is het verband tussen giftige stoffen en kanker?
De mens staat constant bloot aan een stortbui van mogelijk kankerverwekkende stoffen. Er is een grote verscheidenheid aan fysieke en chemische stoffen die echter één ding gemeen hebben: de mogelijkheid om een interactie aan te gaan met het genetische materiaal van levende cellen en dat te beschadigen.
Die schade kan, met een kans van één op de miljoen, het genetisch materiaal zodanig aantasten dat die gemuteerde cel kan voortleven en zich kan reproduceren, waarbij die nieuwe cellen ook kwaadaardige eigenschappen krijgen.

Er zijn artsen die gekant zijn tegen symptomatische behandeling (zoals een gezwel operatief verwijderen of een borst afzetten). Kanker kan gezien worden als een ziekte van het hele metabolisme, voornamelijk geconcentreerd op de lever die de opeenhoping van giftige stoffen niet kwijt kan raken in een periode dat, door inademing of opname door het spijsverteringssysteem, het effect daarvan verpletterend is. Naarmate het lichaam meer vergiftigd raakt, kan het zich ook minder gemakkelijk verdedigen en vermindert het zelfgenezend vermogen.
Kanker is een chronische ontaardingsziekte, die alle belangrijke organen aantast en waarbij het lichaam zo vergiftigd raakt dat het geen rijpe cellen meer kan produceren, maar alleen maar cellen in het embryonale stadium, die niets anders kunnen dan zichzelf reproduceren.

Kanker is een degeneratieproces. Regeneratie is alleen mogelijk door het metabolisme zelf. Het is zwaar werk om dit te herstellen, maar het is noodzakelijk en vormt de laatste kans voor vergevorderde ziektegevallen. Op zo’n manier komt het voor dat er sprake is van genezing van kanker in gevallen waarbij de medische macht hen al had opgegeven nadat de reguliere behandeling gefaald had.

De bedoeling van een kankerdieet is ontslakking van het lichaam waardoor een ontstekingsreactie wordt opgewekt die de kankercellen doodt. Een normaal, niet-vergiftigd lichaam kan deze reactie zelf opwekken, maar kankerpatiënten kunnen dat niet omdat hun lichamen vergiftigd zijn. Deze ontstekingsreactie heeft hetzelfde effect als koorts en lost de tumor op. Deze reactie is het bewijs dat het lichaam zichzelf van kanker kan genezen.

Om een belangrijke bijdrage te leveren om kanker te vermijden moeten we als consument heel waakzaam zijn. Als we chemisch, kunstmatig voedsel eten, vol met additieven en resten van het besproeien met bestrijdingsmiddelen, voedsel dat gekweekt is op synthetische grond, gebaseerd op olieproducten, zonder de vitaminen en mineralen die we zo nodig hebben, dan zullen onze lichamen ziek worden, instorten en kanker krijgen.
Lees de tekst op de etiketten en de verpakkingen en onderzoek het voedsel dat je koopt goed.
Je bewijst je gezondheid er een goede dienst mee.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Bealngrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

zondag, november 27, 2005

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Om gezonde lichaamscellen te produceren hebben we zuurstof nodig uit schone lucht, schoon helder water en enzymen, vitaminen en mineralen uit vers, onbewerkt, ongeraffineerd en niet-vergiftigd voedsel.
In de hedendaagse, commercieel georiënteerde maatschappij die op winst uit is, lijkt dit een hele opgave. Het doel is het verkopen van veel chemische stoffen en aardolieproducten. Als resultaat daarvan raken mensen hun gezondheid kwijt en krijgen kanker. Dit leidt weer tot operaties en behandelingen met nog meer giftige chemicaliën en bestralingen: giftige stoffen om ziektes te bestrijden die in eerste instantie juist door giftige stoffen werden veroorzaakt. Het lijkt een absurde logica.

Het gebruik van hormonen in rundvlees en kippenvlees en ter bevordering van de melkproductie bij melkkoeien is een probleem van grote omvang. Koeien die bij wijze van experiment werden behandeld met een nieuw groeihormoon kregen mastitis, uierontsteking. Daarna kregen ze weer antibiotica om de ontsteking die door het hormoon werd veroorzaakt, tegen te gaan. Daarna worden de hormonen en antibiotica aan de consument doorgegeven in het vlees en in de melk. Als een hormoon de uier van een koe irriteert en ontsteekt, wat doet dit dan bij de consument die de melk drinkt en het vlees eet?
Ook de moderne supermarkt is geen veilige plek meer, maar een leverancier van vele soorten gif en kankerverwekkende stoffen in wat vroeger gewoon ‘eten’ was.

Kunstmest, dat in de landbouw wordt gebruikt, geeft geen nieuw leven aan de grond, wat natuurlijke mest en compost wel doen. Het leidt tot een op olieproducten gebaseerde landbouw, die planten kweekt op slechte, futloze grond die smakeloze producten aflevert.
De aarde houdt de plant eigenlijk alleen maar rechtop, zonder de vitaminen en mineralen te geven die hij nodig heeft om gezond te worden. Deze miezerige, zieke planten zijn hun natuurlijke immuniteit tegen insecten kwijtgeraakt en worden aangevallen. Natuurlijk worden er weer andere chemische stoffen gebruikt als bestrijdingsmiddelen om de insecten en schimmels te doden. De producten van deze zwakke planten, die door toedoen van de moderne chemische mogelijkheden toch gezond lijken, worden daarna met ‘plastic’ nog mooier gemaakt, zodat ze prachtig glimmen. Uiteindelijk worden ze dan naar de supermarkt vervoerd ten behoeve van de argeloze consument: wij allemaal.

Er bevinden zich miljoenen ponden aan synthetische stoffen in ons milieu. Het zit in ons voedsel, in onze lucht, in onze wereldzeeën en in ons drinkwater.
Hoewel onze lichamen in feite niet zijn veranderd sinds het Pleistoceen, bevinden we ons nu in het ‘Plastic Tijdperk’. Lichamelijk zijn we niet gemaakt om olieproducten en kunststoffen in te ademen of ze in ons lichaam ingebracht te krijgen.

Hoe zijn we in zo’n meelijwekkende situatie verzeild geraakt, dat de commerciële belangen van het verkopen van chemische stoffen de overhand krijgen boven het belang dat voeding voor ons allen heeft?
En intussen stijgen de kankerpercentages gestaag en worden onze kostbare gezondheid en ons leven vernietigd.
Wanneer dringt het tot ons door welk een stupide leefwijze wij ons eigen gemaakt hebben?
En wanneer houden we op onze verwachtingen, hoop en vertrouwen bij mensen of instanties buiten onszelf te leggen?
Geen leider, geen land, geen leger, geen regering, geen bondgenootschap en zeker geen industrie zal ons ooit vrede en gezondheid brengen.
De kracht die dat zal realiseren ligt in onszelf, in ieder van ons. En wij zullen de verantwoordelijkheid daarvan weer moeten leren dragen.

Lees meer op
www.kankervoorbij.com, www.denieuwedokters.nl en www.innovatieplatformnoordnederland.nl

donderdag, november 24, 2005

Vet is de vijand!

‘Vet is de vijand’: dit is gedeeltelijk waar. We hebben een bepaalde hoeveelheid vetten nodig. Toch is het belangrijk er achter te komen of het lichaam wel het juiste percentage vet bevat.

Bij vrouwen is het zo dat borsten, naarmate ze ouder worden, van samenstelling veranderen.
Als we jong zijn bestaan ze voor 100 % uit borstweefsel, als we tussen de 30 en 40 zijn is de helft vet en de helft borstweefsel, en uiteindelijk bestaan de borsten geheel uit vet.
Als we ouder worden zorgt die combinatie van steeds meer vet, opeenhoping van oestrogeen en gif, afkomstig van omgevingsfactoren, op die plaatsen die voornamelijk uit vet bestaan en waar we irriterende stoffen niet kwijt kunnen raken, voor problemen.
Als je het vetgehalte van je lichaam reduceert tot het aanbevolen percentage zal een vrouw dat op heel wat manier tegen borstkanker beschermen.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het immuunsysteem van het lichaam beter gaat functioneren naarmate het vetgehalte omlaag gaat. Bovendien tonen studies aan dat het oestrogeengehalte omlaag gaat als het lichaamsvet afneemt. Vrouwen die te zwaar zijn hebben een veel hoger oestrogeengehalte in hun lichaam en zijn vatbaarder voor borstkanker.

Hoe ouder we worden, hoe meer weefsel we verliezen, en hoe meer ons lichaam ‘vervet’.
Met de jaren zullen we dus steeds harder moeten gaan trainen en steeds meer vet uit ons dieet moeten weren om gezond te blijven.
Bij verschillende fitnesscentra kan men het lichaamsvetpercentage laten meten. Dit zou elk half jaar herhaald kunnen worden.

Toen Japanse vrouwen in Amerika anders gingen eten, en Amerikaans-Europese eetgewoonten aannamen, is het borstkankerpercentage onder hen met 58 % gestegen. Ze vervingen vis, rijst, sojabonen en zeewier door gebraden kip, ijs en gebak!
Mannen hebben veel minder lichaamsvet dan een vrouw, tussen de 12 en 21 procent voor een normale, gezonde man. Het vetpercentage bij vrouwen varieert tussen de 20 en 30 %.

Behalve bijzonder weinig vet eten is aangetoond dat meer vezels eten erg heilzaam kan zijn. Het lichaam raakt er oestrogeen door kwijt. Vezels helpen ook de spijsvertering te bevorderen door het vetgehalte dat door het lichaam wordt geabsorbeerd laag te houden.

Kijk voor meer informatie op www.kankervoorbij.com.

dinsdag, november 22, 2005

Wortelsap

In veel diëten voor kankerpatiënten wordt gebruik gemaakt van wortelsap.
De wetenschap is bekend met het gebruik van vitamine A bij het bestrijden van gezwellen.
In grote doseringen is vitamine A echter giftig en richt schade aan de nieren aan omdat het in vet oplosbaar is. Maar er zijn twee moleculen van beta-caroteen, wat in water oplosbaar is, die door het lichaam kunnen worden omgezet in vitamine A.
Met andere woorden, als je veel wortelsap drinkt, loop je weinig risico dat je een te hoge dosis beta-caroteen krijgt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je een oranje kleurtje krijgt.
Wortelen worden al heel lang voor medische doeleinden gebruikt. In de Middeleeuwen werden ze niet als voedsel gegeten, maar alleen als geneesmiddel gebruikt bij uiteenlopende ziekten als het effect van slangenbeten, duizeligheid en ontstekingen.

In dierexperimenten is aangetoond dat geëmulgeerde vitamine A dramatische resultaten opleverde bij borstgezwellen in muizen.
Na 6 – 8 dagen verscheen er op de plek van het gezwel een zwerende wond. In die zweer was een pusachtige vloeistof te zien. Bij onderzoek van deze vloeistof kwamen dode, kwaadaardige cellen aan het licht. Bij 75 van de proefdieren ondergingen de gezwellen geleidelijk aan volledige regressie. Dit aantal was 89 % van de totale groep.

In geval van kanker zou dagelijks wortelsap van een stuk of acht grote wortelen, elke avond vers te maken, genomen kunnen worden. Als het sap direct na het maken gedronken wordt, vormt het als het ware een vitamine A bad, dat over de cellen heen spoelt en hen direct bescherming geeft tegen gezwellen.
Deze kuur kan gecombineerd worden met visualisatie. Je ‘ziet’ als het ware hoe het sap de cellen versterkt. Je kunt je ook voorstellen hoe het drinken van dit sap borstgezwellen ‘oplost’.
Een van de laatste ontdekkingen die is gedaan is dat vitamine A het gen dat tumoren onderdrukt activeert. Onder een recente studie van mensen van 60 jaar en ouder werd ook aangetoond dat diegenen die voldoende caroteen in hun lichaam hadden, geestelijk beter presteerden.

Van wortelen is bovendien bekend dat ze het gezichtsvermogen verbeteren. Carotenoide, een stof die voorkomt in wortelen en spinazie, zouden zelfs grauwe star kunnen voorkomen.
Wortelsap zou dus wel eens een krachtig ‘supermedicijn’ kunnen zijn in de strijd tegen verschillende vormen van kanker. Het heeft actieve preventieve eigenschappen.
Het dagelijks ritueel, het drinken van vers klaargemaakt wortelsap, kan een waardevolle bijdrage zijn voor het bewaren van de gezondheid.

Lees meer over kanker op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

maandag, november 21, 2005

Terug in de tijd.

Er wordt wel beweerd dat bij borstkanker de rechterborst in verbinding staat met gebeurtenissen van buitenaf. Problemen daar geven aan dat je uit je evenwicht bent en vol zit met frustratie, angst en wrevel.
De linkerborst staat meer in verbinding met vrouwelijke emoties en liefdesproblemen. Een vrouw kan die gevoelens van vijandelijkheid en woede op zichzelf laten terugslaan, en dat kan het ontstaan van een knobbeltje ten gevolge hebben.

Fysieke symptomen zijn wellicht gemakkelijker te behandelen dan de bron van kanker zelf. Maar het behandelen van die lichamelijke symptomen alleen zal niet in alle gevallen genoeg zijn. De geestelijke en emotionele oorzaken moeten worden behandeld, anders zou de kanker zich ondanks lichamelijke behandeling weer kunnen uitbreiden.
Dat proces moet door je geest tot stilstand worden gebracht, en je moet daarbij als het ware terug gaan in de tijd. Wat was de oorzaak van het gezwel? Welke emotionele problemen, welke frustraties van buitenaf sloegen naar binnen? Welke woede of andere emotie als reactie op welke gebeurtenis heeft het probleem op gang gebracht?
Je geest moet aan het werk, en dat vraagt tijd, discipline en volledige concentratie. Daarbij moet je je ook positief opstellen. Als je je hopeloos voelt en niet meer wilt leven, hoe kun je dan een genezingsproces op gang brengen? Als je je machteloos voelt zal de kanker de overhand krijgen. Je moet geloven.

Misschien is kanker wel de noodklok van de natuur. Het is tijd om de redenen om in leven te willen blijven eens op een rijtje te zetten. Maar bovenal is het tijd voor verandering. Het is tijd om voor jezelf te zorgen en om jezelf belangrijk genoeg te vinden.

Het verhaal van gister toont aan hoe door eigen wilskracht en zonder verminkende operaties of giftige stoffen gezondheid kan worden hervonden.
Als je het proces van zelfgenezing hebt doorgemaakt, en je dus gedwongen werd om na te gaan hoe deze ziekte tot stand werd gebracht, heb je ook geleerd hoe je dat proces kunt omkeren, op een langzame, systematische, gedisciplineerde manier.
Dan heb je ontdekt wat de oorzaak en de remedie is.
Het proces van zelfgenezing is zwaar, maar bijzonder voldoeninggevend.

Lees meer op www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

zondag, november 20, 2005

Herstellen van borstkanker door zelfgenezing.

Vandaag het verhaal van een vrouw, die zichzelf van borstkanker genas.
Het gaat om een levendige, elegante vrouw met een drukke baan. Toen ze 42 jaar oud was ging ze naar de vrouwenarts voor haar jaarlijkse controle. Bij die gelegenheid werd er een knobbeltje in haar borst gevonden. De arts raadde haar dringend aan een mammogram te laten maken.

Ze had het als ontwerpster van kleding op dat moment erg druk en had afspraken met grote warenhuizen. Toch liet ze uiteindelijk een mammogram maken, en het bleek inderdaad om kanker te gaan.Het zag er ernstig uit. De volgende dag belde haar dokter die een afspraak wilde maken voor een operatie.

Maar de vrouw, haar naam is Diedre Morgan, ging eerst op zakenreis, en daarna hoorde ze dat haar moeder kanker had aan de galblaas. Diedre bleef een maand bij haar moeder om haar te helpen. Haar dokter belde elke dag dat ze nu toch echt een afspraak voor een operatie moest maken, maar haar antwoord was: “Ik doe aan zelfgenezing”.

Ze ging opnieuw naar haar moeder om voor haar te zorgen, en stelde tegelijkertijd haar eigen zelfgenezingsprogramma op.
Elke ochtend als ze wakker werd bleef ze nog twintig tot dertig minuten in bed en deed aan visualisatie. Ze concentreerde zich op het zogenaamde derde oog, het oog in het midden van het voorhoofd. Ze ‘zag’ dan een wit licht vanuit dit oog komen, en trok dat als het ware door haar lichaam heen en liet het rondgaan door haar borst, totdat ze een vredige, zuivere staat bereikte.
Ze hanteerde een strikt vegetarisch dieet, bande alle cafeïne uit, en nam meer vitamine A en E.
Het nemen van voedingssupplementen hielp haar zich sterker te voelen, maar ze ervoer toch dat het genezingsproces niet van buitenaf kwam. Ze zag zelf de genezing als een uitsluitend inwendig proces. Ze omschreef het als het zoeken naar haar eigen golflengte en die vervolgens aanvaarden als de bron van haar genezing.
De borstkanker motiveerde haar enorm. Ze moest er vanaf zien te komen.

Diedre gelooft dat mensen hun heil zoeken in dieet en oefeningen omdat we nu eenmaal op het lichaam geconcentreerde schepsels zijn, maar ze is ervan overtuigd dat we, als we er maar sterk genoeg in zouden geloven, onze spirituele kracht zouden kunnen gebruiken om onszelf van elke ziekte te genezen.
We hebben geloof en vertrouwen in onze eigen mogelijkheid tot zelfgenezing nodig. We leggen die kracht in een dieet, maar in wezen heeft dat er niets mee te maken. Mensen willen die genezing nu eenmaal bereiken met behulp van dat flesje of potje. Maar eigenlijk moeten we ons eigen ik trouw blijven en het geloof hebben dat we onszelf kunnen genezen. De kracht om ons lichaam te genezen is in onszelf te vinden.

Op het moment dat het knobbeltje in haar borst werd gevonden, waren er veel spanningen in haar leven. Ook in de drie of vier jaar daarvoor had ze genoeg spanningen meegemaakt om overspannen te raken. De ontwerpwereld waarin ze werkte was keihard. Door frustratie, boosheid en wrevel was ze totaal uit haar evenwicht geweest. Ze denkt dat haar gezwel voortkwam uit die negatieve emoties en frustraties.
Om zichzelf van kanker te kunnen genezen moest ze eerst haar emoties weer onder controle krijgen. Het doel wat haar voor ogen stond, was kalm te worden en haarzelf te bevrijden van allerlei verwarde gevoelens.

Ze vermoedde dat ze door haar moeder te helpen ook haar eigen genezing had bevorderd. Ze voelde daardoor een genezende energie, die veel krachtiger was dan wat ze had gevoeld toen ze in haar eentje haar spirituele rituelen deed.
Uit het ‘anderen helpen genezen’ vloeit blijkbaar iets extra’s voort, dat genezende energie voor onszelf genereert.
Ze had nooit zelf borstonderzoek gedaan. Gedurende de maand dat ze haar moeder hielp, concentreerde ze zich op zelfgenezing, zonder er over te piekeren of de knobbel er nog was of niet.
“Er zat een belemmering” zei ze, “en daar moest ik vanaf zien te komen, dat was alles”.

Een maand later kwam ze terug, en liet weer een mammografie maken. De chirurg hing de röntgenfoto’s op en begon zijn onderzoek. Hij bevoelde haar borst en bekeek de foto’s, keek verbaasd, en keek weer naar de foto’s.
“Foto’s liegen niet” zei hij, “u mankeert niets. Ik weet niet hoe u dit gedaan heeft gekregen, maar wat het ook is, ik raad u aan ermee door te gaan”.

Dit is nu tien jaar geleden. Diedre heeft nooit meer ergens last van gehad.
Ze doet nu genezend werk voor anderen.


Lees meer op www.kankervoorbij.com en www.denieuwedokters.com.

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

vrijdag, november 18, 2005

Spirituele rituelen

Het zingen van rituele chanten, visualisatie en gebed:
er bestaat zoiets als een mystieke kracht die voortvloeit uit het samenbundelen van spirituele energie, die het lichaam als het ware reinigt. In een half-hypnotische toestand wordt het onderbewustzijn beïnvloedbaar.
Geluidstrillingen kunnen door een gezwel worden gestuurd, en een gevoel van kalmte en puurheid trekt door de lichaamscellen en brengt ze tot rust. Ook de endorfine die dan vrij komt in de hersenen draagt daar zijn steentje aan bij.
Gespannen gedachten en bezorgde reacties verdwijnen.

Spirituele rituelen zijn van levensbevestigende aard. Ze schijnen een verbinding te kunnen maken met het onderbewuste en daardoor een positieve bevestiging te kunnen veroorzaken.
Zo kan een verbinding met het Universum gevoeld worden.
Door hard te zingen of te schreeuwen wordt de genezende energie eruit gegooid.
Onderdrukte energie en woede kunnen op deze manier met kracht uit de ziel worden verwijderd. Men vermoedt dat onderdrukte woede kwaadaardige en andere gezwellen kan veroorzaken.

De typische kankerpersoonlijkheid heeft moeite met woede of kan die niet uiten.
Deze mensen onderdrukken negatieve gevoelens uit angst dat anderen van hen vervreemd zullen raken en dat ze hun vriendschap zullen verliezen. Als deze woede en frustratie door het lichaam wordt vastgehouden, vreet dat energie.
Deze spanningen verdwijnen door ritueel gezang. Er ontstaat daardoor een vredig gevoel dat geest en ziel doordringt en een gevoel van welbehagen met zich meebrengt. Het vult het jachtige lichaam, kalmeert het en stelt het gerust.
Dan voelt een mens zich vredig, en vooral: thuis, bij zichzelf.
Lees meer over kanker op
www.kankervoorbij.com.

Belangrijk: raadpleeg bij klaachten altijd uw huisarts.

donderdag, november 17, 2005

Laetrile (Vitamine B 17)

De basis van het persoonlijke gezondheidsprogramma is een algehele ontslakking, ontstressing en opbouwen van het lichaam.
Wat eten betreft wordt het lichaam volgeladen met vitaminen, versgeperste groente- en vruchtensappen, ongepelde granen, groenten en fruit.
Een goede graansoort om te eten is gerst. Het werkt als een stofzuiger: het lichaam wordt erdoor bevrijd van een teveel aan cholesterol, stresshormonen en kankerverwekkende stoffen.
Gerst is een van de voedingsmiddelen die laetrile bevatten, een voedingsstof waarvan wordt beweerd dat hij kanker tegen gaat en gezwellen doet verdwijnen.

Laetrile is echter geen mysterieus alternatief medicijn, maar gewoon vitamine B 17, wat in twaalfhonderd verschillende soorten voedsel aanwezig is. Het bevat natuurlijke cyanide, een stof die door normale cellen wordt gebruikt om kankercellen te doden.

Parelgerst is een troostrijk voedingsmiddel, met veel vezels en weinig vetten.
Gort is lekker in de soep en ook als pudding. Ook dit zit vol met laetrile. Gort is waarschijnlijk de oudst bekende graansoort, en werd al 2.000 jaar geleden in China gekweekt. Het eten ervan geeft een voldaan gevoel.
Andere voedingsmiddelen die laetrile bevatten zijn kikkererwten, linzen, lima bonen, mung boontjes, cashews, alfalfa, gort, bruine rijst, gierst, abrikozenpitten, perzikpitten, en amandelen.
Uit pitten werden in het oude China middeltjes tegen gezwellen gemaakt.

Abrikozenpitten zijn ‘de chemotherapie van de natuur’ .
Een gewone dagelijkse portie voor volwassenen bedraagt 5 à 15 pitten verdeeld over de dag (als preventie).
Laat u informeren als u abrikozenpitten wilt gebruiken als kankerbestrijding. De pitten (kernen) moeten gekauwd worden en zo lang mogelijk in de mond gehouden worden, waardoor ze goed door het lichaam kunnen worden opgenomen.
Ook chemotherapie of bestraling kan samen gaan met het eten van abrikozenpitten. Ze verlagen de bloeddruk, versterken de slagaders en het hart.

Wel moet men alert zijn op de signalen van het lichaam.
Drie signalen van vergiftiging door het eten van te veel pitten zijn duizeligheid, vaag zien en misselijkheid. Uiteraard dient er dan onmiddellijk geminderd te worden. Als de signalen aanhouden, dient een arts geraadpleegd te worden.

Het innemen van laetrile is geen garantie voor het genezen van kanker. Uiteraard is het hele voedingspatroon van invloed.
En het voedingspatroon is slechts één van de aspecten van het persoonlijk gezondheidsprogramma .

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kankervoorbij.com.

Raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

vrijdag, november 11, 2005

Persoonlijk gezondheidsprogramma

Eigenlijk zou iedereen die de diagnose kanker krijgt, een persoonlijk gezondheidsprogramma moeten samenstellen.
Ieder mens moet zelf de beslissing nemen welke behandeling hij of zij wil volgen: reguliere kankerbestrijding, natuurlijke behandeling, of een combinatie van beide.
De grootste kans van slagen lijkt het opstellen van een gezondheidsprogramma dat alle terreinen van het leven bestrijkt te hebben.

Misschien is het wel zo dat kanker nauw samenhangt met de persoonlijkheid van de patiënt. Iemands instelling en houding is tevens belangrijk in het doorstaan van de ziekte.
Wilskracht en vindingrijkheid zijn misschien wel de belangrijkste elementen die een mens met kanker moet aanspreken om vorm te geven aan een persoonlijk genezingsproces.
Maar actief vechten voor je leven is een stuk beter dan de beslissing over de behandeling over te laten aan een of andere arts.
Vertrouwen in het eigen strijdplan en het immuunsysteem en de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen zijn de eerste stapen op weg naar herstel, en ongetwijfeld de belangrijkste.
De eigen rol is het lichaam aan te sporen en te steunen bij zijn pogingen weer gezond te worden. Men moet sterk staan tegenover de ziekte, tegenstand bieden en overwinnen in plaats van er aan toe te geven.

Een gezondheidsprogramma dat alle facetten van het leven omvat zou er als volgt uit kunnen zien:

- Visualisering en/of gebed twee maal daags
- Een vrijwel vegetarisch dieet, met extreem weinig vetten, weinig vis, geen melkproducten, geen eieren
- Net niet genoeg eten. Een maand lang weinig calorieën, maar wel voldoende voedingsstoffen
- Vers geperst wortelsap van 8 wortelen en vers geperst sinaasappelsap van 4 sinaasappels per dag
- Vijf of zes keer per week een uur lang flink bewegen
- Regelmatig een saunabad
- Bij borstkanker met een doorgesneden halve citroen elke dag de tumor twee maal inwrijven om plaatselijk vitamine C aan te brengen. Dit kan worden afgewisseld met lijnzaadolie
- Acht uur per nacht slapen en indien wenselijk overdag een dutje
- Afhankelijk van de eigen beslissing medicatie
- Geen cafeïne en geen alcohol
- Groepstherapie
- Anderen bewust helpen en aanmoedigen
- Anderen en jezelf liefdevol tegemoet treden
- Zoveel mogelijk lachen
- Zorgen voor een gevoel van welbehagen, onder welke omstandigheden je je ook bevindt
- Het besluit nemen je lichaam niet te laten lijden onder de spanningen waaronder je leeft
- Extra vitaminen A, B, C, E, calcium en zink
- Anderen om hulp en steun vragen als je daar behoefte aan hebt, en het niet alleen willen doen
- Erop vertrouwen dat je persoonlijk strijdplan werkt voor je
- De vaste wil om te overleven, en je ervaringen te delen met anderen

De wilskracht is de basis om een inspannend programma te volgen en de discipline op te brengen om het vol te houden.

Voor meer informatie kunt u lezen op www.kankervoorbij.com

donderdag, november 10, 2005

De lever en Mariadistel

Naast een goede voeding zou men ook kunnen overwegen twee maal per jaar een kuur met kruidencapsules te nemen om de lever te reinigen en beschadigde levercellen te herstellen.

Het medicinale gebruik van kruiden is al zo oud als de mensheid zelf. Tot de 18e eeuw vormde kruidengeneeskunde de gebruikelijke medische behandelwijze in het westen.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat kruidengeneeskunde nu over de hele wereld drie tot vier maal vaker wordt beoefend dan de reguliere geneeskunde.
Ook reguliere artsen schrijven veel medicijnen voor, waarvan de basis plantaardig is.

Bij een gevoelige lever kan Mariadistel wellicht een goede dienst bewijzen.
Mariadistel is een plant met purperen bloemetjes en stekelige bladen en hij groeide oorspronkelijk alleen in Zuid-Europa. Via braakliggende terreinen en bermen wist hij echter ook Noord-Europa te bereiken. De plant dankt zijn naam aan de witte vlekken langs de bladnerven. Volgens de overlevering zouden dit sporen zijn van de melkdruppels, afkomstig uit de boezem van Maria toen zij met Jezus op de vlucht moest voor Herodus
De plant werd in de oudheid reeds gebruikt als voedsel voor mens en dier. De zaden van de Mariadistel zijn rijk aan silymarine, een stof die gunstig werkt bij leverkwalen. Ook de belasting van de lever door alcoholisme kan hierdoor verminderen.

Veel kruidencapsules kunnen bij een reformzaak worden gekocht en er zijn meerdere goede merken op de markt.
Bij het ene merk wordt ruw materiaal van de plant gebruikt, terwijl bij een ander merk 100 % werkbare stof is verwerkt. Uiteraard is de laatste versie duurder in aanschaf. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de inhoud van de portemonnee kan een keus worden gemaakt.

Aangezien de lever een ingewikkeld orgaan is, zijn er ook verschillende stoornissen mogelijk.
De lever is de grootste klier in het lichaam en heeft meer dan 500 functies. In de lever wordt gal gemaakt, die nodig is voor de vetvertering. Ook helpt de lever het bloedsuikergehalte op peil te houden, slaat de lever vetten op en produceert hij cholesterol. Een van de belangrijkste taken van de lever is het afvoeren van geneesmiddelen, giften en oude rode bloedcellen uit het bloed.
Juist omdat de lever zo’n belangrijke functie heeft, is het belangrijk dat als u meent een leverziekte te hebben, u eerst uw arts raadpleegt, voordat u aan een alternatieve behandeling begint.
Kijkt u ook eens op
www.kankervoorbij.com