Kankervoorbij

zondag, oktober 30, 2005

De wijsheid van Hippocrates

Alle dokters leggen aan het begin van hun loopbaan de Eed van Hippocrates af.
Hierin beloven ze onder andere dat ze geen schade aan zullen richten.

Hippocrates wordt de vader van de moderne geneeskunde genoemd. Hij was een priester die werkte vanuit de tempel van Asklepios in Kos.
De tempel lag vlak bij geneeskrachtige bronnen met geneeskrachtig water, dat deel uitmaakte van het genezingsproces.
De behandeling van de zieken bestond verder uit rust, tijdelijk vasten, oefeningen, massage en ‘tempelslaap’, waarbij door de priester dromen werden geïnterpreteerd. Als de patiënt geen droom had, dan vertelde de priester er een om te interpreteren.
Lichaam en geest werden als een geheel beschouwd. En als de geest bijdroeg tot de ziekte, dan kon hij dus ook tot genezing bijdragen.
Al voordat het begrip een naam had gekregen, werden psychologische factoren geacht een rol te spelen bij ziekte.

Hippocrates had ook kankerpatiënten. Men vermoedt zelfs dat hij de naam carcinoom bedacht heeft. Hoewel hij niet in staat was de kwaal te genezen, ontdekte hij wel dat patiënten langer leefden als ze met rust gelaten werden of milde behandelingen met kompressen kregen .
Hij verbood operaties aan gezwellen, aangezien die schade aan de patiënt aanrichtten.
‘Richt allereerst geen schade aan’ was zijn belangrijkste gebod.

Ook priesteressen die in de tempel hielpen bij de genezing waren beschikbaar voor het genezingsproces van de zieke.
Er werd gehandeld vanuit de gedachte dat het lichaam zichzelf heelt door de beschikbare helende krachten, en daarin kon worden bijgestaan door kruiden, bepaalde voedingsmiddelen, massage, rust, vasten, bronwater, oefening en gebed.

Op die manier werd wijsheid, koesterende zorg , kruiden en goede raad en daad beschikbaar gesteld aan kwetsbare, zieke mensen.


Zie ook www.kankervoorbij.com