Kankervoorbij

zondag, oktober 30, 2005

De wijsheid van Hippocrates

Alle dokters leggen aan het begin van hun loopbaan de Eed van Hippocrates af.
Hierin beloven ze onder andere dat ze geen schade aan zullen richten.

Hippocrates wordt de vader van de moderne geneeskunde genoemd. Hij was een priester die werkte vanuit de tempel van Asklepios in Kos.
De tempel lag vlak bij geneeskrachtige bronnen met geneeskrachtig water, dat deel uitmaakte van het genezingsproces.
De behandeling van de zieken bestond verder uit rust, tijdelijk vasten, oefeningen, massage en ‘tempelslaap’, waarbij door de priester dromen werden geïnterpreteerd. Als de patiënt geen droom had, dan vertelde de priester er een om te interpreteren.
Lichaam en geest werden als een geheel beschouwd. En als de geest bijdroeg tot de ziekte, dan kon hij dus ook tot genezing bijdragen.
Al voordat het begrip een naam had gekregen, werden psychologische factoren geacht een rol te spelen bij ziekte.

Hippocrates had ook kankerpatiënten. Men vermoedt zelfs dat hij de naam carcinoom bedacht heeft. Hoewel hij niet in staat was de kwaal te genezen, ontdekte hij wel dat patiënten langer leefden als ze met rust gelaten werden of milde behandelingen met kompressen kregen .
Hij verbood operaties aan gezwellen, aangezien die schade aan de patiënt aanrichtten.
‘Richt allereerst geen schade aan’ was zijn belangrijkste gebod.

Ook priesteressen die in de tempel hielpen bij de genezing waren beschikbaar voor het genezingsproces van de zieke.
Er werd gehandeld vanuit de gedachte dat het lichaam zichzelf heelt door de beschikbare helende krachten, en daarin kon worden bijgestaan door kruiden, bepaalde voedingsmiddelen, massage, rust, vasten, bronwater, oefening en gebed.

Op die manier werd wijsheid, koesterende zorg , kruiden en goede raad en daad beschikbaar gesteld aan kwetsbare, zieke mensen.


Zie ook www.kankervoorbij.com

zaterdag, oktober 29, 2005

(Bij)werking van oestrogeen

Vrouwen die de diagnose borstkanker hebben gekregen, krijgen vaak het advies om te stoppen met de pil. Ook wordt hen door de doktoren afgeraden om in verband met overgangsklachten hormoonpreparaten in te nemen.

Er is in de biomedische bibliotheken veel literatuur te vinden die aangeeft dat oestrogeen bij zou kunnen dragen aan het krijgen van borstkanker.

- Bij vrouwen van wie de eierstokken - die oestrogeen produceren- voor de leeftijd van 35 jaar verwijderd zijn, komt praktisch geen borstkanker voor.
- Qua samenstelling lijkt oestrogeen op een kankerverwekkende stof
- Zware vrouwen beschikken over hogere hoeveelheden oestrogeen en hebben vaker borstkanker
- Volgens Engelse studies krijgen jonge vrouwen die de pil (waar oestrogeen in zit) gebruikt hebben , vier keer zo vaak borstkanker
- Hormoontherapie kan tot vijfduizend nieuwe sterfgevallen per jaar tengevolge hebben, waardoor het risico op sterfte aan borstkanker met minsten 30 % verhoogd wordt
- Sommige borsttumoren zijn voor hun groei afhankelijk van oestrogeen. Toch gaan artsen door met oestrogenen voor te schrijven met als excuus dat het om lage doseringen gaat.
- Minsten tien miljoen vrouwen ter wereld nemen hormoontabletten tegen overgangsklachten, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze hun risico op borstkanker vergroten.

Het is belangrijk dat vrouwen over deze informatie beschikken en dat we onze dokters erop aanspreken als deze boodschap nog niet tot hem of haar is doorgedrongen.

Meer informatie op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: Ga bij klachten altijd naar uw huisarts
vrijdag, oktober 28, 2005

Wie is de baas?

Het komt voor dat patiënten artsen en specialisten met een bijna godsdienstige eerbied bejegenen en alle adviezen, pillen en instrumenten die ze voorschrijven zonder tegenstribbelen accepteren.
Als iemand het niet met hen eens is, kunnen sommige artsen je aankijken alsof je van een andere planeet komt. Toch is het belangrijk een dokter als bondgenoot te zien en niet als een medische autoriteit.

Artsen hebben, daar gaan we van uit, veel scholing, kennis, wijsheid, ervaring en kundigheid. Maar het is wel uw lichaam dat hij behandelt en u heeft er het laatste woord over.
In onze samenleving hebben de heren medici een behoorlijke macht in handen. In de indrukwekkende spreekkamers van artsen zijn we maar al te vaak bereid een passieve houding aan te nemen. Heel vaak besluiten we ook maar om onze dokters te vertrouwen.
Zo krijgen artsen een volmacht om van alles voor te schrijven . Patiënten stellen zich bloot aan elke diagnostische procedure, slikken elk geneesmiddel en stemmen in met wat voor soort operatie dan ook in het geloof dat dit hun gezondheid ten goede zal komen.

Als we echter de spreekkamer binnengaan met de bedoeling kritische vragen te stellen, en bereid zijn zelf onderzoek te doen naar onze specifieke problemen, de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid op ons nemen en de medische macht het hoofd bieden, dan kunnen we een bondgenootschap met doktoren sluiten zoals dat in wezen behoort te zijn. Dan is er sprake van een optimale relatie ten gunste van onze gezondheid.

Er moet soms hard gewerkt worden om de relatie met de arts te veranderen. Er is veel kracht en moed voor nodig om tegen vertegenwoordigers van de medische wetenschap in te gaan. Soms is het zelfs nodig vraagtekens te zetten bij hun autoriteit.
Toch is dit een taak die patiënten op zich moeten nemen. Je voelt je immers maar al te snel geïntimideerd en machteloos in de spreekkamer van een dokter . Het is dan ook verleidelijk om je passief op te stellen en maar te doen wat je gezegd wordt.
Maar we moeten soms een hoge prijs betalen voor het feit dat we geen vragen stellen.
Als we blindelings een medische gezagsdrager volgen, kan er gemakkelijk misbruik van ons gemaakt worden.
Ook komt het regelmatig voor dat een verkeerde diagnose gesteld wordt, en iemand dus voor de verkeerde aandoening wordt behandeld.
Daarom is het van het grootste belang dat men alles te weten komt over een geneesmiddel wat een dokter voorschrijft, en om goed na te gaan wat de bijwerkingen zijn.

Men kan dan ook nog een stap verder gaan en zien of het middel werkelijk noodzakelijk is, en of er misschien natuurlijke voedingsmiddelen of kruiden bestaan die even goed of misschien wel beter werken.

Het is belangrijk dat patienten zelf het heft in handen nemen. Het zijn uiteindelijk onze lichamen waar het over gaat. We huren de dokter alleen maar in om ons advies te geven. Wij zijn de baas.


Zie verder ook:www.kankervoorbij.com


donderdag, oktober 27, 2005

Woede doet tumor slinken

Sommige kankerpatiënten hebben onverklaarbaar geluk. Spontaan worden bij hen de tumoren kleiner, of verdwijnen zelfs helemaal. Niemand weet precies hoe dat komt.
Een Nederlandse arts is aan de Erasmus Universiteit afgestudeerd op het onderwerp Spontane regressie van kanker.
Het is een onderzoek naar de psychologische veranderingen die vooraf gingen aan het verminderen of verdwijnen van kanker.

Uit het onderzoek blijkt dat bij kankerpatiënten met spontane regressie een ongekende reactie kan worden opgeroepen door een negatieve gebeurtenis in hun leven. Er werd bij hen een grens overschreden.
Met de dood voor ogen veranderde soms de impact van oude conflicten.
Zo was er een vrouw die al jaren een zeer moeizame relatie had met haar broer, waarover ze zich schuldig voelt. Als ze hem laat weten dat ze kanker heeft, en dat ze hem wil zien, weigert hij te komen en stelt zelfs voorwaarden voor zijn komst naar de begrafenis. Bij de vrouw, die zich jarenlang machteloos heeft gevoeld, gebeurt er dan iets. Ze legt de schuld neer bij haar broer, waarna ze begint op te knappen.
Ook het beëindigen van een onbevredigende levensvervulling kan verbetering uitlokken. In zo’n situatie komen patiënten toe aan wat voor hen wezenlijk is.

Hoewel de aard van de veranderingen van persoon tot persoon verschilt, hebben ze hetzelfde effect. Er ontstaat een hevige vorm van autonomie: ‘Ik wil het hebben zoals ik het hebben wil.” Dat suggereert een echt bewust keuze. De belangrijkste veranderingen in het bewustzijn hierbij spelen zich waarschijnlijk af op een onbewust niveau.

De Nederlandse arts die het onderzoek verrichtte deed dit bij een instituut voor bio-psychosociale geneeskunde. Hij zag in zijn contact met patiënten hoe meegaandheid plaats maakte voor een eigen keuze, niet opgedrongen door anderen. Zo werden weinig belovende chemokuren geweigerd en in plaats daarvan gekozen voor een Moermandieet. Maar ook werd het leven soms drastisch omgegooid om het laatste stuk volgens eigen inzicht te kunnen leven.

De tumorregressie trad echter pas op, nadat de psychologische veranderingen ook echt hadden geleid tot andere wezenlijke activiteiten en belevingen. De psychologische veranderingen moesten dus eerst hebben geleid tot een bepaalde uitkomst.
Sommige patiënten zeiden zelf dat er bij hen sprake was van rust, of het wegebben van boosheid en schuldgevoelens. Ze voelden zich tevreden, voldaan of trots.
Soms verdween de tumor zo snel dat je van een wonder kunt spreken.

Nu spontane regressie beter is onderzocht, is een volgende stap om te onderzoeken of in therapievorm een zelfde regressie kan worden bereikt door een bepaalde situatie op te roepen.

Voor meer informatie:www.kankervoorbij.com
woensdag, oktober 26, 2005

Psychologische oorzaken van kankerZoals we gister zagen heeft iedere ziekte een psychologische oorzaak.
Ik heb zelf ooit een tumor in mijn lijf gehad, en spreek dus vanuit mijn eigen ervaring .
Kanker gaf mij het gevoel dat ik mezelf, mijn eigen natuur, op een intense manier geweld had aangedaan.
Dat was nog niet zo gek gedacht, want toen ik me in de psychologische achtergrond van kanker verdiepte, leerde ik het volgende:

De diepste oorzaak van kanker is gelegen in het feit dat een mens zichzelf overgeeft aan iets dat groter en belangrijker is dan het eigen Zelf.
Het gaat hier om miskenning van de eigen zelfbewuste, creatieve vermogens.
Er wordt niet echt geleefd, men laat zich leiden door anderen, door gevoelens, een functie, door een groep. Zo verliest men zichzelf en is men te weinig aanwezig in het Zelf.

Hoe sterker men iets buiten zichzelf op de eerste plaats stelt (men plaatst zichzelf op de achtergrond ten voordele van iets of iemand anders), des te sterker staat een mens zelf in de duisternis.
Afwijkende cellen nemen bij een dergelijke gesteldheid gemakkelijker de plaats in van oorspronkelijke, gezonde cellen. Bijkomende oorzaken die hierin ook een rol spelen zijn angsten.
Men durft, bewust of onbewust, niet de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het leven, er wordt als het ware gevlucht voor het leven. Het Zelfbewuste Ik wordt ontkend, en emoties en passiviteit hebben de overhand.

Vooral verdrietige ervaringen, ook uit de kindertijd, worden vastgehouden. Men laat zich domineren door deze onbewuste, opgekropte wereld. Er is pijn, woede, wrok, teleurstelling, maar in plaats van deze emoties te observeren, te laten stromen en te verwerken, worden ze opgekropt.

In het genezingsproces van kanker is het, naast de medische behandeling die wordt gevolgd, van wezenlijk belang om emoties te laten vloeien en uit te spreken. Laat de bol ellende open komen en geef zo de emoties een uitlaatklep.
In onze Westerse samenleving wordt ons geleerd binnen een bepaald harnas te blijven, maar in wezen verstikt men zichzelf dan in een onnatuurlijk keurslijf.

De remedie is om niet langer oude koeien uit de sloot te halen en zich niet vast te klampen aan iets of iemand buiten zichzelf.
Wordt de meester van je leven, van je lichaam. Als men ervan overtuigd is dat een mens over zelfhelende krachten beschikt, dan zal het lichaam op deze impulsen reageren en herstellende krachten aanspreken.
Durf te leven in het hier en het nu, in plaats van in het verleden, en wees niet langer bang voor emoties. Neem afstand van hinderende emoties, en doe wat je graag doet.
Kom dichterbij jezelf, verwacht niets van anderen, maar geef vreugde en liefde aan jezelf.Op die manier haal je mensen en omstandigheden naar je toe die vreugde en geluk in je leven brengen.
Genezende energieën roep je op door geloof in jezelf.
Hoe meer een mens zich hiervan bewust wordt, des te meer zal een mens zelf beschikken over zijn leven en gezondheid!

Meer informatie opwww.kankervoorbij.com
Voor antwoord op uw levenvragen kunt u een bijzondere (mid)week(end) bijwonen.
Zie hiervoor www.tijd-om.nl/gezond-te-leven/


Belangrijk: raadpleeg blij klachten altijd uw huisarts.

dinsdag, oktober 25, 2005

Hoe worden wij ziek?


Ziekte is niet iets dat zomaar over een mens wordt uitgestrooid, waarbij de een het geluk heeft niet ziek te worden en de ander het ongeluk heeft er wel mee opgezadeld te worden.
In die zin zou de algemene instelling over ziekzijn moeten worden herzien.
Wat wij ziekte noemen en pijn, zijn symptomen van innerlijke disharmonie. Het zijn tekenen van het feit dat iets niet wordt ingezien omtrent het eigen welzijn.
De mens luistert echter slecht naar zijn lichaam, waardoor het lichaam gedwongen wordt steeds luider wordende signalen uit te zenden, zodat de mens eindelijk gaat luisteren.

Ziekten zijn een gevolg van wat er in de mens gebeurt. Om een kwaal te genezen zal een psychische verandering moeten plaatsvinden. Ons lichaam bevat een grote wijsheid en is in staat zichzelf op autonome wijze te genezen. Neem de oorzaak weg en het symptoom verdwijnt.
Een mens die in zijn eigen krachten gelooft, leeft in vreugde vanuit zichzelf en ervaart de volheid van het leven. De mens die geen geloof heeft in zichzelf, of negatieve overtuigingen over zichzelf heeft, leeft vanuit een gevoel van gemis. Door dan optredende, bewuste of onbewuste, gedachten zullen blokkades ontstaan. Deze blokkades zullen uiteindelijk, als ze niet worden onderkend en opgeruimd, uiteindelijk in ziektes ontaarden.
Het zijn je onbewuste en bewuste verlangens, denkpatronen en emoties die je lichaamscellen en je organen vatbaar maken voor bepaalde besmettingen. Elke cel van het lichaam wordt namelijk voortdurend beïnvloed door emoties, gedachten en overtuigingen.
Vertrouwen we op onszelf en het leven, dan kunnen genezende krachten vrijuit stromen. Immuniteit betekent vertrouwen in onze eigen bron die voortdurende groei en gezondheid waarborgt. Immuniteit ligt in jezelf: een ziekte verdwijnt, het lichaam herstelt zich van nature, wanneer de psychische oorzaak wordt weggenomen.
Ziekte is dus een signaal van het lichaam dat er iets veranderd moet worden in het leven om in groter geluk en harmonie te kunnen leven. Dat is de grote wens van ons diepste Zelf.

Als we de oorzaken van ziekte en ellende niet meer bij de ander zoeken, en ieder mens voor zich harmonie creëert in zijn eigen bestaan, dan zal dat een positieve invloed voor de hele mensheid hebben. De verantwoordelijkheid voor onze gezondheid ligt bij onszelf.
Door naar ons lichaam te luisteren en in onszelf naar een psychische verklaring te zoeken, zullen we die gebeurtenissen aantrekken die ons zullen helpen de ziekte te begrijpen en op te lossen. Het lichaam zal dan genezen door herstellende krachten van binnenuit.

Elke ziekte of kwaal heeft zijn eigen psychologische oorzaak.
Als men dat kan begrijpen, dan beschikt men ook over een fantastisch hulpmiddel om zelf te achterhalen wat er niet goed gaat in het leven, zodat hier iets aan kan worden gedaan.
Ook de kleine kwaaltjes als een verkoudheid, hoofdpijn, lichte huiduitslag e.d. moeten niet veronachtzaamd worden, wat dat zijn de eerste zwakke signalen van het lichaam dat er iets uit balans is.
Als men geneest van een ziekte zonder aandacht te schenken aan de psychologische redenen waarom de ziekte optrad, zal er na niet al te lange tijd een sterker signaal komen.

We zijn ons veel te weinig bewust van de kracht van negatieve gedachten en emoties en hoe deze krachten steeds sterker doorwerken. Als we deze krachten kunnen omdraaien , zullen we niet alleen groeien naar gezondheid en genezing, maar zal er ook een andere maatschappij ontstaan, waar uiteindelijk geen lijden, pijn of honger meer zal zijn.

Elk individueel groeiproces is immers een bijdrage aan de opbouw van de natuur op de aarde. Zo zal zelfbevrijding uiteindelijk lijden tot bevrijding van de mensheid.
De sleutel naar gezondheid vindt ieder mens in zichzelf door zijn eigen leermeester te zijn.

We hebben niets anders nodig dan het vertrouwen in onszelf en het openstaan naar de oorzaken van onze ziekte.

Kijk ook op:

www.kankervoorbij.com

www.denieuwedokters.com

Belangrijk: raadpleeg bij klachten altijd uw huisarts.

vrijdag, oktober 21, 2005

Moed, matigheid en disciplineKennis is macht.
In plaats van kanker te zien als een ernstige ziekte die zomaar toe kan slaan, kunnen we leren dat er duidelijke oorzaken voor zijn. We kunnen in ons dagelijks leven maatregelen nemen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren om kanker te voorkomen.
Daar kunnen we elke dag van ons leven aan werken.

Welke factoren kunnen bijdragen tot gezonde cellen en een goed functionerend immuunsysteem ?

In willekeurige volgorde:

- maaltijden met weinig dierlijke vetten
- het bereiken en behouden van een voor ons verantwoord en ideaal gewicht
- een positieve houding, gelukkig zijn, van ons werk houden
- voor vrouwen: kinderen krijgen voor je dertigste en hen zelf voeden
- een godsdienst of geestelijke overtuiging
- eens per maand een dag vasten of heel weinig eten
- leren hoe we met stress om moeten gaan
- een goed huwelijk
- het uiten van onze gevoelens (met name woede of wrok niet opkroppen)
- groepstherapie als we er zelf niet uitkomen
- zorgen dat we niet te vaak worden blootgesteld aan chemische stoffen, vervuilde lucht en radioactieve straling
- regelmatig intensieve lichaamsbeweging, liefst een uur per dag, 5 of 6 keer per week
- voor vrouwen: regelmatig zelf borsten onderzoeken en medische hulp zoeken als er een verdacht knobbeltje wordt gevonden
- leren hoe we zelf ons lichaam kunnen genezen

Als we naar bovenstaande onderwerpen kijken, kunnen we zien dat we door bepaalde eigenschappen zelf een grote bijdrage kunnen leveren om te helpen voorkomen dat we kanker krijgen:

De moed om te kiezen voor eigen geluk
De matigheid om sober en eenvoudig te leven
En de discipline om dit een leven lang vol te houden

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

Meer informatie op: www.kankervoorbij.comdonderdag, oktober 20, 2005

Psychische aspecten van kanker

Ongebruikelijk veel stress:
Sommige mensen zijn minder in staat om te gaan met de spanningen die het dagelijks leven met zich mee brengt. Er zijn mensen die vol zitten met zorgen, angsten en emotionele conflicten.
Het immuunsysteem functioneert minder goed als het lichaam gedurende langere tijd blootgesteld wordt aan chronische stress. Ongecontroleerde groei van gemuteerde cellen krijgt dan een kans.

Een emotioneel verlies:
Boven aan de lijst met stressfactoren staat het overlijden van de huwelijkspartner. Iemand kan van nature opgewekt en gezond zijn, maar door het verlies van de echtgeno(o)t(e) kan men volkomen veranderen en ontmoedigd en verward raken. Mensen kunnen dan in korte tijd wegkwijnen, kanker ontwikkelen of hartproblemen krijgen.

Gevoelens van hulpeloosheid of wanhoop over een langere periode:
Als iemand de hoop op een zinvol bestaan verliest en geen enthousiasme meer voor het leven kan opbrengen, ontstaat een depressie.
Bij depressiviteit begint het immuunsysteem als het ware te krimpen, en werkt het niet meer.
Ook dan krijgt kanker dus een kans.

Een ongelukkige jeugd, later leidend tot problemen in het leven:
Volgens onderzoek slaat kanker vaak toe bij mensen die zich in hun jeugd door een of beide ouders niet geaccepteerd voelden.
Als er in het heden iets gebeurt, waardoor iemand wordt teruggeworpen in de oude situatie waarin hij zich afgewezen voelde, lukt het soms niet meer om overeind te krabbelen.
Het resultaat is dan dat het immuunsysteem ons niet meer beschermt tegen de vreemde cellen die de groei van tumoren veroorzaken.

Voor meer informatie: www.kankervoorbij.com

Gratis rapport Basisverzekering.http://www.tijd-om.nl/

Walk and Wonder wants to attend people to make international contacts, take care of their health and enjoy nature and other cultures. Walk & Wonder offers hiking vacations in Europe http://walkandwonder.blogspot.com/

Antwoord op uw belangrijkste levensvragen in een ontspannen weekend of midweek Ontmoet anderen en deel elkaars levensloop tijdens ontspannen wandelingen, maaltijden of zomaar in een tweegesprek bij de koffie of de thee.
http://www.tijd-om.nl/gezond-te-leven/


DE MKB IN DE REGERING NA DE VERKIEZINGEN VAN 2007?
http://globalinternetmarketing.blogspot.com/

Wonder Marketing Online:Verslag van hoe leer ik Internet ondernemer te worden
http://tijd-om.blogspot.com/

dinsdag, oktober 18, 2005

Borstprotheses van siliconen

Vandaag mailde een vriend me:

“Alles waar je niet mee geboren bent en
permanent in je lichaam wordt geïntroduceerd geeft een allergische reactie.”

Terwijl ik juist van plan was vandaag een stukje over borstprotheses voor mijn weblog te schrijven.

Borstkanker en andere degeneratieve ziektes hebben een lange incubatietijd (twintig, dertig jaar of soms langer).
Daarom doen problemen met borstprotheses zich pas sinds een aantal jaren voor .

Siliconengel is een industrieel materiaal. Het is geschikt om ramen en deuren af te kitten of keramische tegels waterdicht te maken.
Silicone is afkomstig uit zand, dat vermalen en gedistilleerd wordt om het siliconenerts eruit te krijgen. Daarna wordt het in een bewerkingsproces toegevoegd aan methylchloride . Om borstprotheses te maken wordt de daardoor verkregen vloeistof in een zakje van dun, verhard silicone gedaan.

Vanaf het begin veroorzaakte dit zakje met gel problemen in vrouwenborsten, bijvoorbeeld inkapseling, een verharding door littekenweefsel rond de prothese die het lichaam probeert te isoleren. Om dergelijke problemen op te lossen werd er een polyrethaan (plastic) laagje om de gelzakjes gedaan. De zakjes barstten soms of begonnen te lekken, waarbij deeltjes van de siliconengel door het lichaam begon te zweven, met als resultaat gewrichtspijnen.
Scleroderma of huidverharding , chronische ziektes van het bindweefsel , en ontregeling van het immuunsysteem waarbij het lichaam zichzelf als het ware aanvalt (auto-immuunziekte) kwamen ook voor.
Het polyurethaan laagje dat bedoeld was om verharding van het littekenweefsel tegen te gaan wordt direct aangevallen door het autoimmuunsysteem en wordt in minder dan een jaar afgebroken. Het plastic valt dan in het lichaam verder uiteen tot het oplosmiddel 2-tolueendiamine, dat in verband wordt gebracht met kanker van de lever.

Vrouwen bij wie de borstprothese zijn gaan lekken klagen over chronische vermoeidheid, pijn in de gewrichten en stukjes siliconen in hun hele lichaam.
Een paar miljoen vrouwen hebben een borstreconstructie of een borstvergroting ondergaan, waarbij deze onveilige materialen zijn gebruikt.
De uitvinders van deze materialen hebben waarschijnlijk nooit vermoedt dat ze in een menselijk lichaam zouden worden ingebracht.

zondag, oktober 16, 2005

Met elkaar tegen kankerBorstkanker is veruit de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Jaarlijks worden in Nederland bijna 12.000 nieuwe gevallen van borstkanker ontdekt en sterven ruim 3500 vrouwen aan deze aandoening. Dat is relatief meer dan in andere EU landen.
Ook bij mannen komt borstkanker voor, maar in verhouding veel minder: ca.50 gevallen per jaar.
Borstkanker is nog steeds de dodelijkste kanker bij vrouwen. Een half miljoen vrouwen per jaar, één per minuut, sterft wereldwijd aan borstkanker.
Hoewel er jaarlijks miljarden euro’s wereldwijd aan onderzoek worden besteed, stijgt het aantal gevallen van borstkanker. In Nederland krijgt 1 op de 9 vrouwen borstkanker, en de verwachting is dat dit nog verder zal toenemen.

Een mens is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid, dus ook voor het voorkomen en genezen van kanker. De belangrijkste elementen hierbij zijn wilskracht en doorzettingsvermogen. Niet iedereen is in staat dit zelf op te brengen, dus is het belangrijk dat we elkaar helpen. Op die manier hebben we allemaal de kans om ons uit te spreken en de strijd met deze ziekte aan te gaan. Dat kunnen we doen door een daad te stellen: opkomen voor onszelf, ons lichaam en elkaar.
Daardoor kunnen we onszelf van binnenuit reinigen, zodat we op een gezonde manier oud kunnen worden.
We hebben als mensheid de taak om elkaar te steunen vanuit liefde voor onszelf en elkaar.

Een operatie is niet het enige redmiddel bij kanker. Ons lichaam is namelijk een zelfhelend orgaan. Er zijn tenminste tien verschillende typen witte bloedlichaampjes die kankercellen kunnen vernietigen.
We maken vaak geen tijd om te luisteren naar ons lichaam. In de jachtige stress van het moderne bestaan probeert ons lichaam ons te vertellen dat er iets mis is. Ons lichaam kan aan het instorten zijn, terwijl wij niet de tijd nemen om er naar te luisteren.
De natuur zal ons namelijk altijd waarschuwen als er iets mis is.

Om terug te komen op borstkanker:
We kunnen veel soorten knobbeltjes vinden in borstweefsel. De meeste ervan zijn goedaardig.
Een kwaadaardig knobbeltje is meestal keihard en het zit vast.
Daarom is het belangrijk om zelf regelmatig borstonderzoek uit te voeren. Op deze manier leren we ons lichaam kennen en worden normale knobbeltjes, goedaardige woekeringen, niet voor kwaadaardige gezwellen aangezien.
Regelmatig wordt in kranten en tijdschriften de methode gepubliceerd om lichamelijk onderzoek te doen.
Voegt u daar eens deze geestelijke methode aan toe:

Ontspan u.
Ga in gedachten als het ware aan de binnenzijde door uw borst heen.
Merkt u een strak gevoel of voelt u het ergens samentrekken?
Voelt u ergens pijn?
Stelt u zich uw hersens voor als een röntgenapparaat.
Valt u iets bijzonders op aan de binnenkant van uw borsten?
Is er verschil in temperatuur?
Voelt u ergens stijfheid of een verharding die er eerst niet was?
Visualiseer nu een witte laserstraal en richt deze op uw borsten.
Reinig uw borsten als het ware met dit licht.
Uw borstonderzoek is nu afgerond.

Maak van dit geestelijke borstonderzoek een vaste routine: doe het eens per week op een vast moment, of vaker als u denkt dat dit nodig is.

Meer informatie op www.kankervoorbij.com

Belangrijk: ga bij klachten altijd naar uw huisarts.

zaterdag, oktober 15, 2005

Wat is kanker?

We denken altijd aan kanker als een kwaadaardige en machtige moordenaar, die een gezond lichaam met zijn brute kracht overmeestert.
Maar kanker is in werkelijkheid een zwakke, verwarde en misvormde cel, die beschadigd is geraakt en waarvan de programmering ontregeld is. Een gezond lichaam produceert elke vier maanden triljoenen cellen en hernieuwt zichzelf compleet. Sommige van deze cellen kunnen onrijp zijn of op een andere manier afwijken. Deze cellen worden dan snel door witte bloedlichaampjes die door het lichaam circuleren, gegrepen en vernietigd. De signalen hiervoor komen uit ons brein. Bewust of onbewust sturen we de witte bloedlichaampjes er met onze eigen overtuigingen en gedachten op uit.

Het oncogen (‘onco’ is Grieks voor tumor) in onze genen kan zo beschadigd zijn dat in de programmering van de cel in plaats van groei ongecontroleerde en roekeloze vermenigvuldiging veroorzaakt wordt. De cel gaat woekeren, zonder zich iets van andere cellen aan te trekken.
Deze eerst zo zwakke cel verandert van karakter en wil nu de macht over het lichaam grijpen door snel te groeien en andere cellen te vernietigen.
In ieders lichaam worden kankercellen regelmatig geproduceerd, maar voordat ze de kans krijgen een kolonie te stichten, ook weer regelmatig vernietigd.

We kunnen zoveel tegenslag in het leven hebben, dat we (tijdelijk) het gevoel hebben dat ons leven niet de moeite waard is. Daarmee blokkeren we onbewust de patrouille van witte bloedlichaampjes die ons beschermen. We overladen ons lichaam soms ook met chemische, kankerverwekkende stoffen als alcohol, drugs of sigaretten.
Als onze witte bloedlichaampjes niet optimaal kunnen functioneren, kan een vreemde cel een zwak plekje in ons lichaam vinden om zich te nestelen. Een kankercel is asociaal, hij denkt alleen aan zichzelf. Hij begint snel te groeien en houdt geen rekening met de ruimte van de andere cellen.
Tegen de tijd dat er een keihard knobbeltje in de borst kan worden gevoeld, bevat dit al een biljoen van deze cellen.
Tegen die tijd heeft hij zich al dertig keer vermenigvuldigd. De kanker is een vernietigende weg ingeslagen. Na drieënveertig keer vermenigvuldigen kan de patiënt dood zijn.

Het groeitempo is echter bij iedereen verschillend. Als het immuunsysteem er in slaagt de cellen in bedwang te houden, kan een tumor jarenlang langzaam groter worden.
De nadruk die door artsen wordt gelegd op tijdige ontdekking, is terecht.
Een tumor begint zijn eigen bloedtoevoersysteem, waardoor uitzaaiingen in het lichaam kunnen ontstaan. Via de bloedtoevoer of lymfeklieren worden kankercellen naar andere delen van het lichaam vervoerd om daar andere kolonies op te zetten.
Zodra deze uitzaaiing een feit is, wordt het gevecht om het leven moeilijker omdat andere organen ook overrompeld worden.Belangrijk: Ga bij klachten altijd naar uw huisarts.


P.S. Kijkt u ook eens op onderstaande interessante weblog's:

http://denieuwedokters.blogspot.com
http://walkandwonder.blogspot.com
http://globalinternetmarketing.blogspot.com
http://tijd-om.blogspot.com


vrijdag, oktober 14, 2005

Kennismaking met 'Kankervoorbij'

Graag wil ik me even aan u voorstellen.
Mijn naam is Foekje Meijer-Linstra. Op mijn 41e kreeg ik, al weer een aantal jaren geleden, borstkanker. Natuurlijk was er grote schrik en ontreddering, maar niet het gevoel dat de ziekte mij fataal zou worden.
Omdat ik altijd gezond was geweest, en ik ook in mijn nabije omgeving nog niet te maken had gehad met ernstige ziekteprocessen, werd ik overrompeld door het ziekenhuisprotocol waarin ik terecht kwam. Ik was totaal onbekend met de medische wereld.
De onderzoeken, puncties en gesprekken volgden elkaar snel op omdat er sprake was van een kwaadaardige tumor.
Voor ik het wist lag ik op de operatietafel, werden mijn lymfeklieren verwijderd, en ging ik een paar weken later de dagelijkse gang naar het bestralingsinstituut.
Ik had er geen idee van dat er ook een andere manier van kankerbestrijding mogelijk zou kunnen zijn.

De kanker kwam gelukkig tot op heden niet terug, maar had wel een bepalende invloed op de rest van mijn leven, niet in de laatste plaats omdat ik bleef sukkelen met mijn gezondheid, ik mijn baan verloor en moest nadenken over een andere invulling van mijn leven.
In het proces waarin ik mijn leven tot nu toe overzag, ontdekte ik hoeveel plezier ik heb in schrijven. Ik schreef een boekje over mijn beleving van borstkanker en inmiddels ben ik alweer zo’n jaar of vijf columniste van het maandblad ParaVisie, waarin ik schrijf over mijn leven na kanker.
Daardoor heb ik regelmatig contact met vrouwen die de diagnose ‘kanker’ hebben gekregen. Hun wanhopige zoektocht raakt me in het hart.
Sinds een jaar is ook mijn website http://www.kankervoorbij.com
in de lucht, waarbij een gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven.

Ik las en lees veel over de ziekte kanker, en heb veel nagedacht over de redenen waarom ik borstkanker zou kunnen hebben gekregen.
Aanvankelijk was de term ‘kankervoorbij’ voor mij het woord dat mijn eigen status aangaf. Inmiddels heb ik antwoorden gevonden op mijn vragen omtrent die heftige periode in mijn leven en heb ik die fase kunnen afsluiten.
Door de jaren heen heb ik informatie verzameld over de psychische aspecten van kanker, de vele redenen waardoor kanker kan ontstaan en over het feit dat er steeds meer methoden bekend worden waarbij sprake is van natuurlijke kankerbehandeling.
En toen opeens….besefte ik dat de term ’kankervoorbij’ ook een andere inhoud kan hebben.
Zou het niet fantastisch zijn als mensen in staat zouden kunnen zijn te leven volgens hun natuurlijke aard, ze zichzelf en de ander niet meer geweld zouden aandoen, we op een zuivere manier met voedsel, milieu en dieren zouden omgaan, zodat onze immuunsystemen zo sterk zouden zijn, dat voordat kankercellen de kans zouden krijgen een tumor te stichten, ze vernietigd zouden worden?

We krijgen geen kanker van iemand anders. We produceren het vanuit onszelf, en we hebben allemaal de mogelijkheid in onszelf besloten liggen om het ook weer te gronde te richten.
Er zijn experimenten uitgevoerd, waarbij kankercellen in een gezond lichaam werden ingebracht, en vervolgens werden afgestoten.

Als er ooit een tijd komt waarin de mensheid de ‘kanker voorbij’ is, leven we in een hele andere wereld. Een wereld waarin we op een totaal andere manier met onszelf en elkaar zullen omgaan. We zullen ons bewust zijn van ons zelfhelend vermogen en in staat zijn onszelf te genezen.
Deze weblog is een heel klein stapje in dat proces.
Ik hoop in dat proces velen te ontmoeten en ik nodig graag iedereen uit een bijdrage te leveren.

P.S. Via mijn website http://www.kankervoorbij.com
kunt u gratis mijn boek ‘Kanker Voorbij – met gedachtekracht en innerlijke leiding door het ziekteproces’ bestellen.
U krijgt het dan in pdf-file toegestuurd.