Kankervoorbij

dinsdag, oktober 25, 2005

Hoe worden wij ziek?


Ziekte is niet iets dat zomaar over een mens wordt uitgestrooid, waarbij de een het geluk heeft niet ziek te worden en de ander het ongeluk heeft er wel mee opgezadeld te worden.
In die zin zou de algemene instelling over ziekzijn moeten worden herzien.
Wat wij ziekte noemen en pijn, zijn symptomen van innerlijke disharmonie. Het zijn tekenen van het feit dat iets niet wordt ingezien omtrent het eigen welzijn.
De mens luistert echter slecht naar zijn lichaam, waardoor het lichaam gedwongen wordt steeds luider wordende signalen uit te zenden, zodat de mens eindelijk gaat luisteren.

Ziekten zijn een gevolg van wat er in de mens gebeurt. Om een kwaal te genezen zal een psychische verandering moeten plaatsvinden. Ons lichaam bevat een grote wijsheid en is in staat zichzelf op autonome wijze te genezen. Neem de oorzaak weg en het symptoom verdwijnt.
Een mens die in zijn eigen krachten gelooft, leeft in vreugde vanuit zichzelf en ervaart de volheid van het leven. De mens die geen geloof heeft in zichzelf, of negatieve overtuigingen over zichzelf heeft, leeft vanuit een gevoel van gemis. Door dan optredende, bewuste of onbewuste, gedachten zullen blokkades ontstaan. Deze blokkades zullen uiteindelijk, als ze niet worden onderkend en opgeruimd, uiteindelijk in ziektes ontaarden.
Het zijn je onbewuste en bewuste verlangens, denkpatronen en emoties die je lichaamscellen en je organen vatbaar maken voor bepaalde besmettingen. Elke cel van het lichaam wordt namelijk voortdurend beïnvloed door emoties, gedachten en overtuigingen.
Vertrouwen we op onszelf en het leven, dan kunnen genezende krachten vrijuit stromen. Immuniteit betekent vertrouwen in onze eigen bron die voortdurende groei en gezondheid waarborgt. Immuniteit ligt in jezelf: een ziekte verdwijnt, het lichaam herstelt zich van nature, wanneer de psychische oorzaak wordt weggenomen.
Ziekte is dus een signaal van het lichaam dat er iets veranderd moet worden in het leven om in groter geluk en harmonie te kunnen leven. Dat is de grote wens van ons diepste Zelf.

Als we de oorzaken van ziekte en ellende niet meer bij de ander zoeken, en ieder mens voor zich harmonie creëert in zijn eigen bestaan, dan zal dat een positieve invloed voor de hele mensheid hebben. De verantwoordelijkheid voor onze gezondheid ligt bij onszelf.
Door naar ons lichaam te luisteren en in onszelf naar een psychische verklaring te zoeken, zullen we die gebeurtenissen aantrekken die ons zullen helpen de ziekte te begrijpen en op te lossen. Het lichaam zal dan genezen door herstellende krachten van binnenuit.

Elke ziekte of kwaal heeft zijn eigen psychologische oorzaak.
Als men dat kan begrijpen, dan beschikt men ook over een fantastisch hulpmiddel om zelf te achterhalen wat er niet goed gaat in het leven, zodat hier iets aan kan worden gedaan.
Ook de kleine kwaaltjes als een verkoudheid, hoofdpijn, lichte huiduitslag e.d. moeten niet veronachtzaamd worden, wat dat zijn de eerste zwakke signalen van het lichaam dat er iets uit balans is.
Als men geneest van een ziekte zonder aandacht te schenken aan de psychologische redenen waarom de ziekte optrad, zal er na niet al te lange tijd een sterker signaal komen.

We zijn ons veel te weinig bewust van de kracht van negatieve gedachten en emoties en hoe deze krachten steeds sterker doorwerken. Als we deze krachten kunnen omdraaien , zullen we niet alleen groeien naar gezondheid en genezing, maar zal er ook een andere maatschappij ontstaan, waar uiteindelijk geen lijden, pijn of honger meer zal zijn.

Elk individueel groeiproces is immers een bijdrage aan de opbouw van de natuur op de aarde. Zo zal zelfbevrijding uiteindelijk lijden tot bevrijding van de mensheid.
De sleutel naar gezondheid vindt ieder mens in zichzelf door zijn eigen leermeester te zijn.

We hebben niets anders nodig dan het vertrouwen in onszelf en het openstaan naar de oorzaken van onze ziekte.

Kijk ook op:

www.kankervoorbij.com

www.denieuwedokters.com

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.