Kankervoorbij

vrijdag, oktober 28, 2005

Wie is de baas?

Het komt voor dat patiënten artsen en specialisten met een bijna godsdienstige eerbied bejegenen en alle adviezen, pillen en instrumenten die ze voorschrijven zonder tegenstribbelen accepteren.
Als iemand het niet met hen eens is, kunnen sommige artsen je aankijken alsof je van een andere planeet komt. Toch is het belangrijk een dokter als bondgenoot te zien en niet als een medische autoriteit.

Artsen hebben, daar gaan we van uit, veel scholing, kennis, wijsheid, ervaring en kundigheid. Maar het is wel uw lichaam dat hij behandelt en u heeft er het laatste woord over.
In onze samenleving hebben de heren medici een behoorlijke macht in handen. In de indrukwekkende spreekkamers van artsen zijn we maar al te vaak bereid een passieve houding aan te nemen. Heel vaak besluiten we ook maar om onze dokters te vertrouwen.
Zo krijgen artsen een volmacht om van alles voor te schrijven . Patiënten stellen zich bloot aan elke diagnostische procedure, slikken elk geneesmiddel en stemmen in met wat voor soort operatie dan ook in het geloof dat dit hun gezondheid ten goede zal komen.

Als we echter de spreekkamer binnengaan met de bedoeling kritische vragen te stellen, en bereid zijn zelf onderzoek te doen naar onze specifieke problemen, de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid op ons nemen en de medische macht het hoofd bieden, dan kunnen we een bondgenootschap met doktoren sluiten zoals dat in wezen behoort te zijn. Dan is er sprake van een optimale relatie ten gunste van onze gezondheid.

Er moet soms hard gewerkt worden om de relatie met de arts te veranderen. Er is veel kracht en moed voor nodig om tegen vertegenwoordigers van de medische wetenschap in te gaan. Soms is het zelfs nodig vraagtekens te zetten bij hun autoriteit.
Toch is dit een taak die patiënten op zich moeten nemen. Je voelt je immers maar al te snel geïntimideerd en machteloos in de spreekkamer van een dokter . Het is dan ook verleidelijk om je passief op te stellen en maar te doen wat je gezegd wordt.
Maar we moeten soms een hoge prijs betalen voor het feit dat we geen vragen stellen.
Als we blindelings een medische gezagsdrager volgen, kan er gemakkelijk misbruik van ons gemaakt worden.
Ook komt het regelmatig voor dat een verkeerde diagnose gesteld wordt, en iemand dus voor de verkeerde aandoening wordt behandeld.
Daarom is het van het grootste belang dat men alles te weten komt over een geneesmiddel wat een dokter voorschrijft, en om goed na te gaan wat de bijwerkingen zijn.

Men kan dan ook nog een stap verder gaan en zien of het middel werkelijk noodzakelijk is, en of er misschien natuurlijke voedingsmiddelen of kruiden bestaan die even goed of misschien wel beter werken.

Het is belangrijk dat patienten zelf het heft in handen nemen. Het zijn uiteindelijk onze lichamen waar het over gaat. We huren de dokter alleen maar in om ons advies te geven. Wij zijn de baas.


Zie verder ook:www.kankervoorbij.com